Monthly Archives: September 2017

Notă de informare privind protecția datelor personale

Standard

FEDERATIA ORGANIZATIILOR RAMNICENE DE TINERET EDUCATIE SI SPORT (FORTES)

PARTENER 1 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/137/5/1/114204

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport (FORTES), prin Mateevici Volodea – președinte, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: implementarea proiectului POCU, „ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, POCU/137/5/1/114204 (operarea datelor personale aferente grupului ținta si raportarea către AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU).

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru implementarea proiectului POCU „ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, POCU/137/5/1/114204 (operarea datelor personale aferente realizării Strategiei de Dezvoltare Locală si raportarea către AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU). Refuzul dvs. determina imposibilitatea includerii dumneavoastră in grupul țintă.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: echipei de management a proiectului POCU „ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, POCU/137/5/1/114204 (liderul de parteneriat UAT Municipiul Râmnicu Sărat) si AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de FORTES, prin Mateevici Volodea – președinte?

□ DA □ NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociatia de Tineret Cultura si Educatie – Speranta Ramniceana, prin Mateevici Volodea – presedinte. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Preşedinte F.O.R.T.E.S

Volodea Mateevici

 

 

 

 

Advertisement

Apel de înfiinţare GAL SUS Râmnicul

Standard

Federaţia FORTES în parteneriat cu Municipiul Râmnicu Sărat şi Dugheana de Printuri SRL-D anunţă persoanele juridice şi fizice de intenţia de a constitui la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală SUS Râmnicul şi de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Marginalizate Urbane ale municipiului prin mecanismul  DLRC “Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii”.

Documentele de manifestarea intenţiei se vor depune la Registratura Primăriei Rm. Sărat în conformitate cu anunţul nr. 20601/21.09.2017, anunţ ce poate fi descărcat de aici:  21 09 2017 Anunt constituire GAL.

Responsabil Partener 1

Volodea Mateevici

 

PRESS RELEASE FOCUS PROJECT

Standard

FOCUS – Find your competences & use them SMART – 2017-2-RO01-KA105-037810

FOCUS project, financed by the European Union through Erasmus Plus Programme, K.A.1 – Youth mobility, nr. 2017-2-RO01-KA105-037810, will be implemented during a period of 17 months, between 15th of September 2017 to 14 th of February 2019.

The ideea of this project has start taking into account the need to remove youth from harmful environment amongst nowadays society (internet, online games, abuse of alcohol or other substances) and to engage them in attractive, motivating, interesting leisure activities.

In order to touch our goals we start this project, who contains An APV and 1 youth exchange, in which we would propose, analyse and centralize methods for leisure, and later, to develop, pilot and practically apply a methodology and a manual of best practices as an instrument of cohesion, community involvement and intercultural dialogue.

Implementation of this project is the responsibility of eight promoters from: Romania, Spain, Italy x2, Turkey, Bulgaria, Greece, FRY of Macedonia.

The objectives of our project are:

  1. Increasing the level of information on the supply of methods and leisure tools;
  2. Developing the personal and professional competencies of youth workers in leisure activities;
  3. Increasing the operational capacity of promotional organizations by developing a methodology of good leisure time practice combined in a manual to be developed throughout the project and distributed to organizations in the EU;
  4. Developing practical leisure time skills by working in intercultural teams;
  5. Increasing the visibility of non-formal education.

The project will have further activities:

The Youth exchange will be held in Ramnicu Sarat between 22th OF August 01st of September, with 42 participats and 7 group leaders (6+1/ national group).

This youth exchange comes as a necessity to put in practice and to test knowledge accumulated in prior activities and it is structured by the principle of coordination of daily activities by another promoter in each day. The results will be tested through performing in the last day. And in this case, proposed methods come from non-formal education: interactive presentation, workshops, round table, teambulding out/indoor, roleplay, living library, world cafee, forum theatre, flash mob, urban painting, intercultural evenings, sport activities, brainstorming, debriefing, tematic visits.

The performing will be made through a thematic treasure hunt- leisure time.

As an output of this project, the manual of good practices will be piloted in the dissemination period in leisure laboratories, in other EU youth organizations and in secondary schools.

The existence of this manual will have a distinguished impact at institutional level, thus being developed the educational offer, increasing organizational capacity, quality of youth work, partnerships at EU level and implementation of Erasmus + projects.

Violeta Vilcu,

Director of CENTRUL CULTURAL FLORICA CRISTOFOREANU Râmnicu Sărat