EURAM implemantation activities

Standard

European Union Republic and Monarchy aflat la finalul activităţilor!

Timp de 14 zile, 24 de tineri din Râmnicu Sărat, România şi Punte Genil, Spania, au fost personajele principale ale proiectului EUROPEAN UNION REPUBLIC AND MONARCHY, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiunea, în cadrul acţiunii 1.3. Proiecte de democraţie participativă.

Scopul principal al proiectului a fost reprezentat de abordarea Republicii şi a Monarhiei, cele două sisteme de guvernare comune spaţiului European şi totodată României şi Spaniei.

Prima parte a proiectului a fost derulată în Punte Genil, Spania, o localitate situate în Andaluzia, la 114 km de ţărmul Malagăi, într-o zonă total atipică spaţiului românesc, în care învăţarea interculturală a fost la standard maxime la fiecare pas, în fiecare zi, cu fiecare activitate la care pentru a fi prezenţi participanţii trebuiau să traverseze oraşul de la nord la sud, menţinând astfel un contact permanent cu spiritualitatea oraşului, cu lucrurile şi imaginile care în mod permanent aduceau elemente de noutate, de specificitate şi particularizare.

Pornind de la arhitectura oraşului, continuând cu limbajul latin şi terminând cu stilul de viaţă al oamenilor ce locuiesc în această zonă, toate aceste elemente au reuşit să creeze un mediu propice integrării participanţilor din România, formatorilor şi oamenilor de staff, într-un tărâm obişnuit mai degrabă cu o altă viziune asupra românilor. Mai mult decât a implementa prezentul proiect, unul din obiectivele personale şi de grup ale participanţilor din România a fost acela al creării unei altfel de imagini asupra modului în care românii acţionează, asupra spiritului românesc şi a valorilor pe care românii le posedă, cu demnitate, respect şi responsabilitate. Trei aspect ce în fond caracterizează atât viaţa Republicii cât şi a Monarhiei, fiind specific cetăţeanului European, în jurul căruia a fost în fapt construită şi idea proiectului EURAM.

PUENTE GENIL – O MDSC_0498ONARHIE TÂRZIE!

Într-o ţară în care cu toţii ne-am imagina cum ar fi să dăm Republic ape Monarhie, schimbând regimul în care trăim, imaginea monarhiei cu principiile ei drepte par atât de lesne de dorit. Realitatea cu care însă tânărul spaniol se confruntă reprezintă însă reversul medaliei şi culmea: şi ei vor o schimbare, fapt care la vizita derulată în cadrul Primăriei Râmnicu Sărat, însă şi a Municipalităţii din Punte Genil i-a făcut să afirme, în spirit de glumă bineînţeles, în acelaşi gând, pe primarul localităţii Puente Genil şi viceprimarul Mun. Râmnicu Sărat: “Să facem schimb! Vă dăm noi Republică, iar voi ne daţi Monarhia!”.

Întâmpinarea grupului din România de către tinerii participanţi din Spania a fost una aparte! Mânaţi de dorinţa de a afla cât mai multe despre sistemul republican în care trăim, tinerii spanioli au facilitate cu adevărat procesul de coeziune în cadrul grupului nou. Primele zile de activităţi derulate în una din incintele municipalităţii din Puente Genil au adus cu sine o apropiere rapidă a participanţilor, urmată de o serie de acţiuni introductive privitoare la ambele sisteme. Informaţiile teoretice primite în cadrul seminariilor a fost utilizată apoi prin implicarea tinerilor în cadrul activităţilor de educaţie non – formală de ţip: workshop, joc de rol, cafenea publică, open space, photovoice, brainstorming, metode utilizate în scopul creării unui spaţiu de reflectare şi interacţiune a participanţilor prin intermediul căreia schimbul de informaţii şi experienţe a avut în fapt loc.

Au fost discutate şi dezbătute aspecte referitoare la: cetăţean, cetăţenie, democraţie, regalitate, preşedenţie, drepturi, obligaţii, lege, iniţiative legislativă, simboluri, puncte tari şi puncte slabe ale celor două sisteme, avantaje şi dezavantaje ale vieţuirii ca cetăţean în ambele sisteme, s.a.

