Monthly Archives: February 2015

Apel de selectie – RISE cauta lucratori de tineret in formare

Standard

Afis A3Research and Inclusion for Sustainable Employability ( RISE ) 2014-3-RO01-KA105-013303 . Training course – 30  Martie – 6 Aprilie 2015

Lansarea proiectului RISE-Research and Inclusion for Sustainable Employability, numar de referinta : 2014-3-RO01-KA105-013303 demarat de Federatia Organizatiilor Ramnicene de Tineret Educatie si Sport este urmata de apelul de selectie al participantilor pentru prima activitate : training course. Proiectul  finantat de Uniunea Europeana, cu suma de 32,091.00 euro, prin programul Erasmus+, actiunea cheie 1 – mobilitati ale tinerilor si lucratorilor de tineret isi va atinge obiectivele presupuse de training prin implicarea a 21 de lucratori de tineret ( 3 participanti din partea fiecarui promotor ). Activitatea se bazeaza pe principiile peer learning si life long learning, in domeniul angajabilitatii si al antreprenoriatului, si se va desfasura intre 30 Martie- 6 Aprilie 2015 , la Ramnicu Sarat.

Cursul este dedicat lucratorilor de tineret ce activeaza in organizatie, coordonatorilor de voluntari , voluntarilor cu experienta , etc. , ce doresc a-si imbunatati competentele de antreprenoriat, angajabilitate si leadership.

Cei trei participanti din partea asociatiei noastre vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii :

 • Sa faca parte din stafful, membrii sau tinerii activi ai organizatiei;
 • Sa aibe motivatia de a continua munca de tineret in cadrul organizatiei FORTES;
 • 18 ani impliniti la momentul depunerii aplicatiei;
 • Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit, cel puțin la nivel mediu;
 • Cunostințe operare PC;
 • Dinamism, implicare, bune capacitati de comunicare, toleranta, leadership;
 • Spirit inovativ si creativ;
 • Abilitatea de a lucra in echipa;
 • Disponibiliatea in toate etapele aferente proiectului ( vizibilitate, implementare, diseminarea rezultatelor )

Selectia se va realiza in doua etape : analiza formularelor de aplicatie , urmata de interviu , la sediul ATCE-SR.  Data limita de trimitere a formularului este 12 Martie 2015 ( 00:00 ). Formularul , completat in limba engleza, va fi salvat dupa modelul ” nume prenume_nume proiect” si trimis la adresele urmatoare de e-mail :

Mateevici Volodea, presedinte, volodeamateevici@gmail.com

Angela Feraru, manager de proiect, feraru.angela@gmail.com

Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare. giorgiana.grozea@yahoo.com

Este important ca formularul sa fie trimis tuturor adreselor indicate, pentru asigurarea unui proces de selectie transparent din punct de vedere decizional.

Descarcati formularul de aplicare de aici !

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

erasmus + eu     376908_143197699114866_392997690_nue-funding-logo

Advertisement

Apel de selectie lucratori de tineret Be on Time

Standard

Be On Time – Project About Time Understanding and efficiency in youth work (BOT) 2014-3-RO01-KA105- 013301

Training course – 19 – 29 aprilie 2015

Afis A3Asociația de Tineret, Cultură și Educație Speranța Râmniceană lansează apelul pentru selecția participanților, în vederea implementării primei activități a proiectului Be On Time – Project About Time Understanding and efficiency in youth work (BOT), număr de referință: 2014-3-RO01-KA105-013301, finanțat cu suma de 38,068.00 euro, prin programul Comisiei Europene – Erasmus +, acțiunea cheie 1. Această activitate presupune desfășurarea unui training de time management pentru 24 de lucrători de tineret (câte patru din partea fiecărui promotor), la Râmnicu Sărat, în perioada 19-29 Aprilie 2015.

          Acest curs este dedicat lucrătorilor de tineret, coordonatorilor de voluntari, voluntarilor cu experiență care doresc să activeze ca lideri de grup, trainerilor, lectorilor, membrilor din echipele de implementarea a proiectelor de tineret etc., care doresc să activeze în cadrul organizațiilor de tineret.

