Monthly Archives: June 2016

NEWS! Apel de selecţie Training Course

Standard

„We have rights, now let’s be human!”ErasmusPlusO

2016-1-RO01-KA105-024136

DESCRIERE PROIECT

Proiectul We have rights, now be let’s be human, număr de referință: 2016-1-RO01-KA105-024136, este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 1 – mobilități ale tinerilor, având două activităţi principale: Training course (mobilitate ce se va implementa în perioada 07 – 15 august 2016 în Râmnicu Sărat – România)  şi Youth exchange (mobilitate ce se va implementa în perioada (23 – 31 iulie 2017 în Rustavi – Georgia).

Tematica proiectului este aceea de  conştientizare şi înţelegere în rândul tinerilor a problemei refugiaţilor şi de dezvoltare a unei atitudini tolerante, de înţelegere şi respectare a drepturilor omului.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 1. Creşterea gradului de conştientizare cu privire la criza refugiaţilor pentru 56 de participanţi provenind din 8 ţări, în cadrul a 2 mobilităţi: curs de formare şi schimb de tineret, pe perioada a 14 zile;
 2. Dezvoltarea unor competenţe profesionale în domeniul teatrului ca instrument de integrare, pentru 24 de tineri provenind din 8 tari, pe parcursul a 7 zile de curs,în Râmnicu Sărat, România;
 3. Creşterea vizibilităţii teatrului ca instrument non-formal pentru dialog şi toleranţă, pentru cele 8 comunităţi locale, care vor beneficia de rezultatele cursului de formare, instrument folosit de către lucrătorii de tineret prin activităţi locale;
 4. Dezvoltarea unor atitudini tolerante pentru 32 de tineri în timpul celor 7 zile de schimb de tineri din Rustavi, Georgia;
 5. Ridicarea nivelului de cunoaştere şi înţelegere cu privire la drepturile omului şi ale refugiaţilor pentru 32 de tineri pe parcursul celor 7 zile ale schimbului de tineri din Rustavi, Georgia;
 6. Facilitarea unui context pentru dialogul intercultural şi comunicare pentru 56 de participanţi provenind din 8 ţări, în scopul de a promova solidaritatea, toleranţa şi înţelegerea reciprocă între parteneri.

Parteneriatul de proiect este format din următorii promotori:

 • Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie “Speranţa Râmniceană”- România;
 • Development center “Pangeya Ultima” – Ucraina;
 • Associazione Culturale Eufemia – Italia;
 • E-gençlik Dernegi – Turcia;
 • Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje, PEL –Macedonia;
 • Georgian Youth for Europe – Georgia;
 • Active Youth – Malta;
 • Association Youth Centre KOSMOS Kljuc – Bosnia și Herzegovina.

APEL DE SELECŢIE PARTICIPANŢI ATCE – SR, ROMÂNIA

ATCE Speranţa Râmniceană lansează apel de selecţie intern, pentru selecţia din rândul membrilor săi a 3 lucrători de tineret, care să participe activ la activităţile din cadrul mobilităţii curs de formare, ce va avea loc în Municipiul Râmnicu Sărat, Centrul de Tineret FORTES, în perioada 07 – 15 august 2016.

Profilul participantului ce va fi selectat pentru cursul de formare este următorul:

 • Să fie membru, lucrător de tineret activ al ATCE Speranţa Râmniceană;
 • Să aibă minim 18 ani împliniţi la momentul depunerii candidaturii (2 februarie 2016);
 • Să aibă motivația de a continua munca de tineret în cadrul organizației;
 • Să aibă cunoștințe de limba engleză, scris și vorbit, cel puțin la nivel mediu, cunostințe operare PC, spirit inovativ si creativ;
 • Să manifeste dinamism, implicare, bună capacitate de comunicare, toleranță, leadership, abilitatea de a lucra în echipă;
 • Să aibă disponibilitate de a participa activ în toate etapele aferente proiectului: vizibilitate, implementare, diseminarea rezultatelor;
 • Să încheie cu organizaţia un angajament scris pentru a asigura transferabilitatea rezultatelor cursului asupra voluntarilor locali şi a comunităţii locale, să asigure follow-up-ul proiectului;

Procesul de aplicare constă în:

– completarea formularului de intenţie, salvarea acestuia cu „nume, prenume, we have rights”;

Formularul poate fi descărcat de aici!

