Monthly Archives: January 2014

Vlahii – Între prezent şi trecut –

Standard

14-0d0a19a640               Fiindcă proiectul “Vlachs in Europe” se apropie cu paşi repezi, propun să trecem în revistă câteva informaţii despre originea, cultura şi religia acestora.
Vlahi/Valahi este o denumire străină dată de alte popoare, populaţiilor romanizate din Europa Centrală şi Răsăriteană, în stânga şi în dreapta Dunării: românii, aromânii, meglenoromânii şi istroromânii. După crearea statului modern român acest termen devine denumirea preponderentă a aromânilor, meglenoromânilor şi istroromânilor, pentru a-i deosebi de români.
În anii 1920, Guvernul României a sugerat, ca o măsură de compromis, ca acei aromâni din Grecia, Albania şi Bulgaria, care întâmpinau dificultăţi în patriile lor de adopţie, să colonizeze cele două judeţe dobrogene cedate de bulgari Regatului României în urma războiului balcanic. Ulterior ei s-au mutat în Dobrogea de nord, în judeţele Tulcea, respectiv Constanţa. Rezultatul a fost că 15% din populaţia Dobrogei vorbeşte dialectul aromân, iar municipiul Constanţa este un centru activ al culturii aromâne în renaştere după 1990.

De altfel, în 1941, după ocupația nazistă, sub controlul Italiei, în nordul Greciei a fost creat un stat autonom al aromânilor ”Principatul de Pind și Meglen”. Existând doar mulţumită armatei italiene, principatul a dispărut în octombrie 1943 odată cu capitularea Italiei.
Astăzi, poziţia oficială a Guvernului Grec este că aromânii sunt greci latinizaţi. Au existat acuzaţii la adresa guvernului grec că a adoptat această poziţie oficială doar fiindcă nu doreşte să le acorde statutul de minoritate etnică. Deşi tradiţiile aromâne nu sunt interzise de statul grec, aromânii sunt încurajaţi să vorbească doar limba greacă.
Se ştie despre aromâni că aparţin creştinismului ortodox, că au avut un rol important în luptele de eliberare naţională în toată Peninsula Balcanică, precum şi în transportul şi comerţul sud-est european. Câteva testimoniale atestă alte însuşiri ale aromânilor. Colonelul englez Martin Leake constată: “Multe din comunele valahe, deşi aşezate în ţinuturi unde cele necesare existenţei nu se produc decât numai în două luni ale anului, totuşi ele sunt cele mai bine aşezate şi mai înfloritoare oraşe din Grecia… Sobrietatea economică şi aplicaţia lor spre industrie le dă un mare avantaj asupra grecilor”.

9-5f63795cdb Geograful Jovan Cvijic, preşedinte al Academiei Regale de Ştiinţe a Serbiei, spunea: “Aromânii trăiesc în oraşe care sunt cele mai sănătoase din toate câte se găsesc în Peninsula Balcanică. Aceste oraşe sunt la o înălţime mare şi pe poziţii frumoase. Ele sunt aşezate de obicei pe povârnişul munţilor greu de urcat. Casele şi prăvăliile sunt clădite cu piatră şi cele mai multe acoperite tot cu piatră. Ele sunt clădiri frumoase cu interiorul aranjat ca în Europa centrală.”.
Prof. Dr. D.I. Popovici scrie că: “Aromânii nu s-au dezvoltat ca naţiune din lipsa acestor elemente capitale: numărul, cultura, trecutul, teritoriul, o limbă literară…

Aromânii n-au avut statul lor şi deci, nici oameni mari, nici evenimente, este un popor fără istorie”. Consecinţele izolării şi asedierii în munţi a aromânilor se vor observa mai ales în accentuarea spiritului de independenţă colectivă şi individuală.
În vocabularul limbii armâne există nucleul latin, aşadar putem sesiza multe asemănări la nivel lingvistic între limba română şi cea armână. Iată o scurtă listă de exemple:

Abur (ro.) – aburu
Acasă (ro.) – acasâ
Bucată (ro.) – bucâ
Bucurie (ro.) – bucurilji
Căciulă (ro.) – câciulâ
Mânăstire (ro.) – mânâstiru

Vulpea care doarme nu mănâ12-c2eab7840encă găini. (proverb ro.), şi traducerea în limba armână: Vulpea tsi doarmi nu mãcã gãljinji.

