Monthly Archives: December 2014

Vine! Moș Erasmus+

Standard

Știre de ultimă oră!

approvedMoș Crăciun (nume de cod Erasmus+) e râmnicean! De ce e râmnicean? Pentru că anul acesta Moș Erasmus+ și-a lăsat sania și renii la Centrul de Tineret FORTES, și-a luat sacul, încărcat de proiecte și a plecat să le împartă celor activi, celor implicați, celor devotați cauzei voluntariatului și credinței că tinerii pot schimba lumea.

Ajuns la ATCE Speranța Râmniceană” Moșul” a băgat mâna în sac… și ce să vezi… a scos la iveală traininguri, schimburi, EVS-uri… o groază de proiecte ce se vor desfășura în 2015 peste tot în Europa.

Din desaga încărcată, Moș Erasmus+ a scos pentru noi fel de fel de daruri care de care mai atractive și mai speciale:images

  • Learn with drama – SEV în Mersin și Anamur, Turcia, 2 stagii de voluntariat între 1 februarie – 31 iulie 2015 +și 1 august 2015 – 31 ianuarie 2016;
  • The Sun of Youth Enlightening History – Schimb de tineri în Corum, Turcia în perioada 5 – 16 februarie 2015;
  • Youth for inclusion – Schimb de tineri în Bystrzyca Klodzka, Polonia, 9 – 17 Februarie 2015;
  • European Taverna – Curs de formare în Rio Maior – Araquelas, Portugalia, 27 Februarie – 7 Martie 2015;
  • Power of You (th) – Schimb de tineri în Horezu, România în perioada 23 martie – 1 aprilie 2015;
  • Do clothes make the man? – Curs de formare în Potsdam, Germania în perioada 27 martie – 5 aprilie 2015;
  • Cross The Bridge – SEV în Râmnicu Sărat, România, coordonat de E-genclik Turcia, 3 stagii a câte 3 luni, în perioada 1 mai – 15 octombrie 2015;
  • By traditions and variety – for better and united Europe! – Schimb de tineri în Smyadovo, Bulgaria, 5 – 17 Mai 2015;
  • Partener for Inclusion – Curs de formare în Londra, Anglia în perioada 04 – 11 iulie 2015;
  • Theatre Camp 2015 – Schimb de tineri în Viena, Austria în perioada 27 iulie – 9 august 2015.

k.aspȘi pentru că dulciurile pregătite și oferite de echipa ATCE Speranța Râmniceană (oportunități reale de învățare pentru tineri) au fost pe placul lui Moș Erasmus+ și ajutorul său Moș ANPCDEFP, ne-au recompensat strădania cu două noi proiecte Erasmus+, afișate în lista proiectelor aprobate la termenul 1 octombrie 2015. Este vorba de proiectele: Be On Time – Project About Time Understanding and efficiency in youth work (ATCE – Speranța Râmniceană) – poziția 15 în grila finanțărilor cu 84 puncte și RISE – Research and Inclusion for Sustainable Employability (FORTES) – poziția 25 în grila finanțărilor cu 80,5 puncte. A se accesa linkul: http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Rezultate_mob_tineret_1_10_2014.pdf.

Cu darurile primite organizațiile râmnicene de tineret, ATCE Speranța Râmniceană și FORTES, propun în 2015 noi oportunități de implicare și dezvoltare personală pentru lucrătorii de tineret și tinerii râmniceni, prin proiectele proprii ce au tematici importante precum managementul timpului, cetățenia activă, managementul conflictului, combaterea discriminării, angajabilitatea și antreprenoriatul.

Începând cu 1 ianuarie 2015 vom reveni cu mai multe informații pentru proiectele noi, toate informațiile vor fi publicate pe blogul nostru https://atcesr.wordpress.com/ și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/atcesr.ro.

 

Transformăm Râmnicul prin învățare!

Giorgiana Grozea

Advertisement

Gânduri înşirate!