– completarea unui CV Europas din care să reiasă faptul că sunteţi membru/lucrător de tineret activ al ATCE-SR şi proiectele relevante în care v-aţi implicat ca lucrător de tineret (coordonator de voluntari, leader, facilitator, trainer, mentor, coach, manager de proiect, membru al echipei de proiect, etc);

Formularul poate fi completat online aici!

Selecția se va realiza în două etape: analiza formularelor de intenţie şi a CV-urilor EUROPASS, urmată de un interviu la sediul ATCE-SR și postarea rezultatelor pe blogul www.atcesr.com. Data limită de trimitere a formularului şi a CV-ului este 30 iulie 2016, ora 12:00. Interviul va avea loc în data de 31 iulie 2016, ora 10:00 la Centrul de Tineret FORTES iar rezultatele vor fi postate pe blog în data de 31 iulie 2016, ora 15:00. Formularul, completat în limba engleză, va fi salvat după modelul: ”nume și prenume, we have rights” și trimis împreună cu CV+ul EUROPASS salvat şi ataşat e-mail-ului la următoarele adrese de e-mail: office@atcesr.ro, giorgiana.grozea@yahoo.com şi nmatao@yahoo.com.

Pentru mai multe informații puteți să ne scrieți un e-mail aici:

Mateevici Volodea, președinte, volodeamateevici@gmail.com

Marius Neculae, manager de proiect, nmatao@yahoo.com

Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare, giorgiana.grozea@yahoo.com

erasmus+mėlynas-baltame-fone

Echipa ATCE – SR,

We have rights, now let’s be human!

Advertisement

Press relasse – We have rights

Standard

EU flag-Erasmus+_vect_POSWe have rights, now let’s be human!, ref. no.  2016-1-RO01-KA105-024136, is a multicultural project, implemented from 1st of June 2016 to 30th of October 2017, which includes a training course and a youth exchange, within a partnership between promoters from eight countries, which propose to increase the level of awareness and knowledge about refugee’s rights and human rights, to change the attitude towards refugees, decrease the number of stereotypes, give a better understanding of cultural diversity.

The eight promoters are:

 • Asociatia de Tineret Cultura si Educatie “Speranta Ramniceana”- Romania;
 • Development center “Pangeya Ultima” – Ukraine;
 • Associazione Culturale Eufemia – Italy;
 • E-gençlik Dernegi – Turkey;
 • Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje, PEL –FRYOM;
 • Georgian Youth for Europe – Georgia;
 • Active Youth – Malta;
 • ASSOCIATION YOUTH CENTRE KOSMOS KLJUC – Bosnia and Herzegovina.

In order to reach its aim, the project has the following objectives:

 1. Increasing the level of awareness about the refugee crisis for 56 participants coming from 8 countries, within the 2 mobility: training course and youth exchange in a period of 14 days
 2. Developing professional competences in the field of theatre as a tool for integration, for 24 young people coming from 8 countries, during 7 days of training course in Rm. Sarat, Romania
 3. Raising the visibility of theatre as non-formal tool for dialogue and tolerance, for the 8 local communities, who will benefit from the results of the training course, shared by the youth workers through local activities.
 4. Developing tolerant attitudes towards intellectuality for 32 young people during the 7 days of youth exchange in Rustavi, Georgia
 5. Raising the level of knowledge and understanding about the human rights and refugee’s rights for 32 young people during the 7 days of youth exchange in Rustavi, Georgia
 6. Facilitating a context for intercultural dialogue and communication for 56 participants coming from 8 countries, in order to foster the solidarity, tolerance and mutual understanding between partners.

The first stage of the project consist in a training course developed in Ramnicu Sarat, Romania, from 8th to 14th of August 2016, which will gather youth workers  with ages over 18.

The second mobility will take place in Rustavi, Georgia, from 23rd to 31st of July 2017, with a target group of youngsters with ages between 17-24.