Astăzi, aromânii pot fi întâlniţi în Grecia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Serbia, Croația, Muntenegru şi România. Aproximativ o sută de mii de aromâni trăiesc în România, unde sunt consideraţi români. Cea mai mare parte dintre ei locuieşte în Dobrogea. Majoritatea lingviştilor, etnologilor şi istoricilor socotesc aromânii ca un popor de sine stătător, ce nu provine nici din românii nord-dunăreni, nici din macedonii antici, ci direct din traco-romani precum toţi vorbitorii limbilor est-romanice.

                                                                                                                                         Feraru Mădălina Angela

Advertisement

Apel pentru căutare de participanți!

Standard

“Vlachs in Europe” –  RO-31-E164-2013-R3, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, acțiunea 3,1 a – Schimb de tineri

parteneri vlahiAnul 2014 aduce nu doar posibilitati nenumarate in noul program de tineret Eramus+  ci si un proiect derulat in cadrul Tineret in Actiune!
sigle fortes si tiaDaca istoria nu inseamna pentru tine doar nenumarate pagini de informatii, daca esti dornic si curios sa descoperi cat mai multe despre vlahi si cultura lor, sa cunosti oameni noi din 3 tari diferite, atunci poate ar trebui sa citesti mai departe 🙂

VLACHS IN EUROPE

Ce? Proiectul “Vlachs in Europe”- schimb de tineri in cadrul TIA
Cine? Federatia Organizatiilor Ramnicene de Tineret Educatie si Sport (F.O.R.T.E.S.)
Cand? 28.04.2014 – 06.05.2014
Unde? Tulcea, Romania
Cu cine? Romania, Grecia, Albania, Macedonia
Cat costa? Cazarea, masa si 70% din transport sunt asigurate prin finantare de la Comisia Europeana.  (30% din transportul cu autocarul de la Ramnicu Sarat la Tulcea va fi acoperit de fiecare participant, costurile fiind anuntate ulterior contractarii serviciilor de transport)
Rezumatul proiectului:
“Vlachs in Europe” is a multicultural youth exchange, with a partnership consisting in 4 countries with Vlachs roots, a minority with a culture endangered: Romania, Macedonia, Albania and Greece, having a target group of 24 youngsters, with ages between 17 and 22 years old, and 4 group leaders, which will take place during 9 days of activities in the county of Tulcea, Romania.
The project has a cultural thematic of knowledge and preservation of the Traco-Romanic oriental Roman roots from the central Europe and the Balkans, in order to protect the cultural heritage of the Vlachs minority, and its promotion in Europe, by globalizing through diversity.
The objectives we follow, in order to accomplish the goals of the project, are: awareness concerning the common cultural bases of the Vlachs from the Thracian basin, information regarding the evolution in time and space of the cultures with Thracian origins, preserving and promoting the Vlachs cultural heritage along with the other European cultures, in a Europe united through cultural diversity.
The project will reach those goals through activities, methods and non-formal education instruments, used as follows: seminars and workshops of deepening the awareness of the common cultural features (language, tradition, clothing, history, geography), role playing games (Vlachic traditions and holidays), cultural visits and case studies (Vlachic enclaves from Dobrogea), public café (communication methods, ways to maintain a connection between the Vlachian minorities), energizers, free-discussions, quiz, brainstorming, intercultural nights, discussions with the local autorithies, traditional Vlach show. As a multiplying effect and follow-up, the promoting states will host every year a cultural holiday, “The European Day of the Vlachs”.

Daca ti-am castigat interesul, atunci aplica prin formularul de aici.

