Conferinţa de impact şi promovare a voluntariatului european

Standard

Conferinţa de impact şi promovare a voluntariatului european, activitate complementară din cadrul proiectului FIVE Youth Workers, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ va avea loc la Râmnicu Sărat în perioada 12 – 18 octombrie 2019 şi este deschisă participării pentru organizaţii acreditate SEV/ESC, voluntari SEV găzduiţi în România, voluntari şi foşti voluntari SEV din România, care să prezinte experienţele trăite prin voluntariat şi să pună bazele unei colaborări facile în domeniu, bazată pe bune practici.

Doritorii pot participa de la una la şapte zile la Conferinţă, detaliile şi agenda se regăsesc în infopack.

Pentru a aplica accesaţi următorul link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdg4sh5aQMN7r0Tr…/viewform…

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: office@atcesr.ro.

Info-pack-ul Conferinţei poate fi descărcat de aici: Info-pack-conferinta-promovare-ESC

Echipa ATCE Speranţa Râmniceană

Metodologii SES – Zile cu soare pentru întreprinderi sociale, SMIS 128000

Standard

0. Metodologie selectie PA

Anexa 1 – Model Plan de afaceri

Anexa 2 – Criterii CAE

Anexa 3 – Grila de evaluare a planurilor de afaceri

Anexa 4 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 – Lista codurilor CAEN punctate suplimentar

Anexa 6 – Cerere înscriere la concursul de planuri de afaceri

Anexa 7 – Declaratie de angajament

Anexa 8 – Formular de inregistrare

Anexa 9 – Declaratie pivind statutul pe piata muncii

Anexa 10 – Acord privind prelucrarea datelor personale

Anexa 11 – Model CV Europass

Anexa 12 – Contestatie rezultate concurs planuri de afaceri

Anexa 13- GSCS-Anexa 3 – Contract de subventie_4.16_22.08.2018 juridic

Anexa_1_a_Buget_proiect

Anexa-1_b_Proiectii_financiare_intreprindere

Metodologia de selectie a grupului țintă

Metodologia de selectie a grupului țintă

METODOLOGIE REALIZARE A MONITORIZARII SES

 

Comunicat de presă de lansare a proiectului “From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

Standard

From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker

2018-2-RO01-KA125-049946

From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker“, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ cu suma de 40.661,00 euro, este o mobilitate a voluntarilor SEV care se va desfăşura pe o perioadă de 16 luni, între 01.08.2018 şi 30.11.2019.

Activitatea principală a proiectului este un stagiu SEV de 9 luni, KA125 – mobilităţi ale voluntarilor SEV cu ţări partenere la program. Stagiul SEV se derulează în intervalul 30 noiembrie 2018 – 01 septembrie 2019 şi implică 5 voluntari SEV cu vârste cuprinse între 18 – 30 ani, prioritate la program având tinerii identificaţi că se confruntă cu oportunităţi reduse (minim 4 tineri).

Organizaţiile promotoare – de trimitere, ce sunt implicate în derularea proiectului sunt: EUFEMIA – Torino, Italia, PEL – Skopje, Macedonia şi Yesil Busram Dernegi – Bursa, Turcia.

Tematica proiectului este definită de ţinte ale Uniunii Europene precum: creativitate şi cultură, dezvoltarea sectorului de tineret, relaţii in ternaţionale şi dezvoltarea cooperării în spaţiul European.

Scopul proiectului este Acela de a forma lucrători de tineret competenţi, care să stăpânească un instrumentar diversificat de metode non-formale în scrierea şi implementarea de proiecte/activităţi de tineret, prin programul Erasmus+.

