Comunicat de presă!!! Involvement to Quality (2015-2-RO01-KA105-015509)

Standard

Comunicat de presă!!!

de lansare a proiectului “Involvement to Quality”

finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

2015-2-RO01-KA105-015509

 “Involvement to Quality” (IQ), finanțat cu suma de 55.294,98 euro de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, este un proiect inițiat și coordonat de ATCE Speranța Râmniceană și va fi implementat în perioada 01.08.2015 – 01.02.2017. Structurat strategic, bazat pe implementarea a 4 mobilități: Vizita de studiu, PBA, Training course și EVS, cu un parteneriat multicultural format din: România, Italia, Macedonia, Malta, Turcia, Georgia si UK, proiectul IQ deschide calea organizaților europene de tineret de a dezvolta mijloace, instrumente, metode și proceduri comune de lucru, în scopul creșterii calității proiectelor Erasmus+.

Tema abordată în cadrul proiectului este aceea a calității în management, iar promotorii îsi propun ca prin sharingul de bune practici și realizarea unei rețele de parteneriat european să adopte proceduri comune de lucru în cadrul unei rețele de parteneri europeni, să creeze metode non formale noi și inovative de implementare a activităților, să obțină schimb și cunoaștere interculturală, dezvoltare personală și profesională, coeziune și constientizare activă europeană și să crească calitatea proiectelor Erasmus+.

În implementarea IQ, pentru a ajunge la rezultatele scontate și la scopul propus, avem în vedere realizarea următoarelor obiective, ce sunt corelate cu obiectivele generale Erasmus+, cu cele specifice KA1 – mobilități ale tinerilor și se pliază pe strategia Europa 2020 în domeniul tineretului:

Obiectiv 1. Creșterea nivelului de informare asupra politicilor de management al calității proiectului în cadrul organizațiilor partenere, în vederea stabilirii unui set de bune practici în implementarea proiectelor Erasmus+, cu ajutorul grupului țintă nr. 1, prezent la Vizita de studiu de la Râmnicu Sărat.

Obiectiv 2. Dezvoltarea unei rețele de 7 parteneri europeni pregătiți să implementeze un sistem comun de management al calității, cu ajutorul grupului țintă nr 2, pe parcursul activității PBA de la Râmnicu Sărat.

Obiectiv 3. Dezvoltarea competențelor personale și profesionale ale celor 21 lucrători de tineret prezenți la trainingul susținut în Torino, prin acumularea de noi metode și instrumente de educație non-formală în cadrul parteneriatului IQ, menite să ducă la realizarea unui management de calitate al proiectelor Erasmus+.

Obiectiv 4. Dezvoltarea abilităților practice de creare, implementare și evaluare a proiectelor derulate în contextul Erasmus+, prin implicarea a 6 voluntari EVS din Italia, Macedonia, Malta, Turcia, Georgia și UK pe parcursul unui stagiu de 3 luni implementat la Râmnicu Sărat cu tineri din școlile și liceele râmnicene, într-un sistem de calitate inovativ.

Obiectiv 5. Îmbunătațirea capacității de management al proiectelor pentru cei 7 promotori cu implicarea celor 55 de participanți în activitățile propuse, prin aplicarea de metode și instrumente non-formale și proceduri noi de lucru, în vederea creșterii calității proiectelor Erasmus+.

Obiectiv 6. Facilitarea unui cadru propice comunicării interculturale în rândul celor 55 de participanți ce vor implementa activitățile proiectului IQ, în vederea creșterii nivelului de solidaritate, toleranță, întelegere și coeziune la nivelul rețelei de parteneri.

Obiectiv 7. Creșterea vizibilității educației non-formale în mediul on și offline pentru peste 4000 de tineri din comunitățile promotoare și din spațiul european, prin activități specifice de promovare, diseminare și transferabilitate a rezultatelor între lucrătorii de tineret și tineri, realizate de cei 55 de participați și organizațiile promotoare pe parcursul implementarii IQ.

            Cele patru mobilități ale proiectului sunt structurate în așa mod încât să dezvolte în pași o rețea europeană de parteneri, care să utilizeze bune practici în managementul calități proiectelor de tineret. Acestea sunt:

– vizita de studiu, activitatea în care reprezentanții organizațiilor promotoare vor face sharing de bune practici în managementul proiectelor de tineret și vor studia modele de bune practici în managementul organizațional si al resurselor umane la Primăria Rm. Sărat și Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat – Provobis Cluj Napoca, Râmnicu Sărat: 11 – 17 septembrie 2015;

– PBA, activitatea în care factorii de decizie din cadrul celor 7 organizații promotoare vor pune bazele unei rețele europene de tineret care să adopte proceduri comune care să contribuie la dezvoltarea managementului calității în cadrul proiectelor Erasmus+, Râmnicu Sărat: 02 – 08 noiembrie 2015;

– Training Course, activitatea în care un număr de 3 lucrători de tineret din partea fiecărui promotor, se vor forma și vor dezvolta abilități personale si profesionale în domeniul calității implementării de proiecte de tineret, Torino, Italia: 19 – 29 martie 2016;

– EVS, activitatea în care 6 tineri voluntari din partea promotorilor vor dezvolta un stagiu de 3 luni la Râmnicu Sărat, dezvoltând proiecte de tineret cu voluntarii locali și elevii școlilor râmnicene, în care vor pilota metode, instrumente și proceduri de management al calității, identificate și dezvoltate în cadrul rețelei europene nou formate, 01 iunie – 01 septembrie 2016.

Activitățile și metodele propuse în agendele proiectului sunt corelate și adaptate tematicii, modalitatea de implementare implicând metode și instrumente de educatie nonformala (seminarii, workshopuri, mese rotunde, ice-breakers, prezentari interactive, vizite de lucru, public speaking, open circle, research, teatru forum, seri interculturale, etc).

 IQ implică în implementare următorii promotori:

  • ATCE Speranța Râmniceană – România, organizație coordonatoare;
  • Associazione Culturale EUFEMIA – Italia;
  • PEL – Macedonia;
  • Youth Active – Malta;
  • E-Genclik Dernegi – Turcia;
  • GYE – Georgia,
  • Momentum World – UK.

 Pentru mai multe informații ne puteți contacta prin e-mail sau telefon, aici:

– ATCE Speranța Râmniceană: office@atcesr.ro, tel./fax 0238563169

– Mateevici Volodea, președinte: volodeamateevici@gmail.com, tel. 0763246068

– Feraru Angela Mădălina, manager de proiect: feraru.angela@gmail.com

– Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare: giorgiana.grozea@yahoo.com

– Neculae Marius, vicepreședinte: nmatao@yahoo.com

 Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

 ErasmusPlusO

Changing lives. Opening minds.

 

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

 

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.