          Cei patru participanți din partea ATCE Speranța Râmniceană trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să facă parte din stafful, membrii sau tinerii activi ai organizației;
 • Să aibe motivația de a continua munca de tineret în cadrul organizației ATCE – SR;
 • 18 ani împliniți la momentul depunerii aplicației;
 • Cunoștințe de limba engleză, scris și vorbit, cel puțin la nivel mediu;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Dinamism, implicare, bune capacități de comunicare, toleranță, leadership;

Pentru a descarca formularul de aplicare click aici!

Aplicațiile, completate în limba engleză, se vor trimite la:  office@atcesr.ro, sau/și la persoanele de contact:

Volodea Mateevici – președinte ATCE – SR, e-mail: volodeamateevici@gmail.com

Marius Neculae – manager de proiect, e-mail: nmatao@yahoo.com

Giorgiana Grozea – manager comunicare, e-mail: giorgiana.grozea@yahoo.com

Selecția celor patru participanți se va face în perioada 16 – 22 martie 2015, prin verificarea aplicațiilor și interviu la sediul ATCE-SR.

Parteneri în cadrul proiectului:

Organizația coordonatoare este Asociația de Tineret, Cultură și Educație Speranța Râmniceană – România,

806621734 erasmus + eu ue-funding-logoOrganizațiile partenere sunt: GLOW Association – Bulgaria, E-genclik – Turcia, Asociazione Culturale Eufemia – Italia, TDM2000 Polska – Polonia, TURISTICNO DRUSTVO ZETALE- Slovenia.

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Echipa Be On Time

Comunicat de presă de lansarea proiectului Research and Inclusion for Sustainable Employability

Standard

      376908_143197699114866_392997690_n Din cauza rapidităţii informaţiei, a dorinţei de a maximiza rezultatele şi a tehnologiei care câştigă din ce în ce mai mult teren în peisajul pieţii muncii,angajatorii se ghidează după criterii foarte aspre în ceea ce priveşte selectarea candidaţilor pentru o slujbă, mizând pe cunoştinţele acestora  cât mai diversificate. Aşadar, societatea de astăzi doreşte a construi tineri cât mai adaptabili pieţii muncii, deţinând cunoştinţe în cât mai multe arii de dezvoltare,capabili de a colabora internaţional –  incluzând contactul cu alte culturi. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, candidaţii trec printr-o serie de încercări şi decizii încă din timpul anilor de studiu.

Odată identificate aceste nevoi, s-a născut proiectul RISE – ” Research and Inlcusion  for Sustainable Employability “, număr de referinţă 2014-3-RO01-KA105-013303 , finanţat de Uniunea Europeană, cu suma de 32,091.00 euro, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1 – mobilități ale tinerilor și lucrătorilor de tineret. Implementarea proiectului se va desfăşura între 01.02.2015 – 01.02.2016 . 

Lansarea proiectului demarat de Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport va avea loc Marţi, în data de 17 Februarie 2015, la ora 10:00 , la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S printr-o conferință de presă și prin postarea comunicatului de presă pe site-urile și blog-urile tuturor promotorilor.

Scopul acestui proiect este de a forma tineri şi lucrători de tineret adaptabili pieţii muncii,prin îmbunătăţirea competenţelor şi a aptitudinilor digitale,de antreprenoriat,de comunicare şi creativitate,toate acestea cu ajutorul unor instrumente formale şi non-formale variate, în contextul dezvoltării dialogului intercultural.

Pentru a ne atinge scopul propus vom avea în vedere realizarea următoarelor obiective:

Obiectiv 1 Creşterea nivelului de expertiză al celor 21 de youth work-eri din România, Bulgaria, Bosnia, Macedonia, Malta, Spania şi Portugalia, pentru ghidarea tinerilor în carieră, folosind metode şi instrumente non-formale, pe parcursul celor 7 zile de training.

Obiectiv 2 Dezvoltarea competenţelor de angajabilitate şi antreprenoriat al celor 35 de participanţi (grupul ţintă nr. 2) din schimbul de la Râmnicu Sărat, pentru a forma tineri adaptabili pieţii muncii.

Obiectiv 3 Creşterea nivelului capacităţii organizaţionale prin formarea celor 21 de lucrători (grupul ţintă nr.1) în trainingul de la Râmnicu Sărat.

Obiectiv 4 Creşterea nivelului de conştientizare al oportunităţilor de angajare pentru grupul ţintă nr.2, folosind metode şi instrumente non-formale, pe parcursul celor 7 zile ale activităţii de schimb.

