Monthly Archives: January 2017

Comunicat de presă IQ!

Standard

“Involvement to Quality” ajuns la final

2015-2-RO01-KA105-015509

 

banner-online“Involvement to Quality” (IQ), finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ cu suma de 54.098,00 euro a fost coordonat și implementat de ATCE Speranța Râmniceană în perioada 01.08.2015 – 01.02.2017.

Structurat strategic, bazat pe implementarea a 4 mobilități: Vizita de studiu, PBA, Training course și EVS, cu un parteneriat multicultural format din: ATCE-SR – România; Eufemia – Italia; PEL – Macedonia; Activ Youth – Malta; E-Genclik – Turcia; GYE – Georgia şi Momentum World – UK (organizaţie ce a participat doar la Vizita de studiu), proiectul IQ a deschis calea organizaților europene de tineret de a dezvolta mijloace, instrumente, metode și proceduri comune de lucru, în scopul creșterii calității proiectelor Erasmus+.

Tema abordată în cadrul proiectului a fost aceea a creşterii calității în managementul de proiect. În cadrul activităţilor promotorii au facut schimb de bune practice, s-a realizat o reţea de parteneri europeni care au adoptat proceduri comune de lucru, au creat metode non formale noi și inovative, au facilitat cunoașterea interculturală, dezvoltarea personală și profesională a lucrătorilor de tineret, voluntarilor şi tinerilor, coeziunea și constientizarea activă europeană toate acestea contribuind la creşterea în calitate a proiectelor Erasmus+.

În implementarea IQ, pentru a ajunge la rezultatele scontate și la scopul propus, s-au avut în vedere realizarea următoarelor obiective, corelate cu obiectivele generale Erasmus+, cu cele specifice KA1 – mobilități ale tinerilor și cu cele ale strategiei Europa 2020 în domeniul tineretului:

Obiectiv 1. Creșterea nivelului de informare asupra politicilor de management al calității proiectului în cadrul organizațiilor partenere, în vederea stabilirii unui set de bune practici în implementarea proiectelor Erasmus+.

Obiectiv 2. Dezvoltarea unei rețele de 7 parteneri europeni pregătiți să implementeze un sistem comun de management al calități.

Obiectiv 3. Dezvoltarea competențelor personale și profesionale ale lucrătorilor de tineret prin acumularea de noi metode și instrumente de educație non-formală în cadrul parteneriatului IQ, menite să ducă la realizarea unui management de calitate al proiectelor Erasmus+.

Obiectiv 4. Dezvoltarea abilităților practice de creare, implementare și evaluare a proiectelor derulate în contextul Erasmus+, prin implicarea a 6 voluntari EVS pe parcursul unui stagiu de 3 luni, într-un sistem de calitate inovativ.

Obiectiv 5. Îmbunătațirea capacității de management al proiectelor pentru cei 7 promotori prin aplicarea de metode și instrumente non-formale și proceduri noi de lucru, în vederea creșterii calității proiectelor Erasmus+.

Obiectiv 6. Facilitarea unui cadru propice comunicării interculturale în vederea creșterii nivelului de solidaritate, toleranță, întelegere și coeziune la nivelul rețelei de parteneri.

Obiectiv 7. Creșterea vizibilității educației non-formale în mediul on și offline prin activități specifice de promovare, diseminare și transferabilitate a rezultatelor între lucrătorii de tineret și tineri.

Cele patru mobilități ale proiectului au fost structurate în așa mod încât să dezvolte în pași o rețea europeană de parteneri, care să utilizeze bune practici în managementul calități proiectelor de tineret. Acestea sunt:

– Vizita de studiu, activitatea în care reprezentanții organizațiilor promotoare au făcut schimb de bune practici în managementul proiectelor de tineret și au studiat modele de bune practici în managementul organizațional si al resurselor umane la Primăria Rm. Sărat și Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat – Provobis Cluj Napoca. Activitatea a avut loc în perioada 11 – 17 septembrie 2015 la Rm. Sărat şi Cluj;

– PBA, activitate în care factorii de decizie din cadrul celor 7 organizații promotoare au pus bazele unei rețele europene de tineret, au creat şi adoptat proceduri comune care să contribuie la dezvoltarea managementului calității în cadrul proiectelor Erasmus+, au scris şi depus un proiect cu două mobilităţi (curs de formare şi schimb de tineri) pe tematica conştientizării problemei refugiaţilor, proiect ce a şi fost finanţat şi se află în implementare. Activitatea a avut loc la Râmnicu Sărat în perioada 02 – 08 noiembrie 2015;

– Training Course, activitate în care un număr de 3 lucrători de tineret din partea fiecărui promotor, s-au format și şi-au dezvoltat abilități personale şi profesionale în domeniul calității implementării de proiecte de tineret. Activitatea a avut loc în Torino, Italia, la partenerul Eufemia, în perioada 19 – 29 martie 2016;

– EVS, activitate în care 6 tineri voluntari din partea promotorilor din Italia, Turcia şi Georgia au derulat un stagiu de 3 luni la Râmnicu Sărat, dezvoltând proiecte de tineret cu voluntarii locali și elevii școlilor râmnicene, proiecte în care au pilotat metode, instrumente și proceduri de management al calității, identificate și dezvoltate în cadrul rețelei europene nou formate. Stagiul SEV a avut loc la Rm. Sărat în perioada 03 iunie – 03 septembrie 2016.

Activitățile și metodele propuse în agendele proiectului au fost corelate și adaptate tematicii, modalitatea de implementare implicând metode și instrumente de educaţie nonformală precum: seminarii, workshopuri, mese rotunde, ice-breakers, prezentări interactive, vizite de lucru, public speaking, open circle, research, teatru forum, seri interculturale, etc.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta prin e-mail sau telefon, aici:

– ATCE Speranța Râmniceană: office@atcesr.ro, tel./fax 0238563169

– Mateevici Volodea, președinte: volodeamateevici@gmail.com, tel. 0763246068

– Feraru Angela Mădălina, manager de proiect:  feraru.angela@gmail.com

– Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare:  giorgiana.grozea@yahoo.com

– Neculae Marius, vicepreședinte: nmatao@yahoo.com

… sau pe platforma Comisiei Europene, Erasmus+ Project Results, accesând următorul link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6f180bce-f63c-4070-b66b-0a456b2ab29f

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

 

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

 

 

ERASMUS+

Changing lives. Opening minds.

Advertisement