Comunicat de presă de lansare a proiectului ”Vlachs in Europe”, RO-31-E164-2013-R3

Standard

sigle fortes si tiaFederaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S.) va desfăşura în perioada 28 aprilie – 06 mai 2014, la Tulcea – România, activităţile aferente proiectului Vlachs in Europe, la care vor participa 24 de tineri, însoţiţi de patru lideri de grup, din România, Albania, Grecia și Macedonia. Proiectul este susţinut financiar de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune (TiA), acţiunea 3.1a, Schimburi de tineri, cu suma de 16.754,58 euro și se desfășoară în perioada 05 ianuarie 2014 – 05 februarie 2015.

 Pornind de la înțelegerea greșită a globalizării și de la neacceptarea diversității populațiilor minoritare în risc de dispariție, cum este și cazul culturii orientale romanice a minorităților vlahe de la sud de Dunăre și Dobrogea (aromâni, istroromâni, meglenoromâni), minorități prezente astăzi în România, Grecia, Albania, Macedonia, Croația, Muntenegru, Serbia, Bosnia și Bulgaria, proiectul nostru îşi propune să conserve patrimoniul cultural al minorităților romane din Europa Centrală și Balcani (teritoriul trac), în vederea consolidării unei culturi europene globalizate bazata pe diversitate.

 Pentru atingerea scopului propus cei 28 de participanți vor urmări realizarea următoarelor obiective:

Obiectiv 1 – Creșterea nivelului de conștientizare a celor 28 de participanți provenind din Grecia, Albania, Macedonia și România, privind baza culturală comună a vlahilor din bazinul tracic, prin utilizarea de metode și instrumente de educație nonformală, specifice dialogului intercultural, în cele 9 zile ale schimbului de tineri, desfășurate în orașul Tulcea.

Obiectiv 2 – Creșterea nivelului de informare a celor 28 de prticipanți din Albania, Grecia, Macedonia și România și a comunităților locale, cu privire la evoluția în timp și spațiu a culturilor de origine tracică, pe parcursul celor 9 zile de activități desfășurate în Tulcea.

Obiectiv 3 – Crearea oportunităților de conservare a moștenirii culturale specifice vlahilor din bazinul European Central și Balcani de către cei 24 de participanți provenind din Macedonia, Grecia, Albania și România, în cele 9 zile ale schimbului derulat în orașul Tulcea.

 De menţionat este faptul că acest proiect are ca prioritate implicarea tinerilor cu posibilităţi reduse și a 12 tineri de etnie vlahă, din România, Grecia, Albania și Macedonia, selectați în baza formularelor de aplicație, disponibile pe site-urile promotorilor începând cu data de 20 ianuarie 2014.

Activităţile folosite pentru atingerea obiectivelor, vor fi de tipul celor utilizate în educaţia non-formală, axate pe implicarea tuturor participanţilor: energizere, icebreak, seminarii (istorie, mobilitate, limbă), workshop-uri, jocuri de rol, prezentări interactive, mese rotunde, cafenea publică, seri interculturale, conferință cu autoritățile din Tulcea, spectacol cultural cu substat vlah, evaluări (formal, nonformal, youthpass).

 Parteneri:

  • Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S) (România);
  • System and G (Grecia);
  • Association for progress, education and lobbying PEL Skopje (Macedonia);
  • Beyond Barriers Association (Albania).

 Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la office@atcesr.ro sau prin persoanele de contact:

1. Mateevici Volodea – președinte, e-mail volodeamateevici@gmail.com;

2. Strîmbei Daniela – responsabil comunicare, e-mail strimbeid@gmail.com;

3. Grozea Giorgiana – manager de proiect, e-mail giorgiana.grozea@yahoo.com.

parteneri vlahiAcest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

 Volodea Mateevici, Președinte F.O.R.T.E.S.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.