Standard

10822628_10202432755734866_895101824_n1 Decembrie 1918 şi amintirile cu evenimentele şcolare pe durata cărora ne îngrămădeam în parcul central, în curtea şcolii sau în alte spații care oricum nu aveau importanță, tremuram, cântam imnul şi nu prea înțelegeam mare lucru din toate acestea. A trecut ceva timp de atunci şi acum am învățat importanța istorică, socială a evenimentului şi a celor care au urmat şi care au conturat traseul României până în anul 1989, când m-am născut, şi după aceea. Am învățat şi să vorbesc la persoana întâi de atunci şi să îmi asum ceea ce declar.

Evenimentele istorice care au marcat dezvoltarea României au fost generate de oameni cu inițiativă, curaj, implicare şi obiective. Sărbătorim istoria şi imi place să cred că şi noi acum scriem istorie. Cred că putem alege să o scriem sau să o trăim potrivit scrierilor şi deciziilor altora. Am avut oportunitatea să lucrez cu sute, poate mii de tineri din şi în Râmnicu Sărat care s-au implicat. Aceste eforturi continuă şi rezultatele se văd. Educația creează generații care pot dezvolta, inova, îmbunătăți pe sine şi comunitatea, fie ea locală sau internațională.

La mulți ani România!

961125_10202432755694865_1662360735_nSunt în Malaesia acum. Călătoresc – un mare păcat potrivit unora care cred ca doar prin a ne lega definitiv de un loc anume putem avea rezultate şi putem ajuta. Călătoresc, muncesc, trăiesc o viață care are impact asupra comunității în care sunt acum (aşa cum poate a avut şi în comunitatea mea natală).

Trebuie să ne creştem pe noi ca să putem creşte comunități apoi. Călătorind mă ajută să înțeleg şi mai mult cultura din care vin, să o apreciez alături de toate culturile minunate şi diverse ale lumii. Totodată, înțeleg mai bine şi problemele cu care ne confruntăm, care nu sunt nici pe departe unice şi fără soluție, valorile pe care ne educăm copiii şi cum acestea influențează viitorul lor şi al societății si multe altele.

Călătoresc, lucrez, învăț, creez, ajut, dau mai departe, traiesc şi mă puteți acuza de toate acestea oricând şi le voi recunoaşte. Cred că este la fel de ger în parcul central. Cele 34 de grade din satul in care sunt acum nu mă împiedică să simt vibrația sărbătorii.

La mulți ani, români!

10815716_10202432755774867_1523346508_n

Random thoughts.

December the 1st 1918 and all the memories of school events when we would cram in the central park, in the school yard or somewhere else because the place did not matter anyway, shivering in the freezing cold, singing the national anthem and not understanding much of any of these. It’s been a while since then and I’ve learnt the historical and social importance of the event and of the many more that came after and shaped Romania’s evolution until 1989, when I was born, and after that. I’ve also learnt to speak in first person and to take responsibility for my own words. The historical events that triggered the country’s growth were set up by people with initiative, courage, involvement and objectives.

We celebrate history and I like to believe we are also writing a piece of history right now. I believe we can choose of to write it or to live it according to other people’s writings and decisions. I had the chance to work with hundreds or even thousands of young people from or in Râmnicu Sărat who got involved.

These efforts continue and the results are visible. Education creates generations that can develop, innovate, improve themselves and the community, be it local or international.

Happy National Day, Romania!

I am in Malaysia now. I travel- a great sin according to some who think that only by binding us for ever to a place we can have results and contribute.

I travel, work, live a life that has impact on my current local community (as it might have had before on my hometown). We must invest in our own growth so that we are able to grow communities after. Traveling helps me understand more the culture I come from, to value it alongside with all the wonderful and diverse cultures of the world. Furthermore, I get a better understanding on the issues we face, which are not even by far unique or hopeless, the values that we raise our children on and how these shape their future and the one of the society and many other topics.

I travel, I work, learn, create, help, pay it forward, I live and you can accuse me of these any given time and I shall admit them. I imagine it is freezing cold in the central park. The 34⁰ C in the village I am in now do not stop me to share the vibration of the procession.

Happy National Day, Romanians!

PS: A huge thanks to the EVS volonteers who were brave enough to leave the comfort of their homes in exchange for a teaching/learning experience in my hometown. Cheers to you all, guys, and may you have an amazing time!

La mulți ani, râmniceni!

Daniela Strâmbei – vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană