Comunicat de presă de lansare al proiectului IT-ing my Network

Standard

online-bannerIT-ing my Network, cu număr de referință 2016-3-RO01-KA105-035482, este un proiect multicultural, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ şi include două mobilităţi: mobilitatea lucrătorilor de tineret – training course şi mobilitatea tinerilor – schimb de tineri, având un parteneriat format din organizaţii de tineret din 7 ţări Europene ce doresc dezvoltarea în domeniul IT. Proiectul IT-ing va fi implementat în perioada 15.01.2017 – 14.03.2018, de-a lungul căreia vom desfășura cele 2 mobilități şi anume:

– training course, presupune un număr de 21 de lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani şi se va desfăşura în Râmnicu Sărat, România în perioada 28.04 – 07.05.2016.

 – schimb de tineri, se va desfăşura de asemenea în Râmnicu Sărat, având ca participanţi 42 de tineri cu vârste cuprinse între 17 – 23 de ani și 7 lideri de grup, perioada de implementare fiind între 08 – 15.08.2016.

Scopul proiectului “IT-ing my Network” este oferirea de posibilităţi de dezvoltare pentru tineri şi lucrători de tineret  în domeniul IT pentru capacitarea lor profesională şi de integrare pe piaţa muncii (antereprenoriat sau angajabilitate), utilizând metode şi intrumente nonformale variate, iar cei 7 parteneri ce vor lucra la îndeplinirea acestuia sunt:

 • Federația de Organizțiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport- România;
 • Associacao Lilaz – Portugalia;
 • Associazione Culturale Eufemia – Italia;
 • E-gençlik Dernegi – Turcia;
 • Project Spontaneous Foundation – Polonia;
 • Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje – Macedonia;
 • Girls Leading Our World Association – Bulgaria.

Având în vedere atingerea scopului, proiectul își propune următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea nivelului de competențe IT pentru un număr de 70 de participanți, tineri și lucrători de tineret, capabili să acceseze și să utilizeze baze de date și soft-uri menite să eficientizeze lucrul în organizațiile europene de tineret, pe parcursul implementării cursului și schimbului de tineri de la Rm. Sărat.
 2. Creșterea capacității organizaționale a celor 7 promotori prin formarea a 21 de lucrători de tineret în domeniul IT pe parcursul a 8 zile de training, susținut la Râmnicu Sărat.
 3. Dezvoltarea competențelor practice de angajabilitate și antreprenoriat a 42 de tineri participanți la schimbul de la Râmnicu Sărat, pentru a forma tineri adaptabili pieței muncii.
 4. Dezvoltarea dialogului intercultural între cei 70 de participanți din partea celor 7 promotori implicați activ în proiect în scopul creșterii coeziunii sociale în cadrul Uniunii Europene, a conștientizării cetățeniei active și înțelegerii diversității culturale, pe parcursul implementării proiectului IT-ing.
 5. Creșterea vizibilității programului Erasmus+ și a educației nonformale pentru aproximativ 10 000 de cetățeni europeni, cu ajutorul celor 70 de participanti, utilizând competențele IT dezvoltate în proiect, pentru promovarea rezultatelor în mediul online, pe parcursul implementării proiectului.

În susținerea acestor obiective, vom implementa o serie de activități și metode formale și non-formale: ice-breakers, workshop-uri, prezentări interactive, jocuri de algoritmică și team-building, workshop-uri pe diferite arii profesionale de creație media și programare.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa office@actcesr.ro, sau vă puteți adresa direct organizatorilor:

Marius Neculae, project manager: nmatao@yahoo.com , nr. de telefon: +40761539848

Ionuț Ilie, asistent manager: ionut.ilie1998@yahoo.com , nr. de telefon: +40724581851

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene cu suma de 43304 euro.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.