The main activities are based on non-formal education (knowing games, ice breakers, energizers, presentations, seminars, workshops, teambuildings, visits, intercultural evenings, evaluations.

 The project is funded through the European Commission’s Erasmus + Programme with 36234 euro.

Comunicat de presă – Start al proiectului We have rights, now let’s be human!

Standard

erasmus+mėlynas-baltame-foneWe have rights, now let’s be human!, număr de referință  2016-1-RO01-KA105-024136, este un proiect multicultural, implementat în perioada 1 iunie 2016 – 30 octombrie 2017, ce include un training şi un schimb de tineri, cu un parteneriat format din opt țări ce doresc să ridice nivelul de conștientizare și înțelegere asupra problemei refugiaților și drepturilor omului, ideile de bază și structura proiectului fiind stabilite în cadrul celei de-a doua mobilități – Partnership Building Activity din proiectul  IQ-involvement to Quality. Cei opt promotori ce se alătură îndeplinirii scopului sunt:

 • Asociatia de Tineret Cultura si Educatie “Speranta Ramniceana”- România;
 • Development center “Pangeya Ultima” – Ucraina;
 • Associazione Culturale Eufemia – Italia;
 • E-gençlik Dernegi – Turcia;
 • Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje, PEL –Macedonia;
 • Georgian Youth for Europe – Georgia;
 • Active Youth – Malta;
 • ASSOCIATION YOUTH CENTRE KOSMOS KLJUC – Bosnia și Herzegovina.

Având în vedere atingerea scopului, proiectul are următoarele obiective:

 1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la criza refugiaților pentru 56 de participanți provenind din 8 țări, în cadrul a 2 mobilități: curs de formare și schimb de tineret, pe perioadă de 14 zile;
 2. Dezvoltarea unor competențe profesionale în domeniul teatrului ca instrument de integrare, pentru 24 de tineri provenind din 8 tari, pe parcursul a 7 zile de curs,în Râmnicu Sărat, România;
 3. Creșterea vizibilității teatrului ca instrument non-formal pentru dialog și toleranță, pentru cele 8 comunități locale, care vor beneficia de rezultatele cursului de formare, instrument folosit de către lucrătorii de tineret prin activități locale;
 4. Dezvoltarea unor atitudini tolerante pentru 32 de tineri în timpul celor 7 zile de schimb de tineret din Rustavi, Georgia;
 5. Ridicarea nivelului de cunoaștere și înțelegere cu privire la drepturile omului și ale drepturilor refugiaților pentru 32 de tineri pe parcursul celor 7 zile ale schimbului de tineri din Rustavi, Georgia;
 6. Facilitarea unui context pentru dialogul intercultural și comunicare pentru 56 de participanți provenind din 8 țări, în scopul de a promova solidaritatea, toleranța și înțelegerea reciprocă între parteneri..

Prima etapă a proiectului presupune un training desfășurat la Râmnicu Sărat, în perioada 08-14 august 2016. Trainingul va strânge  de lucrători de tineret cu vârste de peste 18 ani din cadrul organizațiilor partenere.

Activitatea 2, schimbul de tineri, va avea loc in Rustavi, Georgia,, in perioada 23-31.07.2017, cu un grup țintă format din tineri cu vârste cuprinse între 17-24de ani, însoțiți de lideri (participanți la cursul de formare).

Principalele activitati si metode ale mobilităților vor fi nonformale: jocuri de cunoaștere si de rol, energizere, icebreak, prezentari, seminarii, workshopuri, teambuildinguri, vizite, seri interculturale, evaluari.

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus + al Comisiei Europene cu suma de 36234 euro.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

IQ – EVS Stage – Press relase

Standard

Press release

Of the EVS stage “Involvement to Quality”

Funded by European Union through Erasmus+ programme

                                                                                            2015-2-RO01-KA105-015509

afis iq 

EVS stage “Involvement to Quality” (IQ), financed by European Union through the Erasmus+ programme, is a project initiated and  coordinated by ATCE Speranța Râmniceană and will be implemented between 03.06.2016–03.09.2016. The EVS project is strategic structured within a multicultural partnership consisting of  Italy, Turkey and Georgia. The IQ project is opening the way of the European organizations of youth to develop instruments, methods and common procedures of work, with the aim of raising the quality of the projects under Erasmus+.