Utilizarea metodei Debate a reprezentat punctual culminant al implicării tinerilor în prima etapă a procesului de implementare, atunci când tinerii au avut sarcina de a concluziona împărţiţi în 4 echipe asupra priorităţii şi oportunităţii celor două sisteme în viaţa cetăţeanului European. Pentru aceasta, tinerii, lucrând în echipe de lucru, specific de altfel tuturor activităţilor derulate, au avut ocazia de a identifica cele mai bune argumente care să susţină viabilitatea poziţiei lor. Activitatea a încheiat aşadar un prim ciclu care a pus în mijlocul acţiunii învăţarea experienţială, susţinută de repetate activităţi de Reflection Group şi evaluare.

RÂMNICU SĂRAT – MOMENTUL DECIZIEI!

Revenirea în Râmnicu Sărat pentru cea de-a doua parte a proiectului a fost una deosebit de oportună. Cu un bagaj informaţional calitativ, dobândit în experienţa din Spania, tinerii au avut ca obiectiv crearea unui tipar al unui sistem care să îmbine cele mai bune trăsături ale Republicii şi Monarhiei. Pentru acest fapt ei avut de creat, împărţiţi în echipe de lucru: steme noi, noi prevederi legale, cutume, drepturi, obligaţii, oferind un nume noului stat creat, precum şi o istorie. Momentul de inspiraţie şi spiritualitate a fost reprezentat de vizita pe care participanţii au derulat-o la Castelul Peleş şi Castelul Bran, acolo unde entuziasmul tinerilor a fost direct proporţional cu lecţie de istorie pe care cele două aşezăminte româneşti le-a oferit-o. Întorşi acasă, imaginea republicii şi a monarhiei ideale concepută în zilele anterioare a fost mult mai simplu de redactat tinerii având în memorial lor imagini şi informaţii relevante atât din sistemul monarhic cât şi din cel republican. Au fost abordate astfel atât partea ideologică cât şi cea practică, de vizitare a celor mai importante puncte ale celor două sisteme, pentru ca în una din ultimele activităţi, cu rol şi de evaluare, tinerii să ofere concluziile propriilor viziuni într-o acţiune particulară de dezbatere derulată în incinta Centrului de Tineret FORTES, atunci când împărţiţi în echipe de lucru şi puşi în faţa faptului de a reprezenta câte un stat, au trebuit să identifice, mergând mai departe în abordarea lor, cele mai importante viziuni statale în cadrul a patru comisii prioritare la nivel European: tineret, educaţie, educaţie – cultură şi sport.DSC_0526

Întâlnirea cu autorităţile administraţiei publice locale a fost şi aceasta una deosebită. Mai întâi, consilierii locali râmniceni, alături de dl. Viceprimar Sorin Cîrjan au participat la seara tradiţională spaniolă pentru ca mai apoi să îi primească în fieful administraţiei locale, la sediul Primăriei Râmnicu Sărat, aici fiind purtate discuţii privitoare la cele două sisteme, precum şi referitoare la modul în care proiectul şi-a atins obiectivele.

Finalul democratic al participării celor 24 de tineri din România şi Spania a fost unul concretizat în oferirea de asigurări că viitorul nu va lăsa aşteptate noi parteneriate, mai mult decât atât, partenerii din Andaluzia afirmând susţinerea lor în crearea unei conexiuni continue cu mai multe municipalităţi şi organizaţii din sudul Spaniei care să ofere tuturor promotorilor posibilitatea de a dezvolta relaţii de colaborare pe termen lung, cu implicarea mai multor promotori, având în vedere şi viitoarele obiective ale noului program ce va continua munca începută în cadrul Programului “Tineret în Acţiune”.

Ceparu Florin

DSC_0176În perioada 22 mai – 04 iunie 2013, localitatea Puente Genil din regiunea Andalusia din Spania şi Râmnicu Sărat, România, au fost gazdele proiectului EUROPEAN UNION REPUBLIC AND MONARCHY, derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.3. Democraţie participativă.

