Youth in an european democracy

Standard

O societate democratică are la bază valori  fundamentale datorită  cărora prin larga participare a cetăţenilor la viaţa publică  se asigură dezvoltarea şi modernizarea sa.  Egalitatea în faţa legii, toleranţa, respectul şi competiţia dreaptă, teoretic,  reprezintă cele mai însemnate principii după care fiecare societate se ghidează.  Evenimentele marcante  din epoca ce o trăim debusolează tot mai des tinerii cu privire la conceptul de democraţie, nereuşind să o înţeleagă şi să se orienteze după   veridica lozincă.

Cei ce mai tarziu vor educa la rândul lor noile generaţii în spiritul celor menţionate anterior au  fost implicaţi  în data de 5- 20 octombrie în cel mai recent proiect de tineret  găzduit de oraşul nostru, “Youth in an european democracy” . Între primaria Rimnicu Sărat  şi cea a oraşului Oreahovo,Bulgaria a fost realizat un parteneriat în urma căruia  18 tineri din fiecare tară participantă au conlucrat descifrând astfel căile de organizare şi conducere politică actuală.Modul de desfăşurare  al activităţilor dincolo de graniţa a fost monitorizat de o delegaţie formată din: vice-primarul Sorin Cîrjan, consilierul Alexandu Mânzala, profesoara de limbă latina Violeta Vâlcu şi Horohai Georgiana, responsabilă pentru departamentul de resurse umane.  Însa rolul acestora nu s-a limitat doar la atât ci din contra au facut cunoscute celor prezenţi noţiunile de administraţie publică şi pregatire a campaniilor electorale. Desigur, atribuţiile mass-mediei au fost esenţiale pentru parcurgerea pas cu pas a activităţilor prevăzute în program.

Implicarea de care au dat  dovadă şi responsabilitatea cu care şi-au asumat îndatoririle au putut fi văzute în cadrul şedinţei de consiliu din data de 19 octombrie, şedintă ce a fost transmisă în direct de postul local.  Participanţii au prezentat  cinci proiecte de hotărâre, fiecare cu o tematică diferită, care ulterior au fost dezbătute şi analizate alături de consilierii locali. Diferenţele existente între sistemele de guvernare şi formele de administrare ale celor două tări nu au putut fi considerate impedimente în rândul participanţilor, din potrivă, datorită rezultatelor avute putem susţine că participanţii au lucrat pe poziţii egale şi totodată şi-au mobilizat gândirea cu privire la  importanta tinerilor în viata politică.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.