Centrul de Voluntariat

Standard

Pentru lunile urmatoare se anunţă o serie de proiecte şi acţiuni pe plan local, naţional şi internaţional.  Reuşitele din trecut ne-au ambiţionat şi mai mult pentru a lua iniţiativă în implementarea lor. Întâlnindu-ne în activităţile întreprinse cu obiectivele existente la nivel european , am completat setul de informaţii deţinut cu privire la afirmarea propriei identităţii  pe scena internaţională şi crearea coeziunii sociale între diferitele naţionalităţi.

Acum, ceva mai maturi şi experimentaţi în acţiunile de tineret, spunem DA oricărei provacări.  Pe parcursul timpului, colectivului i s-au adăugat noi ” omuleţi”, ceea ce ne arată că am crescut, şi ne-am dezoltat armonios, dozele de încredere şi entuziasmul incipit dubâlndu-se! Ca atare, ne-am mobilizat, şi începând cu săptămânile urmatoare cadrul unde se vor pune la bătaie sumedeniile de idei pentru proiectele viitoare va fi în Centrul de Voluntariat din incinta Casei de Cultură.

Un Centru de Voluntariat pentru că:

– oferă activitate de consultanţă şi consiliere în diferite domenii pentru tineri;

-vizează nevoia socială a tinerilor;

-se impunea crearea unui spaţiu unde  organizaţiile  non guvernamentale de tineret din oraş să-şi desfăşoare activitatea;

– formează tinerii pentru viitoarea integrare socio-profesională;

-va derula programe proprii de interes local;

– ajuta la dezvoltarea aptitudinilor şi dobândirea abilităţilor practice şi tehnice a tinerilor;

-se află la nivelul standardelor şi exigenţelor europene;

– sporeste gradul de participare a tinerilor la viaţa comunităţii locale;

– determina creşterea standardalului actual de învăţare;

– îmbunătăţeşte efectiv accesul la educaţia nonformală;

Datorită accesului la informaţie , orice persoană poate să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi să contribuie la realizarea profesională şi personală. Însă aceste informaţii de care ne izbim uneori fără să vrem, dacă nu sunt selectate şi întrebuinţate cum se cuvin pot influienţa negativ. Şi în loc de o ascensiune profesională pe parcursul căreia fiecare individ să se regăsească am vorbi de o debusolare şi privare a aspectelor ce pot aduce satisfacţie şi împlinire pe diferite domenii de activitate. Tocmai de accea, prin construirea mediului propice desfăşurării activităţilor de tineret, în timp, se va beneficia de o bună informare şi constientizare a şanselor deţinute pentru afirmare.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.