Monthly Archives: February 2011

TREASURE HUNT

Standard

Indiferent de tematica abordată, pe lângă activităţile prevăzute în program,  în proiectele de tineret există şi anumite jocuri, numite jocuri de coeziune, cu rolul de a crea o punte de legătură între tinerii participanţi care aparţin diferitelor culturi. Pe parcursul celor 7-8 zile – cât se desfăşoară în mod normal un proiect- organizatorilor le revine şi responsabilitatea de a oferi şi deschide căi către socializare. Pentru ca un proiect să poată fi numit cu adevărat reuşit, trebuie respectate şi îndeplinite mai multe etape. Iar tot acest set de etape poate fi realizat doar cu implicarea participanţilor. O bună înţelegere între ei şi dorinţa de ajutor reciproc care trebuie să-şi facă simţită prezenţa înca din primele zile ale derularii proiectului fără doar şi poate asigură reuşita de care am menţionat anterior.

În urma proiectelor implementate s-a observat o aplecare către jocul de coeziune/ socializare TREASURE HUNT,  fiind deopotrivă unul dintre cele mai îndrăgite. Ca atare, în partea a doua a proiectului Youth in an European Democracy, desfăşurat în Rîmnicul Sărat, ne-am decis să-l aplicăm printr-o mobilizare generală a întregilor participanţi. Pe scurt, participanţii care au fost împărţiţi aleatoriu în 3 echipe au avut la dispoziţie 3 ore pentru a îndeplini paşii indicaţi şi să se întoarcă  la hotel ( de unde a fost punctul de plecare) cu poze din respectivele locuri. Uitaţi despre ce paşi vorbeam!

1. Găsiţi, faceţi poze şi scrieţi numele a cel puţin două biserici reprezentând religii diferite.

2.Găsiţi o apă curgatoare sărată şi faceţi o poză cu voi şi cu apa.

3.Găsiţi Frumoasa Italia şi faceţi o poză cu voi şi cu un copil fericit mâncând pizza.

4.Faceţi poze cu bancnote de 1 leu,5, 10, 50, 100 şi 200. Găsiţi numele personalităţilor după bancnote şi aflaţi cine sunt.

5. Găsiţi muzeul oraşului. Aflaţi taxa de intrare, programul muzeului şi faceţi o poza la intrare.

6. Mergeţi la cladirea de sticlă unde urcaţi fără să mergeţi sau să zburaţi şi aduceţi o poză cu un televizor mare.

7.Faceţi poze cu 3 monumente din oraş şi aflaţi ce reprezintă.

8.Găsiţi gradina trei trimestre ( trimestru = subdiviziune a anului egala cu trei). Faceţi o poză trăznită acolo.

9.Găsiţi sediul funcţionarilor publici  si faceţi o poză la intrarea acesteia.

10. Distraţi-vă! Dovediţi asta cu poze!

Acest joc a  fost încadrat în categoria jocurilor de coeziune deoarece lucrul se desfăşoară în echipa, într-o manieră ludică, iar cei implicaţi iau contact atât cu cetăţenii cât şi cu împrejurimile. Totodată şi o experienţă nouă, ne mai întâlnită în rândul multora.

Advertisement

Centrul de Voluntariat

Standard

Pentru lunile urmatoare se anunţă o serie de proiecte şi acţiuni pe plan local, naţional şi internaţional.  Reuşitele din trecut ne-au ambiţionat şi mai mult pentru a lua iniţiativă în implementarea lor. Întâlnindu-ne în activităţile întreprinse cu obiectivele existente la nivel european , am completat setul de informaţii deţinut cu privire la afirmarea propriei identităţii  pe scena internaţională şi crearea coeziunii sociale între diferitele naţionalităţi.

Acum, ceva mai maturi şi experimentaţi în acţiunile de tineret, spunem DA oricărei provacări.  Pe parcursul timpului, colectivului i s-au adăugat noi ” omuleţi”, ceea ce ne arată că am crescut, şi ne-am dezoltat armonios, dozele de încredere şi entuziasmul incipit dubâlndu-se! Ca atare, ne-am mobilizat, şi începând cu săptămânile urmatoare cadrul unde se vor pune la bătaie sumedeniile de idei pentru proiectele viitoare va fi în Centrul de Voluntariat din incinta Casei de Cultură.

Un Centru de Voluntariat pentru că:

– oferă activitate de consultanţă şi consiliere în diferite domenii pentru tineri;

-vizează nevoia socială a tinerilor;

-se impunea crearea unui spaţiu unde  organizaţiile  non guvernamentale de tineret din oraş să-şi desfăşoare activitatea;

– formează tinerii pentru viitoarea integrare socio-profesională;

-va derula programe proprii de interes local;

– ajuta la dezvoltarea aptitudinilor şi dobândirea abilităţilor practice şi tehnice a tinerilor;

-se află la nivelul standardelor şi exigenţelor europene;

– sporeste gradul de participare a tinerilor la viaţa comunităţii locale;

– determina creşterea standardalului actual de învăţare;

– îmbunătăţeşte efectiv accesul la educaţia nonformală;

Datorită accesului la informaţie , orice persoană poate să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi să contribuie la realizarea profesională şi personală. Însă aceste informaţii de care ne izbim uneori fără să vrem, dacă nu sunt selectate şi întrebuinţate cum se cuvin pot influienţa negativ. Şi în loc de o ascensiune profesională pe parcursul căreia fiecare individ să se regăsească am vorbi de o debusolare şi privare a aspectelor ce pot aduce satisfacţie şi împlinire pe diferite domenii de activitate. Tocmai de accea, prin construirea mediului propice desfăşurării activităţilor de tineret, în timp, se va beneficia de o bună informare şi constientizare a şanselor deţinute pentru afirmare.