ANUNȚ INSCRIERE GRUP ȚINTĂ

Standard

1 posdru 155393PROIECT POSDRU 188/2.2/S/155393 ,,EU ÎNVAŢ- Şcoala este şansa ta!

Beneficiar: Colegiu Tehnic Iuliu Maniu cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu nr.381-391

Parteneri:

 • Federaţia Intenaţională a Comunitatilor Educative,sectiunea Romania (FICE ROMANIA);
 • Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 6
 • Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie – Speranţa Râmniceană;
 • Grădiniţa de copii nr. 272, Bucureşti – sector 6
 • Asociația “FLEUR DE LYS”

ANUNȚĂ:

Selecția a 800 de elevi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est în risc de abandon școlar și 250 elevi care au părăsit sistemul de învăţământ în cadrul proiectului „ EU ÎNVAŢ- Şcoala este şansa ta!’’ ce are ca obiectiv prevenirea riscului de abandon şcolar şi integrarea/reintegrarea în sistemul educaţional a copiilor şi tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile, din regiunile Bucureşti Ilfov şi Sud-Est, prin participarea la programul de tip „Şcoală după şcoală” şi „A doua şansă” care să le permită dobândirea de cunoştinţe de bază relevante pentru dezvoltarea personală.

Proiectul se derulează în perioada iulie 2015 decembrie 2015

Activitățile integrate privind creşterea accesului şi participării la învăţământul obligatoriu în care vor fi implicați elevii și părinții acestora cuprind:

 • Activităţi realizate în Centrele Şcolare Socio-Educative ca locaţii de desfăşurare a activităţilor proiectului în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est;
 • Activităţi socio-educative şi consiliere în vederea diminuării riscului de părăsire timpurie a şcolii prin programul “Şcoală după Şcoală” şi „A doua şansă”;
 • Organizarea unei campanii de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în regiunile de implementare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est

Pentru înscrierea în grupul ţintă, solicitanţii vor depune o cerere, în care vor solicita înscrierea în proiect.

Selecţia beneficiarilor se va realize în baza următoarelor criterii:

 • elevi care aparţin minorităților aparținând grupurilor vulnerabile;
 • elevi cu dizabilităţi;
 • elevi cu CES (copiii cu cerinţe educative speciale);
 • elevi care provin din familii monoparentale, şomeri;
 • elevi care provin din familii fără venit sau cu venituri foarte mici;
 • elevi cu părinţi plecaţi în străinătate,
 • elevi care au părăsit şcoala.

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.