Proiectul se adreseaza tinerilor intre 17-25 de ani, care fie sunt de etnie vlaha, fie sunt interesati de acest domeniu. Din totalul de 6 participanti vor fi selectati 3 tineri de etnie vlaha, totodata prioritate avand tinerii cu posibilitati reduse, asa cum sunt ele definite in formularele de aplicare. Pentru mai multe detalii, consultati formularul, iar pentru eventualele intrebari, puteti scrie la adresele de email volodeamateevici@gmail.com si giorgiana.grozea@yahoo.com, adrese unde veti trimite si formularele completate, termenul de inscriere in procesul de selectie fiind 20 februerie 2014, orele 24:00.
Procesul de selectie consta in evaluarea formularelor de selectie si organizarea unui interviu de catre comisia de selectie formata din: Grozea Giorgiana, Mateevici Volodea, Neculae Marius, Strimbei Daniela si Ceparu Florin. Rezultatele procesului de selectie vor fi postate pe blog in data de 22 februerie 2014.
Asteptam aplicatiile voastre cu interes 🙂
Echipa FORTES – Vlachs in Europe!

“ONG-iştii” – omulţi excepţionali

Standard

Imaginea tânărului care instigă la rebeliune poate fi considerată deja o caracteristică a acestuia. De adevăr sau confirmare 100% nu poate fi vorba, părerile fiind împărţite şi influenţate de diferiţi factori. Cu toate acestea, într-o anumită măsură, putem fi de acord cu cele menţionate anterior dacă e să ne raportăm la beneficiile pe care o astfel de “titulatura” le poate aduce.

O atitudine de acest fel nu este umbrită de temeri sau gânduri confuze, de cele mai multe ori, o simplă idee venită este aruncată în luptă. Prezentul valorează enorm de mult pentru anticiparea viitorului, iar acea rebeliune se găseşte părtaşă ambelor fronturi.

Atitudinile critice lovesc din diverse părţi tot ce poate fi asociat unui tânăr. De la modul lor de viaţă până la felul în care acţionează. Uşor, uşor se crează o stare de disconfort psihic care cere să fie combătuta.

Cuprinşi de un spirit universal se găsesc aruncaţi, fără voie, într-o arenă unde armele de luptă nu au caracter palpabil. Inteligentă, aptitudinile, talentul şi competentele fiind singurele instrumente utilizate pentru a da un altfel de curs lucrurilor.

Am spus arena? Aaaa, da! De fapt, m-am referit de la societatea de astăzi.

Şi punctul de luptă? Foarte simplu! Întregile asociaţii şi ONG-uri existente sunt răspunsul dat tuturor acelor care au subestimat potenţialul creator al tinerilor sau poate nu l-au valorificat suficient.

Periodic sunt organizate în cadrul acestora o serie de acţiuni educaţionale menite să aducă contribuţii la procesul de dezvoltare al tinerilor. Ascensiunea personală şi socio-profesională se realizează treptat prin paşi mici, dar siguri. Dorinţa multora de a-şi depăşi propriile aşteptări fac din aceste asociaţii adevărate locuri în care să vrei să creşti având alături de tine “omuleţi” cu calităţi deosebite. Ajungi să te regăseşti în ceea ce faci, iar involuntar, termini prin a te dedica considerabil acelui lucru. Cunoşti oameni minunaţi, apreciaţi pentru ceea ce întreprind şi îi faci părtaşi ascensiunii tale.

Interesant este ca toate aceste asociaţii funcţionează independent, doar din simplă implicare şi dăruire a unor persoane care cred că există oameni excepţionali. Mai plăcut este ca procesul de învăţare este unul reciproc. Te formezi într-un mediu activ şi atractiv prin totalitatea oportunităţilor pe care ţi le oferă.

Mai mult, munca depusă în cadrul unui ONG este una plină de provocări pe care le întâlneşti la tot pasul. Faptul că este voluntariat nu te scuteşte cu nimic de la responsabilităţile care ţi se cuvin.

(i) Te implici pentru că există motivaţie şi satisfacţie.

(ii) Te implici pentru că întâlneşti oameni care sunt dispuşi să îţi ofere formare profesională şi profesionalism.

(iii) Te implici pentru că poţi găsi mediul prielnic dezvoltării tale. Organizarea, coordonarea sau implementara activităţilor/proiectelor echivalează cu multă muncă a cărei follow-up se fructifică în timp.

Fiecare ONG-ist are în spate o poveste frumoasă cu privire la experienţa din cadrul acestor asociaţii, iar fiecare reprezintă parte a unei mişcări luate cu ceva timp în urmă de către un grup de tineri care au vrut să arate şi o altă faţă despre ceea ce se credea.

Şi că tot menţionam la început de imaginea tânărului care instigă la rebeliune vă ataşez mai jos câteva poze din “What I Be Project,” a lui Steve Rosenfield. O examinare vizuală a neliniştii şi inhibiţiilor oamenilor care frecvent sunt sub lupa prejudecăţilor, stereotipurilor sau excluderii sociale.

Imagine

” I am not my turban.”

Imagine

“I am not my amputation.”

Imagine

“I am not my adoption.”

Imagine

“I am not my character.”

Imagine

“I am not my molestation.”

Imagine

“I am not my body image.”

Bazarul mobilității de la Râmnicu Sărat s-a deschis!

Standard

La taraba de proiecte caștigi experiență! Noi îți venim în ajutor cu mai multe detalii pentru câștigarea la BINGOul multicultural!

Îți amintim că anul 2014 începe în forță pentru asociația ta, “ATCE Speranța Râmniceană”, pentru tine, pentru noi tinerii râmniceni! Oferta de mobilitate a tinerilor în Europa, în țări precum Turcia și UK, la început de an, este una atractivă și educativă. Profită și tu acum de oportunitățile ce ți se oferă și alegeți proiectul care ți se potrivește:

Proiectele de tineri sunt deschise pentru toți care se potrivesc criteriilor precizate pentru fiecare eveniment în parte.

Bingo! Bingo! dar … selecția este departe de a fi o loterie bazată pe noroc. Interesul vostru de a cunoaște alte culturi, de a învăța, a descoperi și de a promova România bine argumentate în formularele pe care le găsiți aici reprezintă biletul care vă poate trimite în proiectele respective.  Vă rugăm să trimiteți formularele de aplicare la adresele volodeamateevici@gmail.com și strimbeid@gmail.com până la termenul limită pentru fiecare proiect.

Aplica urgent cu formularul de aici pentru proiectul din UK!!!!

 Titlul proiectului: Intercultural learning through the magic and creativity of music

 Training course

Locație: Forest of Dean, ASHA Centre, UK

Tema: mijloace artistice și muzicale de a comunica cu tineri din diferite medii etnice și culturale în scop educațional și pentru a favoriza comunicarea interculturală. Activitățile vor viza creativitatea, lucrul pe echipe, antreprenoriatul, leadershipul, capacitatea de a găsi soluții, învățarea interculturală prin schimb de experiență și joc.

Perioada:  4 – 11 februarie 2014

Participanți: 3 tineri, peste 18 ani, , cu un nivel de comunicare în limba engleză cel puțin de nivel conversațional, motivați și interesați de tema proiectului

Organizatorii vor face decontul transportului în timpul proiectului doar dacă participanții păstrează toate documentele solicitate în original și dacă biletele sunt cumpărate în regim dus-întors. Se precizează că transportul local din UK poate ajunge la max 60 euro. Decontul se face in limita a maximum 70% din 300 euro. Se solicită utilizarea de mijloace de transport economice (avion clasa economică, tren clasa a doua, autobuz); costurile de taxi nu se decontează deloc.

 Aplică aici pentru proiectele din Turcia!!

Aplica pana pe 15 martie 2014 pentru proiectele din Turcia. Formularul de aplicare este unic si se gaseste aici. Daca dorești să aplici pentru mai multe proiecte, te rugăm sa argumentezi motivația pentru fiecare proiect în parte în paragrafe diferite în cadrul unui singur formular.

Proiectul nr. 1 Turcia

  • Facts and Dreams

Acțiunea 4.3 – curs de formare

Locație: Isparta, Turcia

Tema: angajabilitatea în rândul tinerilor iar participanții din fiecare țară vor pregăti o scurtă prezentare pe această tema pentru a împărtăși situația cu întregul grup. Activitățile vor fi de educație non-formală și de invățare prin joc.