Obiectivele urmărite în îndeplinirea scopului propus sunt:

 • Dezvoltarea competenţelor practice (personale şi profesionale) de implementare a activităţilor de tineret la nivel organizaţional şi European – Erasmus+, de către 5 voluntari SEV din Macedonia, Italia şi Turcia, care pe parcursul a 9 luni de stagiu în Râmnicu Sărat vor trece de la voluntar la youth worker.
 • Dezvoltarea spiritului creativ şi antreprenorial a celor 5 voluntari SEV din Macedonia, Italia şi Turcia, care pe parcursul a 9 luni de stagiu în Râmnicu Sărat vor trece prin etape ale managementului de proiect, de la scriere la raportare.
 • Dezvoltarea unui proces de învăţare multiculturală generator de competenţe Youthpass pentru cei 5 voluntari SEV, prin efectuarea stagiului de 9 luni de la Râmnicu Să
 • Dezvoltarea cooperării interculturale între beneficiarii stagiului (voluntari locali, elevi de liceu şi cei 5 voluntari SEV) în cadrul activităţilor/proiectelor locale dezvoltate de voluntarii SEV prin metode ale educaţiei nonformale, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Rm. Să
 • Creşterea nivelului de conştientizare a diversităţii culturale în context intercultural, între cei 5 voluntari SEV şi comunitatea locală, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Râmnicu Să

Prin proiectul 5 Youth workers urmărim oferirea unui proces de învăţare experienţial şi sustenabil pentru cei 5 voluntari SEV, care, pe relaţia input-output-outcome să ajungă în stagiu în calitate de voluntari şi să plece din stagiu având formate competenţe de youth workers, iar pe termen lung să scrie şi implementeze viitoare proiecte de tineret Erasmus+.

Obiectivele propuse de noi sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile programului Erasmus+ şi ale mobilităţii SEV, cu ţintele Europa 2020, rezultatele urmărite generând efecte de multiplicare şi follow-up.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului sunt implementate cu metode şi instrumente nonformale, agenda unei săptămâni clasice este structurată astfel:

 • luni – alegerea tematicii şi scrierea proiectului local ce urmează a se implementa;
 • marţi – etapa de pregătire şi vizibilitate, procurarea resurselor, selecţia grupului ţintă;
 • miercuri – implementarea proiectului din săptămâna respectivă;
 • joi – diseminarea şi multiplicarea rezultatelor, analiză, evaluare şi feedback;
 • vineri – evaluarea şi raportarea proiectului local, seară interculturală la CT Fortes;

Rezultatele obţinute în urma implementării stagiului de către cei 5 voluntari şi beneficiarii vizaţi:

 • vor dezvolta competenţe privind scrierea de proiecte, managementul implementării, coordonarea activităţilor şi a grupurilor ţintă, competenţe antreprenoriale, făcând pasul pe parcursul implementării stagiului de la voluntari, la lucrător de tineret;
 • vor învăţa şi dezvolta diverse metode şi instrumente ale educaţiei nonformale, aplicabile în proiectele de tineret, îndeosebi Erasmus+;
 • vor dezvolta noi competenţe din aria celor 8 competenţe Youthpass şi totodată vor asimila noi informaţii despre culturile statelor europene implicate în proiect;
 • vor dezvolta atitudini de respect, înţelegere, toleranţă, recunoştere şi acceptare a diversităţii culturale, creativitate şi spirit antreprenorial, conştientizare awareness la nivelul Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta prin e-mail sau telefon, aici:

– ATCE Speranța Râmniceană: office@atcesr.ro

– Mateevici Volodea, președinte: volodeamateevici@gmail.com, tel. +40763246068

– Neculae Marius, mentor: nmatao@yahoo.com

 

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

 

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

ERASMUS+

Changing lives. Opening minds.

Comunicat de presă de finalizare proiect TOUCH

Standard

“TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage”, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

2016-3-RO01-KA105-035620

TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ cu suma de 35.116,01 euro, a fost o mobilitate a voluntarilor SEV care s-a desfăşurat pe o perioadaă de 17 luni, între 15 ianuarie 2017 şi 14 iunie 2018.

