COMUNICAT DE LANSARE proiect LIVE

Standard

Learn to get involved, volunteer in Europe

Banner LIVEAsociația de Tineret Cultură și Educație” Speranța Râmniceană”va desfăşura pe o perioadă de 16 luni, în perioada 15 iulie 2014 – 15 noiembrie 2015, activităţile aferente proiectului ”Learn to get involved, Volunteer in Europe” – LIVE, finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1 – proiecte de mobilitate de tineret, cu suma de 20.305,00 euro.

LIVE este un proiect de mobilități ale voluntarilor (SEV cu țări ale programului), activitatea sa fiind un stagiu de voluntariat de 6 luni, implementat în perioada 1 octombrie 2014 – 1 aprilie 2015, la Râmnicu Sărat, de un număr de 5 voluntari EVS din Turcia și Italia.

DETALII ALE PROIECTULUI:

SCOP: Prin acest proiect vizăm să oferim un proces de învățare experențial pentru 5 voluntari EVS, din Turcia și Italia, care pe parcursul unui stagiu de 6 luni desfășurat în Râmnicu Sărat, vor învăța și aplica un set de metode și instrumente de educație nonformală, în gradinițele și școlile primare. În urma implementării acestui proiect cei 5 voluntari și beneficiarii vizați (copiii de grădinițăși elevii claselor I-IV), vor dezvolta noi competențe, noi metode și instrumente nonformale, într-o dimensiune de învățare europeanăși interculturală. Voluntarii vor deprinde cunoștințe și abilități de comunicare în limba română, vor învăța despre cultura româneascăși își vor prezenta propria cultură, într-un proces de înțelegere interculturală, de toleranță, respect, cetățenie activăși coeziune socială.

Obiectiv 1. Creșterea nivelului de pregătire a 5 voluntari EVS provenind din Turcia și Italia în metode și instrumente de educație nonformală cu aplicabilitate în grădinițele și școlile primare,în perioada stagiului de 6 luni de la Râmnicu Sărat.

Obiectiv 2. Dezvoltarea de competențe Youthpass pentru cei 5 voluntari EVS, prin efectuarea stagiului de la Râmnicu Sărat.

Obiectiv 3. Creșterea gradului de aplicabilitate a metodelor și instrumentelor de educație nonformalăîn grădinițe și școli primare cu ajutorul celor 5 voluntari EVS, în vederea dezvoltării ofertei educaționale pentru întreg ciclul de studiu,într-o perioadă de 6 luni de activități.

Obiectiv 4. Dezvoltarea solidarității prin cunoaștere interculturalăîntre cei 5 voluntari EVSși comunitatea râmniceană,în sensul schimbului de valori culturale (limbă, tradiții, obiceiuri etc), pe perioada stagiului de voluntariat.

Activităţile propuse în cadrul stagiului de voluntariat: Stagiul de voluntariat propus va implica 3 voluntari din Turcia (doi dintre aceștia confruntându-se cu oportunități reduse economice și geografice) și 2 voluntari din Italia în activități de creșterea vizibilității, de creșterea aplicabilității și de promovarea educației nonformale în grădinițele și scolile gimnaziale (clasele primare I-IV), din Municipiul Râmnicu Sărat. Pe parcursul celor 6 luni voluntarii EVS vor implementa împreună cu beneficiarii stagiului, copiii din grădinițele și școlile râmnicene, metode și instrumente de educație nonformală ca: teatru, teatru forum, bibliotecă vie, cafenea publică, fleshmob, animație stradală, debate, prezentări interactive, etc, săptămânal realizând performing pentru fixarea cunoștințelor și abilităților asimilate/dezvoltate.

Parteneri:

Organizația coordonatoare și gazdă este ATCE Speranța Râmniceană – România,

Organizațiile partenere, de trimitere, sunt: E-genclik – Turcia și Eufemia – Italia.

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la office@atcesr.ro sau contacta prin persoanele de contact:

Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068, e-mail: volodeamateevici@gmail.com

Strâmbei Daniela – manager de proiect, tel. 0765353614, e-mail: strimbeid@gmail.com

Grozea Giorgiana – responsabil de comunicare, tel. 0769719386, e-mail: giorgiana.grozea@yahoo.com

LIVE sigle

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Erasmus+. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Președinte ATCE Speranța Râmniceană,

Volodea MATEEVICI

Advertisement

One response »

  1. Ideile au fost puse in practica. Felicitari pentru organizarea unui astfel de proiect in care implicati gradinitele si clasele primare din Rm. Sarat.Succes in continuare!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.