            Perioada: 16 – 21 Mai 2014

            Participanți: 2 băieți + 2 fete, cu vârste peste 18 ani, cu un nivel de comunicare în limba engleză cel puțin de nivel conversațional, motivați și interesați de tema proiectului

Țările participante sunt Turcia, România, Polonia, Slovacia, Slovenia, UK, Letonia.

Organizatorii vor face decontul transportului în timpul proiectului doar dacă participanții păstrează toate documentele solicitate în original. Se decontează până la 70% din suma limită ce va fi comunicată pe mail aplicanților. Se solicită utilizarea de mijloace de transport economice (avion clasa economică, tren clasa a doua, autobuz); costurile de taxi nu se decontează deloc.

Suma maximă 100% este de 500 euro/participant! Se decontează 70% din acestă sumă.

Vă rugăm să trimiteți formularele de aplicare la adresele volodeamateevici@gmail.com și strimbeid@gmail.com până la termenul limită.

Proiectul nr. 2 Turcia

  • Seeds of Hope

Actiunea 1.1 – schimb de tineri  în contextul programului Tineret În Acțiune

Locație: Șanliurfa,Turcia (http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa)

Tema: antreprenoriatul în rândul tinerilor și în comunitate. Proiectul va cuprinde activități de educație non-formală precum: energizers, prezentări, simulări, întâlniri cu autoritățile locale și cu comunitatea locală, seară interculturală, activități practice și ateliere de lucru.

Perioada: 16 – 23 Mai 2014

Participanți: 6 tineri (peste 18 ani) + 1 lider (peste 25 ani) , cu un nivel de comunicare în limba engleză cel puțin de nivel conversațional, motivați și interesați de tema proiectului

Țările implicate în proiect sunt: Turcia, România, Malta, Polonia și Italia.

Organizatorii vor face decontul transportului în timpul proiectului doar dacă participanții păstrează toate documentele solicitate în original. Decontul se face in limita a maximum 70% din  350  euro. Se solicită utilizarea de mijloace de transport economice (avion clasa economică, tren clasa a doua, autobuz); costurile de taxi nu se decontează deloc.

Vă rugăm să trimiteți formularele de aplicare la adresele volodeamateevici@gmail.com și strimbeid@gmail.com până la termenul limită.

Tinerii râmniceni – cetățeni europeni

Standard

Ce se vede în zarfleche_pays_europe-300x211e? … A!, vine un proiect …. ooo mai vine unul …. și încă unul!

BINGO!!!!

Câștigăm experiență, învățare multilingvistică și interculturală, căpătăm deprinderi de antreprenoriat și multe alte beneficii la pachet, oferite de Comisia Europeană.

Anul 2014 începe în forță pentru asociația ta, “ATCE Speranța Râmniceană”, pentru tine, pentru noi tinerii râmniceni! Oferta de mobilitate a tinerilor în Europa, în țări precum Turcia și UK, la început de an, este una atractivă și educativă. Profită și tu acum de oportunitățile ce ți se oferă și alegeți proiectul care ți se potrivește:

  • Facts and Dreams

            Acțiunea 4.3 – curs de formare

Locație: Isparta, Turcia

Tema: angajabilitatea în rândul tinerilor

            Perioada: 16 – 21 Mai 2014

            Participanți: 2 băieți + 2 fete, cu vârste peste 18 ani

  • Seeds of Hope

Actiunea 1.1 – schimb de tineri

Locație: Șanliurfa,Turcia

Tema: antreprenoriatul în rândul tinerilor și în comunitate

Perioada: 16 – 23 Mai 2014

Participanți: 6 tineri (peste 18 ani) + 1 lider (peste 25 ani)

  •  Intercultural learning through the magic and creativity of music

Training course

Locație: Forest of Dean, ASHA Centre, UK

Tema: mijloace artistice și muzicale de a comunica cu tineri din diferite medii etnice

și culturale în scop educațional și pentru a favoriza comunicarea interculturală

Perioada:  4 – 11 februarie 2014

Participanți: 3 tineri, peste 18 ani

Urmăriți pagina de facebook a ATCE Speranța Râmniceană și blogul www.atcesr.wordpress.com, unde vom reveni în două zile cu formularul de aplicare, pe care vă așteptăm să îl completați. Pentru detalii va stăm la dispoziție la următoarele adrese de e-mail:

Daniela Strîmbei – vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

Cultura vlahilor – obiect de studiu pentru voluntarii râmniceni

Standard

1533431_683484831673660_1579142666_n          Consolidarea unei culturi europene comune trebuie să se bazeze pe diversitate. Plecând de la această idee, ultimul proiect F.O.R.T.E.S. finanţat prin programul Tineret în Acţiune, îşi propune să contribuie la promovarea şi conservarea patrimoniului cultural al comunităţilor româneşti din Balcani.

