Dynamic Snapshots

Standard

10 ianuarie 2011 – 10 octombrie 2011

Luni, 10 ianuarie 2011  în incinta primariei Rîmnicul Sărat, va avea loc lansarea oficială a celui mai recent proiect.  Dynamic Snapshots, este un proiect multicultural realizat între  Bulgaria, Lituania, Turcia şi România cu un numar de 40 de participanţi ( 36 de participanţi + 4 lideri) ce se întinde pe o perioadă de 9 luni. Tematica abordată vizează o problemă generală,  întâlnită tot mai des în viaţa cotidiană.  Estimarea cea mai recentă a Centrului de Statistică Sanitară, arată că în România , 30% din populaţie suferă de obezitate, aspect îngrijorător în continuă creştere raportându-ne la numărul de activităţi sedentare existente atât la nivel naţional, cât şi internaţional în rândul populaţiei.

O serie de factori au instaurat situaţia actuală, de la diminuarea numărului orelor de educaţie fizică din instituţiile de învăţământ, dezinteresul manifestat faţă de infrastructura sportivă, până la inexistenţa unor politici specifice educaţiei sportive. Din cauza celor menţionate anterior şi  a lipsei de iniţiativă,  proiectul, încearcă să aducă soluţii viabile pentru pozitivarea lor şi promovarea pe o scară cât mai largă a sportului în modul de viaţă a fiecăruia. Totul porneşte de la educaţie, şi de la felul în care  fiecare individ hotărăşte să-şi gestioneze timpul, aspect prevăzut şi în programul ” Tineret în Acţiune” al Comisiei Europene, prin aplicarea metodelor şi tehnicilor nonformale de  învăţare.

Prin instantaneele realizate în cadrul activităţilor stabilite în program, tinerii participanţi vor conştientiza reala importanţă şi necesitatea  practicării sportului ca mijloc de dezvoltare sănătoasă şi armonioasă a minţii şi trupului, dar depotrivă vor deprinde şi cunoştinte artistice privind fotografia ca o artă. Grupurile mixte realizate, au rolul lor foarte bine determinat. Pe parcursul desfăşurării proiectului participanţii voi interrelaţiona, vor împărtăşi din valorile ţărilor din care provin şi vor creea legături de natură socială, dar şi emotională, dându-se frâu sentimentelor de prietenie şi respect reciproc. După efectuarea schimbului propriu zis de tineri în cele două locaţii diferite, şi anume : 15 – 19 aprilie la Craiova şi 20 – 24 aprilie la Rîmnicul Sărat, tinerii  vor aduce plusvaloare comunităţii din care fac parte, împărtăşind cele deprinse în perioada efectivă a schimbului.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.