Thematic: Involvement to Quality is a multicultural project, which includes a study visit, a PBA, a training course and a EVS stage, being a partnership between promoters from seven countries, their goal being development of a management system  of  the Erasmus + projects, inside of a network, in order to satisfy the organizational needs through sharing and exchange of good practices. The six promoters, besides ATCE-SR, from Romania are from:  FRYO of Macedonia, Malta, UK, Georgia, Italy and Turkey.

Beside the general objectives of Erasmus+, specific of KA1– mobilities of youngsters, and are according to the Europe 2020 strategy in the youth field, the main aim of the EVS stage is to develop the practical abilities for designing, implementing and evaluation of the projects undertaken in the Erasmus +context. The EVS stage will carried out through the involving of 6 volunteers from Italy, Turkey, Georgia over a 3 month stage, from 3 June to  3 September 2016, implemented at Ramnicu Sarat, in partnership with schools and high schools, in an innovative quality system. The volunteers’ work will consist of helping to develop youth projects, together with the local volunteers and the scholars, during which will conduct methods, instruments and management procedures of quality, which have been identified and developed within the European network of organizations shaped inside the project.  

 

IQ involves in implementation the following promoters:

 •   ATCE Speranța Râmniceană – România, organizație coordonatoare;
 •   Associazione Culturale EUFEMIA – Italy;
 •   E-Genclik Dernegi – Turkey
 •   GYE – Georgia

For further information you can contact us office@atcesr.ro or the organizer at the following e-mail address or phone number :

– Feraru Angela Mădălina, project manager: feraru.angela@gmail.com, Phone number : +40729612294

This project is funded by European Union through the Erasmus+ programme.

ERASMUS+

Changing lives. Opening minds.

Comunicat de presă Cupa prieteniei

Standard

CUPA PRIETENIEI

susținerea activității de selecție a AC ONIX în 2016, proiect finanțat de Consiliul Județean Buzău în baza Legii 350/2005

poza_pagina_campionatÎncepând cu data de 01 iunie 2016, timp de aproximativ 6 luni, echipa AC ONIX 2010 va implementa cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005, proiectul „Cupa prieteniei – susţinerea activităţii de selecţie a AC ONIX în 2016”, proiect ce vizează implicarea unui număr de peste 300 de tineri buzoieni în activităţi fotbalistice ce vor aduce un plus de implicare în promovarea sportului în general şi a fotbalului în particular.

Proiectul nostru se va defotbal-juvenil-1rula în municipiul Râmnicu Sărat şi în localităţi limitrofe acestuia în perioada 01 iunie – 15 noiembrie 2016.

Scopul proiectului:

Promovarea tinerelor talente fotbalistice din cadrul a 16 localităţi rurale ale Județului Buzău prin intermediul „Cupei prieteniei” – activităţi de selecție realizate prin organizarea de competiții zonale de către Atletic Club ONIX 2010;

 

Obiectivele proiectului:

 1. Creșterea capacității de selecție a Atletic Club ONIX 2010 în rândul a peste 300 de copii provenind din 16 localităţi rurale prin organizarea unor Turnee Zonale, într-o perioadă de 3 luni de activităţi, în perioada iulie – septembrie 2016;
 2. Creșterea gradului de conștientizare a contextului mediului rural: familii, copii, autorităţi, cu privire la importanta sprijinirii tinerilor spre a accede către fotbalul de performanţă, prin activităţi de vizibilitate, diseminare şi continuare, derulate într-o perioadă de 6 luni de zile, în perioada 01 iunie – 15 noiembrie 2016;
 3. Dezvoltarea nivelului de colaborare între AC ONIX şi cluburile din mediul rural în vederea monitorizării continue a copiilor din comunitățile rurale pentru valorificarea competenţelor fotbalistice ale copiilor şi oferirea de posibilităţi de continuare a carierei în fotbal, atât la nivel profesionist cît şi local/amator, în perioada de implementare a proiectului;
 4. Promovarea unor noi mentalităţi în mediul rural de susținere a sportivilor şi valorilor locale în relația cu tinerii şi echipele celorlalte localităţi, prin susținerea în calitate de suporteri a echipelor locale pe perioada derulării jocurilor.