Obiectiv 5 Dezvoltarea competenţelor IT de bază pentru ambele grupuri ţintă, ce servesc ariei angajabilităţii şi antreprenoriatului, pe parcursul celor 2 activităţi principale.

Obiectiv 6 Dezvoltarea dialogului intercultural cu ajutorul ambelor grupuri ţintă, în scopul  consolidării unei educaţii Europene bazată pe diversitate, pe parcursul implementării proiectului.

Activităţile proiectului vor fi realizate în trei paşi, şi anume :

 • mobilitatea lucrătorilor de tineret, ce constă în furnizarea de metode adecvate, prin efectuarea unui training de angajabilitate şi antreprenoriat pentru 21 de lucrători de tineret – 30 Martie – 6 Aprilie 2015 ;
 • activităţi locale de tineret, adică pilotarea experienţei de către lucrătorii de tineret în organizaţiile şi în comunitatea lor, prin aplicarea metodelor şi instrumentelor non-formale ce le-au fost furnizate ;
 • mobilitatea tinerilor, constă în transferabilitatea rezultatelor într-un schimb de 35 de tineri, cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, însoţiţi de către un lider din fiecare organizaţie de trimitere ce a participat la cursul de formare. Activitatea va avea loc între 19 – 27 Iulie 2015, şi va fi precedată de Vizita de Planificare în Avans (VPA ), din perioada 26 – 28 Iunie 2015.

Atât în cadrul cursului de formare cât şi al schimbului de tineri, vom folosi metode non-formale specifice tematicii proiectului, precum: Life-line; Workshops: pe subiecte diferite ce au legatură cu sursa problemelor in câmpul angajabilităţii, pe dezvoltarea aptitudinilor creative, de comunicare, a celor IT; Role-play game on stereotypes and prejudices; Interview simulation; Develop your own bussines plan.Set up a bussines team.Present your bussines plan, Introduction of CV Europass instrument, activităţi de aplicabilitate precum workshops pe diferite ateliere (IT, muzică, gastronomie, etc); role-play game; photo-storry şi story-telling, seri interculturale.

Componenţa promotorilor proiectului RISE este următoarea :

Organizaţia coordonatoare : Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport, F.O.R.T.E.S. – România

Organizaţiile partenere :

Youth Centre “Kosmos” – Bosnia şi Herzegovina
“GLOW” Association – Bulgaria
Association for Progress, Education and Lobbying ( PEL) – Macedonia
Active Youth (AT) – Malta
Federación de Casas de Juventud de la Comunidad Valenciana (FCJCV) – Spania
ProAtlântico – Associação Juvenil – Portugalia

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta prin e-mail sau telefon la adresele ce urmează :

Mateevici Volodea, preşedinte, volodeamateevici@gmail.com, tel : 0763246068

Angela Feraru, manager de proiect, feraru.angela@gmail.com, tel : 0729612294

Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare. giorgiana.grozea@yahoo.com, tel : 0769719386

ErasmusPlusO

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. Comunicatul de presă reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană nu este responsabilă de informația transmisă prin acest material.

Angela Mădălina FERARU – manager de proiect

806621734

EVS in Polonia!

Standard

Stagiu de voluntariat EVS de 13 saptamani in Bystrzyca Kłodzka, Polonia

Perioada: 1 Martie- 31 Mai 2015

Locatie: Bystrzyca Kłodzka, un oras micut langa Kłodzko Valley

Organizatie gazda: Europejskie Forum Młodzieży

Parteneri: Letonia, Turcia si Romania (ATCE-Speranta Ramniceana)

Activitati: organizarea de activitati non-formale cu cetatenii din oras, participarea la tabara “EuroWeek” cu tineri din toata Polonia, lucrul cu batranii (activitati recreative, de sprijin), lucrul in chestiuni administrative ale organizatiei gazda, cum ar fi pregatirea voluntarilor EVS ce urmeaza sa plece din Polonia in alte stagii, organizarea de evnimente culturale.

Reguli financiare si administrative:

-Organizatia gazda asigura cazarea si masa

-Transportul international este acoperit in proportie de 50%

Toate detaliile le puteti gasi in documentul atasat: Invitation for EVS 4,6

Daca v-am trezit interesul, completati Application for participants si trimiteti-l la adresele giorgiana.grozea@yahoo.com si volodeamateevici@gmail.com pana pe 8 februarie 2015!

