European Union Republic and Monarchy – vizibilitate

Standard

sigle fortes si tia

            Proiectul „European Union Republic and Monarchy”, finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.3 – proiecte de democraţie participativă, îşi continuă vizibilitatea şi în luna februarie 2013. Tinerii şi responsabilii organizaţiilor partenere din România şi Spania au făcut o serie de campanii stradale de promovare a proiectului şi a programului Tineret în Acţiune, campanii ce au constat în distribuirea de materiale de vizibilitate: flyere, pliante, în comunităţile locale ale celor patru promotori, Râmnicu Sărat şi Puente Genil. Toate materialele au avut însemnele programului şi alte elemente vizuale ale celor patru promotori implicaţi în implementare.

               Au fost făcute cunoscute: temDSC_0026a, activităţile proiectului, beneficiarii, metodele de învăţare non-formale folosite, concomitent cu promovarea Programului Tineret în Acţiune şi a Comisiei Europene în ceea ce priveşte sprijinul financiar, metodologic şi practic acordat în implementarea proiectului. Datorită discuţiilor purtate între parteneri, dar şi celor cu cetăţenii, tot în această perioadă a început pregătirea designului materialelor ce urmează a fi utilizate în următoarele acţiuni de asigurare a vizibilităţii, totul pentru crearea unui cadru deosebit de adecvat pentru producerea unui impact deosebit la nivelul comunităţii locale, atât comunitatea din Ramnicu-Sarat reprezentând „republica”, cât şi cea a promotorului din Spania (Puente Genil) reprezentând „monarhia”.

                           Daniel Stan

               Etapa de vizibilitate aferentă proiectului EUROPEAN UNION REPUBLIC AND MONARCHY, finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, s-a desfăşurat pe perioada 1 ianuarie – 1 mai 2013 şi a vizat atingerea unor obiective tematice deosebit de importante, printre care promovarea imaginii Programului Tineret în Acţiune.

                  Aferent lunii martie 2013 vizibilitatea a constat în distribuirea de materiale informative: flyere, pliante, tricouri, afişe, stikere, roll-up-uri, banner. Toate aceste materiale au fost inscripţionate cu logourile Programului Tineret în Acţiune, ale CE, precum şi detaliile proiectului: denumire, locaţie, perioadă, parteneriat.

                   Tot în această perioadă a fost creat un grup de discuţie pe facebook care a avut ca rol o primă relaţie de socializare şi comunicare între tinerii din grupul ţintă. Aici au fost purtate discuţii referitoare la activităţi, la tematica proiectului, realizându-se un prim contact între participanţi. De asemenea, pentru comunicatele de lansare a proiectului și pentru procesul de selecție a fost utilizat blog-ul www.atcesr.wordpress.com.

                              Milea Ruxandra

           Voluntarii FORTES, elDSC_0037evi ai Colegiului Naţional Alexandru Vlahuţă şi ai Liceului Teoretic Ştefan cel Mare, în cadrul “săptămânii altfel”, şi-au continuat seria activităţilor de vizibilitate ale proiectelor “European Union Republic and Monarchy” şi “SUN”, finanţate de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune.

               Coordonaţi de Mădălin Gavrilă, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor – Buzău, tinerii din cele două licee râmnicene au mers într-o campanie stradală de distribuire de flyere şi pliante, promovând astfel cele două proiecte şi programul Tineret în Acţiune.

         Acțiunile de vizibilitate a fost punctată că o activitate de voluntariat de un impact deosebit în comunitate, datorită parteneriatelor cu unităţile de învăţământ şi forul consultativ judeţean al elevilor, cetăţenii municipDSC_0021iului Rm. Sărat conştientizând astfel importanţa acţiunilor de tineret şi voluntariat, primind informaţii despre programul Tineret în Acţiune şi faptul că tinerii sunt susţinuţi de Comisia Europeană, care le facilitează accesul la educaţia nonformală, generatoare de competenţe. Totodată prin implicarea unui număr mare de tineri în această activitate de vizibilitate, FORTES şi-a atras noi voluntari.

               Mai mult decât atât, reîntorşi din campania stradală tinerii s-au reunit la Centrul de Tineret FORTES, împreună cu profesorii lor şi au iniţiat o masă rotundă, tematicile acesteia fiind “Republica şi Monarhia” şi “O lume SUN”, fără discriminare.

                       Volodea Mateevici

 

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

EURAM în Săptămâna altfel

DSC_0354

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.