NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Standard

posdru 155393

ATCE SPERANȚA RÂMNICEANĂ, PARTENER 3 ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/188/2.2/S/155393

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal Asociatia de Tineret Cultura si Educatie – Speranta Ramniceana, prin Mateevici Volodea – presedinte, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: implementarea proiectului POSDRU “EU INVAT – Scoala este sansa ta!”, ID 155393 (operarea datelor personale aferente grupului tinta si raportarea catre AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU).

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru implementarea proiectului POSDRU “EU INVAT – Scoala este sansa ta!”, ID 155393 (operarea datelor personale aferente grupului tinta si raportarea catre AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU). Refuzul dvs. determina imposibilitatea includerii dumneavoastra in grupul tinta.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: echipei de management a proiectului POSDRU, ID 155393 (liderul de parteneriat Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Bucuresti) si AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Asociatia de Tineret Cultura si Educatie – Speranta Ramniceana, prin Mateevici Volodea – presedinte?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociatia de Tineret Cultura si Educatie – Speranta Ramniceana, prin Mateevici Volodea – presedinte. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.