Comunicat de presă de finalizare a proiectului SUN – “Solidarity and Understanding between Neighbours”

Standard

Solidarity and Understanding between Neighbours” a fost un proiect multicultural,  dezvoltat între România, Moldova, Germania, Turcia, Albania şi Italia, finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, cu suma de 18.311,45 euro, proiect ce s-a derulat în perioada 05/01/2013 – 15/02/2014.

Coordonat de către ATCE Speranța Râmniceană, a reunit 30 de tineri, însoțiți de 6 lideri de grup, într-un schimb de tineri ce a avut loc în perioada 19 – 28 aprilie 2013, la Râmnicu Sărat. Activitățile schimbului au vizat, prin metode și instrumente de educație nonformală, eliminarea discriminării prin înțelegerea diversității în cadrul Uniunii Europene. De un impact comunitar deosebit s-au bucurat activitățile tematice, susținute în fața administrației locale, a factorilor de decizie din importantele instituții râmnicene, carnavalul toleranței realizat în Parcul central și acțiunile stradale de diseminare și multiplicare a rezultatelor, realizate de către fiecare promotor în propria localitate.

Obiectivele atinse de către grupul tintă, prin care tinerii au dezvoltat multiple competențe și s-a realizat un  impact sustenabil, sunt următoarele:

 • Creșterea nivelului de informare a tinerilor participanți în ceea ce privește formele de discriminare prezente în statele celor 6 promotori.
 • Creșterea gradului de implicare a tinerilor participanți în rezolvarea situațiilor discriminatorii propuse de către fiecare promotor, prin aplicarea de metode și instrumente de educație nonformală.
 • Dezvoltarea competențelor tinerilor participanți pentru insuflarea unei atitudini tolerante în rândul cetățenilor din propriile comunități prin implicare activă pe parcursul implemantării proiectului SUN.
 • Dezvoltarea comunicării interculturale între participanți prin utilizarea de metode nonformale de întelegere a diversității.

      Activitățile efectuate, prin metode și instrumente de educație nonformală au fost:

 • prezentări, seminarii, workshop-uri tematice (discriminare și diversitate);
 • teatru forum, photovoice;
 • jocuri de cunoastere, jocuri de rol, energizere, secret friend;
 • cafenea publică, open circle, dezbateri, debrifing;
 • vizite culturale, întâlniri tematice, seri interculturale, seri tradiționale;
 • maraton cultural, treasure hunt;
 • grup reflection, youthpass reflection, evaluări non-formale, evaluare formală;
 • CARNAVALUL DIVERSITĂȚII.

             Promotorii proiectului au fost:

 • Romania – ATCE Speranța Râmniceană
 • Germania – European Intercultural Forum e.V.
 • Turcia – e-genclik  Association
 • Albania – Beyond Barriers Association
 • Italia – Associazione Culturale Eufemia
 • Moldova – Asociația Obștească ATENEU

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la office@atcesr.ro sau prin persoanele de contact:

Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068

Strîmbei Daniela – vicepreședinte (manager de proiect), tel. 0765353614

Untitled

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.