COMUNICAT DE PRESĂ DE LANSAREA PROIECTULUI Choose SMART, Choose ART

Standard

Banner comunicatFederația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport, F.O.R.T.E.S, anunță lansarea oficială a proiectului Choose SMART, Choose ART, finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1 – mobilități ale tinerilor, cu suma de 22.248,00 euro. Proiectul se va implementa în perioada 05.08.2014 – 05.10.2015 în comunitățile celor șase promotori din România, Turcia, Italia, Malta, Spania și Portugalia, iar activitățile se vor derula în Municipiul Râmnicu Sărat, România, astfel:

– Vizita de Planificare în Avans: 29 – 31 august 2014 – cu participarea a 12 persoane;

– Schimb de tineri: 14 – 22 septembrie 2014.

Grupul de participanți în cadrul proiectului este format din șase participanți din fiecare țară parteneră cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani (grup vulnerabil), insoțiți de câte un lider de grup/promotor. În grupul de 42 de tineri se vor selecta 12 participanți (2/promotor), care se confruntă cu posibilități reduse economice și sociale.

 

DETALII ALE PROIECTULUI:

SCOP: Plecând de la ideea că arta dramatică este cea mai profundă expresie a creativității umane și având ca motto cuvintele lui Tolstoi „Arta este un mijloc indirect de comunicare!”, s-a dezvoltat proiectul Choose SMART, Choose ART, în scopul combaterii uzului de droguri, o problemă stringentă a zilelor noastre, prezentă în toată lumea în general, dar și în Europa și România în particular. Astfel, prin activități culturale diversificate, susținute într-un mediu non-formal, tinerilor li se va oferi o alternativă sănătoasă și creativă pentru petrecerea timpului liber, precum și oportunitatea explorării laturii lor artistice. Utilizând metode și instrumente non-formale, combinate cu activități artistice, ne propunem o analiză complexă a cauzelor generării consumului de droguri și substanțe periculoase în rândul tinerilor, în încercarea de a găsi noi soluții în vederea eliminării acestora, să descoperim și să analizăm motivele pentru care tinerii recurg la uzul de substanțe ilegale. De asemenea, vom promova un stil de viață sănătos prin practicarea sportului și vom demonstra efectul distructiv al drogurilor.

Obiectiv 1. Creșterea gradului de conștientizare a grupului țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), asupra pericolului utilizării de substanțe ilegale, prin activități derulate cu ajutorul metodelor de educație nonformală, la Rm. Sărat pe o perioadă de 8 zile.

Obiectiv 2. Creșterea nivelului de implicare al grupului țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), în activități artisitice ce vor avea ca finalitate crearea și punerea în scenă a unei piese de teatru „Arta nu drog”, pe perioada activităților.

Obiectiv 3. Dezvoltarea abilităților sportive de înviorare și petrecerea timpului liber în mod sănătos prin sport – nu drog, de către grupul țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), pe parcursul a 8 zile de activități de la Rm. Sărat (obiectiv subsidiar).

Obiectiv 4. Dezvoltarea dialogului intercultural între cei 42 de participanți prin activitățile de la Rm. Sărat desfășurate pe o perioadă de 8 zile.

Obiectivele noastre sunt în concordanță cu obiectivele și prioritățile Erasmus+ și urmăresc să contribuie la dezvoltarea tinerilor în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Activităţile propuse în cadrul schimbului de tineri provin din sfera educației nonformale și sunt următoarele:

– teatru forum, workshop-uri de muzică, dans, tematice, energizere, jocuri de rol, prezentări etc;

– activități sportive: fotbal, tenis, cros, înviorare;

– activități culturale și educative;

– seminarii tematice (informare asupra riscurilor cauzate de consumul de droguri);

– vizite culturale și tematice în Rm. Sărat, Buzău (Centrul de Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog Buzău);

– seri interculturale și de socializare;

– spectacol cultural artistic ”Artă nu drog”;

Parteneri:

Organizația coordonatoare este F.O.R.T.E.S – România,

Organizațiile partenere sunt: E-genclik – Turcia, H2O – Portugalia, Oportunidad Europa – Spania, Nizza di Sicilia Municipality – Italia și Active Youth – Malta.

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la fortes@atcesr.ro, fortes.rms@gmail.com sau contacta prin persoanele de contact:

Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068, e-mail: volodeamateevici@gmail.com

Holban Laura – manager de proiect, tel. 0756190875, e-mail: laura@youthx.org

Grozea Giorgiana – responsabil de comunicare, tel. 0769719386, e-mail: giorgiana.grozea@yahoo.com

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Erasmus+. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Președinte F.O.R.T.E.S

Volodea MATEEVICI

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.