Comunicat de presă de finalizare a proiectului Choose Smart, Choose Art

Standard

10683622_921326674552439_1455292690625160948_oFederația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport, F.O.R.T.E.S, anunță închiderea oficială a proiectului Choose SMART, Choose ART, finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1 – mobilități ale tinerilor, în data de 05 octombrie 2015.

Proiectul s-a implementat în perioada 05.08.2014 – 05.10.2015 în comunitățile a șase promotori din România, Turcia, Italia, Malta, Spania și Portugalia, iar activitățile s-au derulat în Municipiul Râmnicu Sărat, România. Etapele de implementare a proiectului au fost structurate astfel:
– Etapa de pregătire și asigurarea vizibilității/promovării: 05 august – 13 septembrie 2014;
– Vizita de Planificare în Avans: 29 – 31 august 2014;
– Schimbul de tineri: 14 – 22 septembrie 2014;
– Etapa de diseminare și multiplicare a rezultatelor: 23 spetembrie 2014 – 05 octombrie 2015.

Grupul țintă a fost format din șase participanți din fiecare țară parteneră cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani (grup vulnerabil), insoțiți de câte un lider de grup/promotor. În grupul de 42 de tineri s-au selectat 12 participanți (2/promotor), care se confruntă cu posibilități reduse economice și sociale.

Reamintim detaliile proiectului:
SCOP: Plecând de la ideea că arta dramatică este cea mai profundă expresie a creativității umane și având ca motto cuvintele lui Tolstoi „Arta este un mijloc indirect de comunicare!”, s-a dezvoltat proiectul Choose SMART, Choose ART, în scopul combaterii uzului de droguri, o problemă stringentă a zilelor noastre, prezentă în toată lumea în general, dar și în Europa și România în particular. Pentru a combate uzul de substanțe interzise, tinerii participanți au dezvoltat o serie de activități cultural-artistice și sportive.
Obiectivele proiectului au fost:
Obiectiv 1. Creșterea gradului de conștientizare a grupului țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), asupra pericolului utilizării de substanțe ilegale, prin activități derulate cu ajutorul metodelor de educație nonformală, la Rm. Sărat pe o perioadă de 8 zile.
Obiectiv 2. Creșterea nivelului de implicare al grupului țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), în activități artisitice ce vor avea ca finalitate crearea și punerea în scenă a unei piese de teatru „Arta nu drog”, pe perioada activităților.
Obiectiv 3. Dezvoltarea abilităților sportive de înviorare și petrecerea timpului liber în mod sănătos prin sport – nu drog, de către grupul țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), pe parcursul a 8 zile de activități de la Rm. Sărat (obiectiv subsidiar).
Obiectiv 4. Dezvoltarea dialogului intercultural între cei 42 de participanți prin activitățile de la Rm. Sărat desfășurate pe o perioadă de 8 zile.
Obiectivele noastre sunt în concordanță cu obiectivele și prioritățile Erasmus+ și urmăresc să contribuie la dezvoltarea tinerilor în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Activităţile realizate în cadrul schimbului de tineri provin din sfera educației nonformale și au fost următoarele:
– teatru forum, workshop-uri de muzică, dans, tematice, energizere, jocuri de rol, prezentări etc;
– activități sportive: fotbal, tenis, cros, înviorare;
– activități culturale și educative;
– seminarii tematice (informare asupra riscurilor cauzate de consumul de droguri);
– vizite culturale și tematice în Rm. Sărat, Buzău (Centrul de Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog Buzău);
– seri interculturale și de socializare;
– spectacol cultural-artistic ”Artă nu drog”;

Parteneri:
Organizația coordonatoare a fost F.O.R.T.E.S – România,
Organizațiile partenere au fost: E-genclik – Turcia, H2O – Portugalia, Oportunidades Europeas – Spania, Nizza di Sicilia Municipality – Italia și Active Youth – Malta.

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la fortes.rms@gmail.com sau ne puteți contacta la:
Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068, e-mail: volodeamateevici@gmail.com
Holban Laura – manager de proiect, tel. 0756190875, e-mail: laura@youthx.org

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Președinte F.O.R.T.E.S
Volodea Mateevici

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.