Organizatorii acestui proiect sunt Federaţia FORTES în calitate de beneficiar direct şi Primăria Mun. Râmnicu Sărat, din partea României şi pe de altă parte Municipalitatea din Puente Genil, Spania, alături de una din organizaţiile locale de tineret.

 Proiectul a demarat în data de 22 Mai în localitatea Puente Genil, locul de derulare al activităţilor fiind chiar sediul Primăriei locale. În data de 28 mai grupul comun de 24 de tineri au ajuns în Râmnicu Sărat derulând şi ultima parte a agendei de activităţi stabilită.

Tematica proiectului a fost reprezentată, aşa cum şi titlul sugerează, de abordarea celor două sisteme: Monarhie şi Republică, aplicabile celor două state, Spania şi România, pe care tinerii implicaţi în proiect le-au dezbătut, analizat, identificând prin implicarea experienţială principalele trăsături, probleme, oportunităţi, elemente definitorii de importanţă în crearea unei viziuni de ansamblu.DSC_0189

În acest scop, au fost derulate activităţi de educaţie non – formală precum: workshopuri, mese rotunde, cafenele publice, brainstorming-uri, jocuri de rol, seri tradiţionale şi tematice, seminarii de prezentare, teambuilding-uri, activităţi de evaluare fiind totodată utilizate metode precum: open space ori photovoice.

Ioniţă Claudiu

          Între 29 mai – 4 iunie, oraşDSC_0753ul gazdă a fost Râmnicu Sărat. Vremea a fost cam rece, dar asta nu a reprezentat un inconvenient pentru proiectul nostru. Ne-am continuat activităţile şi ne-am străduit să îi facem pe oaspeţi să se simtă ca acasă. La centrul nostru de tineret, am lucrat deseori pe echipe şi ne-am contrazis pentru ca fiecare echipă să-şi susţină ideea sa, cât mai plină de convingere.

Pentru că tinerii din Spania, dar şi tinerii râmniceni, să cunoască aspecte ale monarhiei din România, a casei de Hohenzolern din care face parte şi Regele în viaţă, Mihai de România, a fost realizată o vizită de cercetare la Castelul Peleş şi Pelișor din Sinaia şi la Castelul Bran, proprietate a regelui Carol I.

Nu s-au simţit inhibaţi de atmosfera oraşului nostru şi au petrecut mult timp în oraş. În penultima zi, am fost supuşi unui chestionar care avea scopul de a ne arăta informaţiile cu care am rămas în urma acestui proiect. De asemenea, am discutat şi despre lucrurile pe care am vrea să le schimbăm la fiecare ţară, iar cei mai iscusiţi au primit chiar şi un mic premiu.

          Au avut loc şi serile tradiţionale, unde fiecare ţară şi-a etalat specificul sau, unde s-a dansat şi a fost voie bună, ca într-o familie unită. Tot ce ne unise până atunci era faptul că avem probleme comune şi că putem manifesta înţelegere unii faţă de ceilalţi, ca într-o comunitate.DSC_0755

          Întâlnirea cu autorităţile locale râmnicene a fost una deosebită, dată fiind şi tematica proiectului şi spre surprinderea tuturor spaniolii doreau să revină la formă de guvernământ republicană iar mare parte din tinerii râmniceni şi din autorităţi, îmbrăţişau ideea de monarhie.

          În ultima zi, ne-am luat rămas bun de la colegii noştrii de proiect, şi, cu lacrimi în ochi, purtăm în suflet speranţa că îi vom revedea sau măcar aceea că următoarele proiecte ne vor aduce persoane tot atât de dornice să se implice şi să iasă din umbră. Concluzia este că nu poţi înţelege o asemenea experienţă numai prin vorbe, ci trebuie să ai curajul să te implici! Nu poţi avea decât de câştigat, câteodată experienţa, alteori chiar prietenii, alteori pur şi simplu nevoia de a fi departe de probleme, dar simţindu-te ca într-o familie.

Herghelegiu Cristiana

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.