Monthly Archives: February 2016

Comunicat de presă de finalizare a proiectului Research and Inclusion for Sustainable Employability

Standard

afis-finalizare RISERâmnicu Sărat, 01 Februarie 2016

Rapiditatea informaţiei, dorința de a maximiza rezultatele şi tehnologia care câştigă din ce în ce mai mult teren în peisajul pieţii muncii, ghidează angajatorii către criterii foarte aspre în ceea ce priveşte selectarea candidaţilor pentru o slujbă, mizând pe cunoştinţele acestora cât mai diversificate. Aşadar, societatea de astăzi doreşte a construi tineri cât mai adaptabili pieţii muncii, deţinând cunoştinţe în cât mai multe arii de dezvoltare, capabili de a colabora internaţional – incluzând contactul cu alte culturi. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, candidaţii trec printr-o serie de încercări şi decizii încă din timpul anilor de studiu.

”Angela Mădălina FERARU” – Contextul apariției proiectului RISE

Plecând de la această nevoie a apărut și s-a dezvoltat proiectul RISE –” Research and Inlcusion for Sustainable Employability“, număr de referinţă 2014-3-RO01-KA105-013303, finanţat de Uniunea Europeană, cu suma de 32,091.00 euro, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1 – mobilități ale tinerilor și lucrătorilor de tineret, proiect ce s-a desfășurat pe parcursul unui an, între 01.02.2015 – 01.02.2016.

 Scopul proiectului a fost acela de a forma tineri şi lucrători de tineret adaptabili pieţii muncii, prin îmbunătăţirea competenţelor şi a aptitudinilor digitale, de antreprenoriat, de comunicare şi creativitate, toate acestea cu ajutorul unor instrumente formale şi non-formale variate, în contextul dezvoltării dialogului intercultural.

Prin activitățile desfășurate pe parcursul implementării: pregătire și vizibilitate, implementarea mobilităților, pilotarea rezultatelor în comunitățile promotorilor, evaluare, diseminare, multimplicare și follow-up, s-a ajuns la atingerea rezultatelor scontate și la îndeplinirea următoarelor obiecive planificate:

Obiectiv 1 Creşterea nivelului de expertiză a 21 de lucrători de tineret din România, Bulgaria, Bosnia, Macedonia, Malta, Spania şi Portugalia, pentru ghidarea tinerilor în carieră, folosind metode şi instrumente non-formale.

Obiectiv 2 Dezvoltarea competenţelor de angajabilitate şi antreprenoriat ale celor 35 de tineri din cadrul schimbului, pentru a forma tineri adaptabili pieţii muncii.

Obiectiv 3 Creşterea nivelului capacităţii organizaţionale a celor 7 promotori, prin formarea de lucrători de tineret cu experiență.

Obiectiv 4 Creşterea nivelului de conştientizare al oportunităţilor de angajare pentru cei 35 de tineri, folosind metode şi instrumente non-formale.

Obiectiv 5 Dezvoltarea competenţelor IT de bază atât pentru lucrători, cât și pentru tineri, competențe digitale ce servesc ariei angajabilităţii şi antreprenoriatului.

Obiectiv 6 Dezvoltarea dialogului intercultural între promotori, în scopul consolidării unei educaţii Europene bazată pe diversitate.

Activităţile proiectului au fost realizate în trei paşi, şi anume:

  • mobilitatea lucrătorilor de tineret a constat în furnizarea de metode adecvate de angajabilitate şi antreprenoriat, furnizate în cadrul cursului de la Rm. Sărat, din perioada 30 Martie – 6 Aprilie 2015;
  • activităţi locale de tineret – a constat în pilotarea experienţei de către lucrătorii de tineret în organizaţiile şi în comunitatea lor, prin aplicarea metodelor şi instrumentelor non-formale ce le-au fost furnizate, activitate susținută atât în perioada dintre mobilități, cât și în etapa de evaluare, diseminare, multiplicare și follow-up;
  • mobilitatea tinerilor – ce a constat în transferabilitatea rezultatelor într-un schimb de 35 de tineri, cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, însoţiţi de către un lider din fiecare organizaţie de trimitere ce a participat la cursul de formare, activitate ce a avut loc la Râmnicu Sărat în perioada 19 – 27 Iulie 2015.

Atât în cadrul cursului de formare cât şi al schimbului de tineri au fost folosite metode non-formale specifice tematicii proiectului, precum: Life-line; Workshops: pe subiecte diferite ce au legătură cu sursa problemelor în câmpul angajabilităţii, pe dezvoltarea aptitudinilor creative, de comunicare, a celor IT; Role-play game on stereotypes and prejudices; Interview simulation; Develop your own bussines plan. Set up a bussines team. Present your bussines plan, Introduction of CV Europass instrument, activităţi de aplicabilitate precum workshops pe diferite ateliere (IT, muzică, gastronomie, etc); role-play game; photo-storry şi story-telling, seri interculturale.

Componenţa promotorilor proiectului RISE este următoarea:

Organizaţia coordonatoare: Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport, F.O.R.T.E.S. – România

Organizaţiile partenere:

Youth Centre “Kosmos” – Bosnia şi Herzegovina
“GLOW” Association – Bulgaria
Association for Progress, Education and Lobbying (PEL) – Macedonia
Active Youth (AT) – Malta
Federación de Casas de Juventud de la Comunidad Valenciana (FCJCV) – Spania
ProAtlântico – Associação Juvenil – Portugalia

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta prin e-mail sau telefon la adresele ce urmează:

Mateevici Volodea, preşedinte, volodeamateevici@gmail.com, tel: 0763246068

Angela Feraru, manager de proiect, feraru.angela@gmail.com, tel: 0729612294

Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare. giorgiana.grozea@yahoo.com, tel: 0769719386

Echipa RISE

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

Comunicatul de presă reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană nu este responsabilă de informația transmisă prin acest material.

Advertisement