Proiectul s-a implementat prin două activităţi SEV: stagii de lunga durata de 3 luni, 4 luni, 9 luni si 12 luni – A1 şi un stagiu de scurta durata, 59 zile – A2.  Stagiile SEV s-au derulat în intervalul 17 mai 2017 – 17 mai 2018 şi au implicat 7 voluntari SEV cu vârste cuprinse între 18 – 30 ani.

Organizaţiile promotoare – de trimitere, ce au fost implicate în derularea proiectului sunt: Georgian Youth for Europe – Georgia, ProAtlantico Associacao Juvenil – Portugalia, E-genclik Dernegi – Turcia.

Tematica proiectului este definită de ţinte ale Uniunii Europene precum: înţelegerea culturală şi acceptarea diversităţii, promovarea spiritului creativ şi antreprenorial, posibilităţi de angajare în spaţiul European.

Scopul proiectului a fost conştientizarea diversităţii în context cultural European prin punerea în contact a 7 voluntari SEV din Portugalia, Turcia şi Georgia cu membrii comunităţii râmnicene si cei din următoarele zone rurale, limitrofe Municipiului Râmnicu Sărat: Valea Râmnicului, Podgoria, Puieşti, Boldu şi Topliceni, pe parcursul implementării stagiului de voluntariat SEV.

Obiectivele urmărite în îndeplinirea scopului propus au fost:

 • Dezvoltarea abilităţilor practice de confecţionare de obiecte tradiţionale / artizanale de către cei 7 voluntari SEV în cadrul atelierelor de lucru susţinute în şcolile şi liceele râmnicene, pe parcursul stagiilor de la Rm. Sărat.
 • Dezvoltarea spiritului creativ şi de antreprenoriat tradiţional al celor 7 voluntari SEV din Portugalia, Georgia şi Turcia în cadrul activităţilor de învăţare a meseriilor tradiţionale în 5 comune limitrofe Municipiului Rm. Sărat, pe parcursul stagiilor de la Rm. Sărat.
 • Creşterea nivelului de conştientizare a diversităţii culturale în context intercultural a 7 voluntari SEV prin aplicarea de metode nonformale în cadrul activităţii „Cultural HUB”, pe parcursul stagiilor de la Rm. Sărat.
 • Dezvoltarea de competenţe Youthpass pentru cei 7 voluntari SEV, prin efectuarea stagiilor de la Râmnicu Sărat.
 • Dezvoltarea solidarităţii prin cunoaştere interculturală, acceptarea diversităţii şi dezvoltarea atitudinilor de înţelegere şi toleranţă între cei 7 voluntari SEV şi comunităţile locale implicate în proiect: Râmnicu Sărat, Valea Râmnicului, Podgoria, Puieşti, Boldu, Topliceni, în sensul schimbului de valori culturale, pe perioada stagiilor de la Rm. Sărat.

Obiectivele propuse de noi sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile programului Erasmus+ şi ale mobilităţii SEV, cu ţintele Europa 2020, rezultatele urmărite generând efecte de multiplicare şi follow-up.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului au fost implementate cu metode şi instrumente nonformale, agenda unei săptămâni clasice este structurată astfel: primele două zile s-au realizat obiecte artizanale, următoarele două zile s-au promovat meserii tradiţionale săteşti, vinerea s-au implementat activităţi de promovare culturală şi interculturală la Centrul de Tineret FORTES, în cadrul activităţii denumită sugestiv Cultural HUB.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta prin e-mail sau telefon, aici:

– ATCE Speranța Râmniceană: office@atcesr.ro, tel./fax 0238563169

– Mateevici Volodea, președinte: volodeamateevici@gmail.com, tel. 0763246068

– Feraru Angela Mădălina, manager de proiect:  feraru.angela@gmail.com

– Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare:  giorgiana.grozea@yahoo.com

– Cojoacă Andreea Cătălina, asistent manager: andru.catalina@yahoo.com

– Neculae Marius, mentor: nmatao@yahoo.com

– Ceparu Florin, mentor: flo2007rms@yahoo.com

 

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

 

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

 

 

ERASMUS+

Changing lives. Opening minds.