Comunicat de presă de lansare a proiectului “From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

Standard

From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker

2018-2-RO01-KA125-049946

From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker“, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ cu suma de 40.661,00 euro, este o mobilitate a voluntarilor SEV care se va desfăşura pe o perioadă de 16 luni, între 01.08.2018 şi 30.11.2019.

Activitatea principală a proiectului este un stagiu SEV de 9 luni, KA125 – mobilităţi ale voluntarilor SEV cu ţări partenere la program. Stagiul SEV se derulează în intervalul 30 noiembrie 2018 – 01 septembrie 2019 şi implică 5 voluntari SEV cu vârste cuprinse între 18 – 30 ani, prioritate la program având tinerii identificaţi că se confruntă cu oportunităţi reduse (minim 4 tineri).

Organizaţiile promotoare – de trimitere, ce sunt implicate în derularea proiectului sunt: EUFEMIA – Torino, Italia, PEL – Skopje, Macedonia şi Yesil Busram Dernegi – Bursa, Turcia.

Tematica proiectului este definită de ţinte ale Uniunii Europene precum: creativitate şi cultură, dezvoltarea sectorului de tineret, relaţii in ternaţionale şi dezvoltarea cooperării în spaţiul European.

Scopul proiectului este Acela de a forma lucrători de tineret competenţi, care să stăpânească un instrumentar diversificat de metode non-formale în scrierea şi implementarea de proiecte/activităţi de tineret, prin programul Erasmus+.

Obiectivele urmărite în îndeplinirea scopului propus sunt:

 • Dezvoltarea competenţelor practice (personale şi profesionale) de implementare a activităţilor de tineret la nivel organizaţional şi European – Erasmus+, de către 5 voluntari SEV din Macedonia, Italia şi Turcia, care pe parcursul a 9 luni de stagiu în Râmnicu Sărat vor trece de la voluntar la youth worker.
 • Dezvoltarea spiritului creativ şi antreprenorial a celor 5 voluntari SEV din Macedonia, Italia şi Turcia, care pe parcursul a 9 luni de stagiu în Râmnicu Sărat vor trece prin etape ale managementului de proiect, de la scriere la raportare.
 • Dezvoltarea unui proces de învăţare multiculturală generator de competenţe Youthpass pentru cei 5 voluntari SEV, prin efectuarea stagiului de 9 luni de la Râmnicu Să
 • Dezvoltarea cooperării interculturale între beneficiarii stagiului (voluntari locali, elevi de liceu şi cei 5 voluntari SEV) în cadrul activităţilor/proiectelor locale dezvoltate de voluntarii SEV prin metode ale educaţiei nonformale, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Rm. Să
 • Creşterea nivelului de conştientizare a diversităţii culturale în context intercultural, între cei 5 voluntari SEV şi comunitatea locală, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Râmnicu Să

Prin proiectul 5 Youth workers urmărim oferirea unui proces de învăţare experienţial şi sustenabil pentru cei 5 voluntari SEV, care, pe relaţia input-output-outcome să ajungă în stagiu în calitate de voluntari şi să plece din stagiu având formate competenţe de youth workers, iar pe termen lung să scrie şi implementeze viitoare proiecte de tineret Erasmus+.

Obiectivele propuse de noi sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile programului Erasmus+ şi ale mobilităţii SEV, cu ţintele Europa 2020, rezultatele urmărite generând efecte de multiplicare şi follow-up.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului sunt implementate cu metode şi instrumente nonformale, agenda unei săptămâni clasice este structurată astfel:

 • luni – alegerea tematicii şi scrierea proiectului local ce urmează a se implementa;
 • marţi – etapa de pregătire şi vizibilitate, procurarea resurselor, selecţia grupului ţintă;
 • miercuri – implementarea proiectului din săptămâna respectivă;
 • joi – diseminarea şi multiplicarea rezultatelor, analiză, evaluare şi feedback;
 • vineri – evaluarea şi raportarea proiectului local, seară interculturală la CT Fortes;

Rezultatele obţinute în urma implementării stagiului de către cei 5 voluntari şi beneficiarii vizaţi:

 • vor dezvolta competenţe privind scrierea de proiecte, managementul implementării, coordonarea activităţilor şi a grupurilor ţintă, competenţe antreprenoriale, făcând pasul pe parcursul implementării stagiului de la voluntari, la lucrător de tineret;
 • vor învăţa şi dezvolta diverse metode şi instrumente ale educaţiei nonformale, aplicabile în proiectele de tineret, îndeosebi Erasmus+;
 • vor dezvolta noi competenţe din aria celor 8 competenţe Youthpass şi totodată vor asimila noi informaţii despre culturile statelor europene implicate în proiect;
 • vor dezvolta atitudini de respect, înţelegere, toleranţă, recunoştere şi acceptare a diversităţii culturale, creativitate şi spirit antreprenorial, conştientizare awareness la nivelul Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta prin e-mail sau telefon, aici:

– ATCE Speranța Râmniceană: office@atcesr.ro

– Mateevici Volodea, președinte: volodeamateevici@gmail.com, tel. +40763246068

– Neculae Marius, mentor: nmatao@yahoo.com

 

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

 

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

ERASMUS+

Changing lives. Opening minds.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.