Succes!

Comunicat de presă de finalizare a proiectului ” Vlachs in Europe”, RO-31-E164-2013-R3

Standard

La revedere Tineret în Acțiune! Bun venit Erasmus+!

banner vlachsÎn data de 05 februarie 2015 s-a finalizat proiectul Vlachs in Europe, ultimul proiect Tineret în Acțiune derulat de către FORTES Rm. Sărat. Evenimentul a beneficiat de prezența tinerilor participanți la Centrul de Tineret FORTES, unde în cadrul unei reuniuni s-a trecut în revistă perioada implementării, rezultatele obținute și impactul produs atât la nivel local, cât și la nivel național și internațional. Mai jos vom prezenta pe scurt câteva informații despre acest proiect:

Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S.), a desfăşurat în perioada 28 aprilie – 06 mai 2014, la Tulcea – România, activităţile aferente proiectului Vlachs in Europe, la care au participat 23 de tineri, însoţiţi de patru lideri de grup, din România, Albania și Macedonia. Proiectul a fost susţinut financiar de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune (TiA), acţiunea 3.1a, schimburi de tineri, cu suma de 16.754,58 euro și sa desfășurat în perioada 05 ianuarie 2014 – 05 februarie 2015, fiind totodată și ultimul proiect Tineret în Acțiune derulat la Râmnicu Sărat.

Scopul proiectului a fost acela de a conserva patrimoniul cultural al minorității romane din Europa Centrală și Balcani (cultura vlahilor de la sud de Dunăre și din Dobrogea: aromâni, istroromâni, meglenoromâni), în vederea consolidării unei culturi europene globalizate bazată pe diversitate.

Obiectivele asumate, dezvoltate și atinse în cadrul proiectului au fost:

– Creșterea nivelului de conștientizare a celor 27 de participanți provenind din Albania, Macedonia și România, privind baza culturală comună a vlahilor din bazinul tracic, prin utilizarea de metode și instrumente de educație nonformală, specifice dialogului intercultural, în cele 9 zile ale schimbului de tineri, desfășurate în orașul Tulcea.

– Creșterea nivelului de informare a celor 27 de participanţi din Albania, Macedonia și România și a comunităților locale, cu privire la evoluția în timp și spațiu a culturilor de origine tracică, pe parcursul celor 9 zile de activități desfășurate în Tulcea.

– Crearea oportunităților de conservare a moștenirii culturale specifice vlahilor din bazinul European Central și Balcani de către cei 27 de participanți provenind din Macedonia, Albania și România, în cele 9 zile ale schimbului derulat în orașul Tulcea.

Activităţile și metodele prin care s-au atins obiectivele și rezultatele scontate au fost specifice educației nonformale și s-au axat pe implicarea activă a tuturor participanţilor: energizere, icebreak, seminarii (istorie, mobilitate, limbă), workshop-uri, jocuri de rol, prezentări interactive, mese rotunde, cafenea publică, seri interculturale, conferință cu autoritățile din Tulcea, spectacol cultural cu substrat vlah, evaluări (formal, nonformal, youthpass).

Partenerii implicați în cadrul proiectului Vlachs in Europe au selectat în grupurile tintă în proporție de 50%, tineri minoritari de etnie vlahă, fapt ce a contat semnificativ în procesul de învățare, cunoaștere, înțelegere și acceptare a diversității vlahe. Din partea fiecărei țări promotoare am avut următorii promotori:

 • Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S) (România);
 • Association for progress, education and lobbying (PEL Skopje) (Macedonia);
 • Beyond Barriers Association (Albania).

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la oricare dintre datele de contact:

 1. Mateevici Volodea – președinte, e-mail volodeamateevici@gmail.com;
 2. Strîmbei Daniela – responsabil comunicare, e-mail strimbeid@gmail.com;
 3. Grozea Giorgiana – manager de proiect, e-mail giorgiana.grozea@yahoo.com;
 4. Feraru Angela Mădălina – lider de grup, e-mail feraru.angela@gmail.com.

Acest proiect a fost finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

 

Volodea Mateevici, Președinte F.O.R.T.E.S.