Activităţile proiectului:

 • Derularea unei campanii de vizibilitate, promovare şi diseminare a proiectului, la începutul şi la finalul derulării implementării efective a turneelor;
 • Derularea „Cupei prieteniei” prin două faze de selecție, în perioada iulie – august, prima derulată prin gruparea echipelor în grupe şi organizarea de turnee zonale şi cea de-a doua fază ce va consta în alcătuirea a 4 echipe care se vor întrece la Râmnicu Sărat în cadrul Stadionului Olimpia într-un Turneu regional de Elită – TURNEUL ONIX – ediția a II-a, în luna septembrie 2016;
 • Susținerea unei etape de pregătire a celor 4 echipe regionale, în perioada septembrie – octombrie 2016, în vederea finalizării procesului de selecție.

Echipa AC ONIX 2010

minge-fotbal-flacara

Comunicat de presă “CAMPIONATELE SPORTIVE ALE TINERILOR BUZOIENI – EDIŢIA A III-A 2016”

Standard

sporturiÎn perioada 01 iunie – 15 noiembrie 2016, la Râmnicu Sărat, se va implementa de către Atletic Club Onix 2010, proiectul CAMPIONATELE SPORTIVE ALE TINERILOR BUZOIENI – EDIŢIA A III-A 2016, finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005.

Proiectul este susţinut financiar cu un grant de 6500 lei din Bugetul Judeţului Buzău pe anul 2016, finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general, promovarea sportului de masă.

Scopul proiectului este:

Promovarea sportului de masă în Râmnicu Sărat şi jud. Buzău prin intermediul desfăşurării unor competiţii sportive în perioada iunie – octombrie 2016 precum: fotbal, tenis cu piciorul, streetball, voley, futsal, tenis de masă, cross, ciclism.

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Creşterea gradului de participare la derularea unor competiții sportive de abordare a 8 discipline sportive a unui număr de peste 1000 de tineri din Râmnicu Sărat şi localitățile învecinate într-o perioadă de 5 luni de zile;
 2. Creșterea nivelului de informare şi conștientizare a unui număr de peste 4000 de tineri şi alți cetățeni ai Mun. Râmnicu Sărat şi județului Buzău cu privire la importanţa promovării şi susținerii sportului de masă în Jud. Buzău, prin activităţi derulate în Râmnicu Sărat şi susținute atât în mediul online cât şi offline, într-o perioadă de 6 luni de zile;
 3. Dezvoltarea capacitații de management sportiv a celor 30 de tineri ce compun grupul țintă al proiectului, a celor 5 membri ce alcătuiesc echipa de proiect, alături membrilor şi voluntarilor organizației în vederea implementării unor competiții sportive de promovare a sportului de masă care să ofere perspective multiplicatoare la nivelul jud. Buzău, într-o perioadă de 6 luni de zile;
 4. Creșterea gradului de promovare a Atletic Club ONIX şi a Consiliului Județean Buzău prin derularea de activităţi de vizibilitate şi diseminare a rezultatelor şi impactului proiectului, în Râmnicu Sărat, atât prin resurse online cat şi offline, într-o perioadă de 6 luni de zile;

 Grupuri ţintă, beneficiari:

Grupul țintă al proiectului este format din: 30 de tineri la care se adăugă o echipă de proiect alcătuită din 5 persoane care în mod permanent, pe perioada implementării proiectului vor conlucra în vederea asigurării unui proces de management de mare calitate, care să conducă la respectarea scopului propus şi la atingerea integrală a obiectivelor şi a rezultatelor scontate.

Beneficiarii direcți sunt: cei 30 de tineri din grupul țintă, 5 componenți din echipa de proiect şi 1000 de participanți care vor lua parte la competițiile organizate.