           “Problema vlahă” este de multe ori luată în derizoriu, atât de România cât şi de statele în care există aromâni, dar nu şi la nivelul comunităţilor vlahe sau la nivelul Comisiei Europene. Proiectul F.O.R.T.E.S. vine în întâmpinarea nevoilor comunităţilor respective, care îşi manifestă intens şi prin mijloace diversificate, intenţia de a ieşi din anonimat, de a arăta că această comunitate, cu o istorie străveche, are cu ce contribui la cultura europeană.

          Astfel, în ultimii ani, au avut loc evenimente marcante pentru promovarea istoriei şi culturii aromânilor: Proiectul Avdhela – Biblioteca Culturii Aromâne, instituirea Zilei Naţionale a Aromânilor, în România, sărbătorită pe 23 mai, lobby-ul pe plan european care a dus la recomandarea P.E. ca toate statele balcanice în care trăiesc aromâni să garanteze posibilitatea ca aceşti etnici să aibă acces la învăţământ, biserici şi media în limba maternă, promovarea unor personalităţi de origine aromână ca: Maica Tereza – Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, actorii Toma Caragiu şi Ion Caramitru, filosoful Lucian Blaga, fotbalistul Gheorghe Hagi. Nu în ultimul rând, ca o manifestare a efervescenţei fenomenului, trebuie să amintim lansarea, foarte mediatizată, a filmului Nu sunt faimos, dar sunt aromân (Nu hiu faimos ama hiu armân) în 2013.

            Cum am amintit, scopul proiectuluiVlachs in Europe” este conservarea patrimoniului cultural al minorităţilor romane din Europa Centrală şi Balcani (teritoriul trac) în vederea consolidării unei culturi europene globalizate bazată pe diversitate. Proiectul îşi propune atingerea scopului prin implicarea a unui număr 24 de tineri cu vârste cuprinse între 17-25 de ani, însoţiţi de 4 lideri de grup, provenind din 4 ţări în care se regăsesc minorităţi vlahe: România, Grecia, Albania şi Macedonia, timp de 9 zile într-un schimb multicultural bazat pe educaţie non formală, ce va avea loc în România în oraşul Tulcea. Totodată beneficiari indirecţi ai proiectului vor fi comunităţile locale din ţările implicate, comunitatea vlahă din aceste ţări şi comunitatea locală Tulcea.

            În urma participării la acest proiect tinerii îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele despre originea lor vlahă, despre aspectele istorice, cultură, dansuri, obiceiuri, cuvinte de origine vlahă. Mai mult, aceştia vor dezvolta abilităţi de cooperare, competenţe de comunicare şi socializare, atitudini tolerante şi non-discriminatorii, toate dobândite prin activităţi non-formale: workshopuri, studii de caz, cafenea publică, scenete, jocuri de rol, spectacol cultural cu substrat vlah şi altele.

        Dincolo de implementarea efectivă, importantă este şi diseminarea acestor rezultate şi impactul lor asupra comunităţilor locale, mai ales că în fiecare din ţările promotorilor există tineri de origine vlahă. Prin aprofundarea istoriei vlahilor, a aspectelor lingvistice şi culturale, tinerii vor înţelege importanţa nu doar a conservării acestei minorităţi dar şi răspândirii informaţiilor dobândite prin metode formale, non-formale şi informale, importanţa dezvoltări de atitudini toleranţe, bazate pe înţelegere şi eliminarea prejudecatei. Astfel, pe lângă cei 24 de beneficiari direcţi se numără şi sute, sau poate mii de locuitori ai oraşelor din care promotorii noştrii fac parte, şi care vor intra în contact cu comunitatea vlahă prin intermediul tinerilor, suficient cât să conştientizeze existenţa şi importanţa continuării acesteia.

