Cultura vlahilor – obiect de studiu pentru voluntarii râmniceni

Standard

1533431_683484831673660_1579142666_n          Consolidarea unei culturi europene comune trebuie să se bazeze pe diversitate. Plecând de la această idee, ultimul proiect F.O.R.T.E.S. finanţat prin programul Tineret în Acţiune, îşi propune să contribuie la promovarea şi conservarea patrimoniului cultural al comunităţilor româneşti din Balcani.

           “Problema vlahă” este de multe ori luată în derizoriu, atât de România cât şi de statele în care există aromâni, dar nu şi la nivelul comunităţilor vlahe sau la nivelul Comisiei Europene. Proiectul F.O.R.T.E.S. vine în întâmpinarea nevoilor comunităţilor respective, care îşi manifestă intens şi prin mijloace diversificate, intenţia de a ieşi din anonimat, de a arăta că această comunitate, cu o istorie străveche, are cu ce contribui la cultura europeană.

          Astfel, în ultimii ani, au avut loc evenimente marcante pentru promovarea istoriei şi culturii aromânilor: Proiectul Avdhela – Biblioteca Culturii Aromâne, instituirea Zilei Naţionale a Aromânilor, în România, sărbătorită pe 23 mai, lobby-ul pe plan european care a dus la recomandarea P.E. ca toate statele balcanice în care trăiesc aromâni să garanteze posibilitatea ca aceşti etnici să aibă acces la învăţământ, biserici şi media în limba maternă, promovarea unor personalităţi de origine aromână ca: Maica Tereza – Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, actorii Toma Caragiu şi Ion Caramitru, filosoful Lucian Blaga, fotbalistul Gheorghe Hagi. Nu în ultimul rând, ca o manifestare a efervescenţei fenomenului, trebuie să amintim lansarea, foarte mediatizată, a filmului Nu sunt faimos, dar sunt aromân (Nu hiu faimos ama hiu armân) în 2013.

            Cum am amintit, scopul proiectuluiVlachs in Europe” este conservarea patrimoniului cultural al minorităţilor romane din Europa Centrală şi Balcani (teritoriul trac) în vederea consolidării unei culturi europene globalizate bazată pe diversitate. Proiectul îşi propune atingerea scopului prin implicarea a unui număr 24 de tineri cu vârste cuprinse între 17-25 de ani, însoţiţi de 4 lideri de grup, provenind din 4 ţări în care se regăsesc minorităţi vlahe: România, Grecia, Albania şi Macedonia, timp de 9 zile într-un schimb multicultural bazat pe educaţie non formală, ce va avea loc în România în oraşul Tulcea. Totodată beneficiari indirecţi ai proiectului vor fi comunităţile locale din ţările implicate, comunitatea vlahă din aceste ţări şi comunitatea locală Tulcea.

            În urma participării la acest proiect tinerii îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele despre originea lor vlahă, despre aspectele istorice, cultură, dansuri, obiceiuri, cuvinte de origine vlahă. Mai mult, aceştia vor dezvolta abilităţi de cooperare, competenţe de comunicare şi socializare, atitudini tolerante şi non-discriminatorii, toate dobândite prin activităţi non-formale: workshopuri, studii de caz, cafenea publică, scenete, jocuri de rol, spectacol cultural cu substrat vlah şi altele.

        Dincolo de implementarea efectivă, importantă este şi diseminarea acestor rezultate şi impactul lor asupra comunităţilor locale, mai ales că în fiecare din ţările promotorilor există tineri de origine vlahă. Prin aprofundarea istoriei vlahilor, a aspectelor lingvistice şi culturale, tinerii vor înţelege importanţa nu doar a conservării acestei minorităţi dar şi răspândirii informaţiilor dobândite prin metode formale, non-formale şi informale, importanţa dezvoltări de atitudini toleranţe, bazate pe înţelegere şi eliminarea prejudecatei. Astfel, pe lângă cei 24 de beneficiari direcţi se numără şi sute, sau poate mii de locuitori ai oraşelor din care promotorii noştrii fac parte, şi care vor intra în contact cu comunitatea vlahă prin intermediul tinerilor, suficient cât să conştientizeze existenţa şi importanţa continuării acesteia.

 Marius Neculae – lector în proiectul ”Vlachs in Europe”

 Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune – acțiunea 3.1a – schimb de tineri. Acest articol reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.