Beneficiarii indirecți sunt: peste 4000 de tineri şi alți buzoieni care vor lua contact cu aria proiectului nostru fie în etapa de vizibilitate, diseminare ori pe perioada derulării competițiilor, CJ Buzău în calitate de susținător-finanţator al proiectului şi de invitat la competițiile şi festivitățile organizate, AC. ONIX 2010 ca posesor şi dezvoltator al procesului de management al proiectului, profesorii şi arbitrii implicați, părinţii, mass-media locală şi județeană, comunitatea locală, autoritățile locale alături de alți factori care vor beneficia de pe urma activităților de promovare online ce vor fi desfășurate precum şi a invitațiilor de participare la evenimentele competiționale şi festivităţi.

Activităţile principalerezultatele estimate

Activitățile principale planificate pentru a fi implementate în perioada eligibilă a proiectului au în vedere promovarea, pregătirea, organizarea şi diseminarea unor competiții sportive ce vin în întâmpinarea susținerii unitare a sportului de masă la Râmnicu Sărat cu multiplicare la nivelului întregului județ Buzău, care să ofere noi perspective asupra sportului, asupra modalităților şi mijloacelor de utilizare a timpului liber al tinerilor din comunitatea locală, precum şi dezvoltarea de noi modele comportamentale şi de acțiune la nivel local, care să susţină în mod progresiv şi continuu creșterea gradului de participare a tinerilor la activitățile sportive. În acest sens propunem 8 sporturi care să fie abordate: fotbal, tenis cu piciorul, voley, futsal, streetball, tenis de masă, cross/Atletism, Ciclism pentru care, în mod particular vor fi organizate competiții care să atragă tinerii pasionați şi interesați din Râmnicu Sărat, localitățile învecinate, Buzău şi alte localităţi rurale.

Rezultatele estimate – vizează pe de o parte grupul țintă şi pe de altă parte beneficiarii direcți şi indirecți ai proiectului. Astfel la nivelul grupului țintă rezultatele constau în formarea în rândul celor 30 de tineri a unor veritabili Lucrători de tineret, tineri responsabili pentru comunitate, care să fie capabili de a se reprezenta în procesul de luare a deciziilor, a identificării unor viitoare locuri de muncă şi în prezent a dobândirii de competenţe şi calificări care să le fie de folos în procesul de dezvoltare socio- profesională specifică perioadei pe care o traversează.

Un alt rezultat este reprezentat de creșterea notorietății şi nivelului de implicare a CJ Buzău şi AC ONIX în soluționarea şi oferirea de răspuns la nevoile cu care tinerii din jud. Buzău se confruntă: nevoia de dezvoltare, de formare continuă, de promovare a sportului de masă şi a unui stil de viață sănătos ca prioritate abordată şi clasificată superior şi la nivel european şi de valorificare a unor noi oportunităţi. Imaginea pozitivă creată în comunitatea locală, atragerea de noi voluntari precum şi a atenției administrației locale către problemele tinerilor, atenția sporită a mass-mediei, aprecierea părinților, profesorilor faţă de calitatea proiectului, toate acestea sunt rezultate notabile ce vor fi considerate la finele proiectului. Având în vedere impactul pe care îl scontăm la nivel comunitar, acesta este transpus în rezultatele obținute urmare a participării unui număr de aprox. 1000 de tineri din Râmnicu Sărat la desfășurarea competițiilor sportive de masă, ce vor consta pe de o parte într-o creștere a gradului de practicare a sportului prin mijloace alternative şi pe de altă parte o dezvoltare a capacitații acestora şi a celorlalți cetățeni râmniceni de a înțelege şi promova importanţa practicării sportului şi a susținerii sporturilor de masă în procesul de dezvoltare pe de o parte a comunităţii locale şi pe de altă parte a cetățenilor, tinerilor implicați şi a grupurilor ce au ca obiectiv promovarea sportului. Mai mult decât atât un alt rezultat așteptat este constituit de valorificarea parteneriatului cu CJ Buzău şi recunoașterea de către aceștia în baza rezultatelor obținute în proiect a capacitații de management, de implementare a unor competiții de impact şi succes.

principalele-sporturi-in-limba-engleza-1