Comunicat de presă de finalizare a proiectului ” Vlachs in Europe”, RO-31-E164-2013-R3

Standard

La revedere Tineret în Acțiune! Bun venit Erasmus+!

banner vlachsÎn data de 05 februarie 2015 s-a finalizat proiectul Vlachs in Europe, ultimul proiect Tineret în Acțiune derulat de către FORTES Rm. Sărat. Evenimentul a beneficiat de prezența tinerilor participanți la Centrul de Tineret FORTES, unde în cadrul unei reuniuni s-a trecut în revistă perioada implementării, rezultatele obținute și impactul produs atât la nivel local, cât și la nivel național și internațional. Mai jos vom prezenta pe scurt câteva informații despre acest proiect:

Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S.), a desfăşurat în perioada 28 aprilie – 06 mai 2014, la Tulcea – România, activităţile aferente proiectului Vlachs in Europe, la care au participat 23 de tineri, însoţiţi de patru lideri de grup, din România, Albania și Macedonia. Proiectul a fost susţinut financiar de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune (TiA), acţiunea 3.1a, schimburi de tineri, cu suma de 16.754,58 euro și sa desfășurat în perioada 05 ianuarie 2014 – 05 februarie 2015, fiind totodată și ultimul proiect Tineret în Acțiune derulat la Râmnicu Sărat.

Scopul proiectului a fost acela de a conserva patrimoniul cultural al minorității romane din Europa Centrală și Balcani (cultura vlahilor de la sud de Dunăre și din Dobrogea: aromâni, istroromâni, meglenoromâni), în vederea consolidării unei culturi europene globalizate bazată pe diversitate.

Obiectivele asumate, dezvoltate și atinse în cadrul proiectului au fost:

– Creșterea nivelului de conștientizare a celor 27 de participanți provenind din Albania, Macedonia și România, privind baza culturală comună a vlahilor din bazinul tracic, prin utilizarea de metode și instrumente de educație nonformală, specifice dialogului intercultural, în cele 9 zile ale schimbului de tineri, desfășurate în orașul Tulcea.

– Creșterea nivelului de informare a celor 27 de participanţi din Albania, Macedonia și România și a comunităților locale, cu privire la evoluția în timp și spațiu a culturilor de origine tracică, pe parcursul celor 9 zile de activități desfășurate în Tulcea.

– Crearea oportunităților de conservare a moștenirii culturale specifice vlahilor din bazinul European Central și Balcani de către cei 27 de participanți provenind din Macedonia, Albania și România, în cele 9 zile ale schimbului derulat în orașul Tulcea.

Activităţile și metodele prin care s-au atins obiectivele și rezultatele scontate au fost specifice educației nonformale și s-au axat pe implicarea activă a tuturor participanţilor: energizere, icebreak, seminarii (istorie, mobilitate, limbă), workshop-uri, jocuri de rol, prezentări interactive, mese rotunde, cafenea publică, seri interculturale, conferință cu autoritățile din Tulcea, spectacol cultural cu substrat vlah, evaluări (formal, nonformal, youthpass).

Partenerii implicați în cadrul proiectului Vlachs in Europe au selectat în grupurile tintă în proporție de 50%, tineri minoritari de etnie vlahă, fapt ce a contat semnificativ în procesul de învățare, cunoaștere, înțelegere și acceptare a diversității vlahe. Din partea fiecărei țări promotoare am avut următorii promotori:

  • Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S) (România);
  • Association for progress, education and lobbying (PEL Skopje) (Macedonia);
  • Beyond Barriers Association (Albania).

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la oricare dintre datele de contact:

  1. Mateevici Volodea – președinte, e-mail volodeamateevici@gmail.com;
  2. Strîmbei Daniela – responsabil comunicare, e-mail strimbeid@gmail.com;
  3. Grozea Giorgiana – manager de proiect, e-mail giorgiana.grozea@yahoo.com;
  4. Feraru Angela Mădălina – lider de grup, e-mail feraru.angela@gmail.com.

Acest proiect a fost finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

 

Volodea Mateevici, Președinte F.O.R.T.E.S.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.