 Marius Neculae – lector în proiectul ”Vlachs in Europe”

 Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune – acțiunea 3.1a – schimb de tineri. Acest articol reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Comunicat de presă de lansare a proiectului ”Vlachs in Europe”, RO-31-E164-2013-R3

Standard

sigle fortes si tiaFederaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S.) va desfăşura în perioada 28 aprilie – 06 mai 2014, la Tulcea – România, activităţile aferente proiectului Vlachs in Europe, la care vor participa 24 de tineri, însoţiţi de patru lideri de grup, din România, Albania, Grecia și Macedonia. Proiectul este susţinut financiar de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune (TiA), acţiunea 3.1a, Schimburi de tineri, cu suma de 16.754,58 euro și se desfășoară în perioada 05 ianuarie 2014 – 05 februarie 2015.

 Pornind de la înțelegerea greșită a globalizării și de la neacceptarea diversității populațiilor minoritare în risc de dispariție, cum este și cazul culturii orientale romanice a minorităților vlahe de la sud de Dunăre și Dobrogea (aromâni, istroromâni, meglenoromâni), minorități prezente astăzi în România, Grecia, Albania, Macedonia, Croația, Muntenegru, Serbia, Bosnia și Bulgaria, proiectul nostru îşi propune să conserve patrimoniul cultural al minorităților romane din Europa Centrală și Balcani (teritoriul trac), în vederea consolidării unei culturi europene globalizate bazata pe diversitate.

 Pentru atingerea scopului propus cei 28 de participanți vor urmări realizarea următoarelor obiective:

Obiectiv 1 – Creșterea nivelului de conștientizare a celor 28 de participanți provenind din Grecia, Albania, Macedonia și România, privind baza culturală comună a vlahilor din bazinul tracic, prin utilizarea de metode și instrumente de educație nonformală, specifice dialogului intercultural, în cele 9 zile ale schimbului de tineri, desfășurate în orașul Tulcea.

Obiectiv 2 – Creșterea nivelului de informare a celor 28 de prticipanți din Albania, Grecia, Macedonia și România și a comunităților locale, cu privire la evoluția în timp și spațiu a culturilor de origine tracică, pe parcursul celor 9 zile de activități desfășurate în Tulcea.

Obiectiv 3 – Crearea oportunităților de conservare a moștenirii culturale specifice vlahilor din bazinul European Central și Balcani de către cei 24 de participanți provenind din Macedonia, Grecia, Albania și România, în cele 9 zile ale schimbului derulat în orașul Tulcea.

 De menţionat este faptul că acest proiect are ca prioritate implicarea tinerilor cu posibilităţi reduse și a 12 tineri de etnie vlahă, din România, Grecia, Albania și Macedonia, selectați în baza formularelor de aplicație, disponibile pe site-urile promotorilor începând cu data de 20 ianuarie 2014.

Activităţile folosite pentru atingerea obiectivelor, vor fi de tipul celor utilizate în educaţia non-formală, axate pe implicarea tuturor participanţilor: energizere, icebreak, seminarii (istorie, mobilitate, limbă), workshop-uri, jocuri de rol, prezentări interactive, mese rotunde, cafenea publică, seri interculturale, conferință cu autoritățile din Tulcea, spectacol cultural cu substat vlah, evaluări (formal, nonformal, youthpass).

 Parteneri:

  • Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S) (România);
  • System and G (Grecia);
  • Association for progress, education and lobbying PEL Skopje (Macedonia);
  • Beyond Barriers Association (Albania).

 Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la office@atcesr.ro sau prin persoanele de contact:

1. Mateevici Volodea – președinte, e-mail volodeamateevici@gmail.com;

2. Strîmbei Daniela – responsabil comunicare, e-mail strimbeid@gmail.com;

3. Grozea Giorgiana – manager de proiect, e-mail giorgiana.grozea@yahoo.com.

parteneri vlahiAcest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

 Volodea Mateevici, Președinte F.O.R.T.E.S.