Choose SMART, Choose ART

806621734

Proiectul Choose Smart Choose Art are ca tematica prevenirea si combaterea consumului de droguri in randul tinerilor, prin oferirea unei alternative sanatoase si creative: arta si sportul. Plecand de la ideea ca arta dramatica este cea mai profunda expresie a creativitatii umane, este o forma de cunoastere a fost  dezvoltat  proiectul „Choose Smart, Choose Art” . Acesta  se vrea o purificare culturala, spirituala și morala a tinerilor in scopul combaterii  uzului de droguri.

Proiectul se va derula pe parcursul a 14 luni, in perioada 5.08.2014-05.10.2015, si va implica promotori din 6 tari: Spania, Portugalia,Turcia, Italia, Malta si Romania, fiind conceput sub forma unui schimb de tineri, pe o perioada de 9 zile. Schimbul de tineri va avea loc in Ramnicu Sarat,Romania, in perioada 14-22 septembrie, si se adreseaza catre 36 de tineri cu varste cuprinse intre 16-19 ani, alaturi de 6 lideri de grup.

Afis A3Dintre tineri, o parte vor proveni din medii sociale si economice vulnerabile (familii monoparentale, situatii economice precare) ce i-ar putea determina sa faca alegeri gresite, cum ar fi cea de consum de substante interzise. Astfel, prin activitati culturale diversificate, sustinute intr-un mediu non-formal si o atmosferă prietenoasa, tinerilor li se va oferi o alternativa sanatoasa si creativa pentru petrecerea timpului liber, precum și oportunitatea explorarii  laturii lor artistice.

Banner OnlineObiectivele sunt: Creșterea gradului de conștientizare a grupului tinta asupra pericolului utilizării de substanțe ilegale, prin activități derulate cu ajutorul metodelor de educatie nonformala, la Ramnicu Sarat pe o perioadă de 8 zile;

Afis A3Creșterea nivelului de implicare al grupului tinta în activități artisitice ce vor avea ca finalitate crearea si punerea in scena a unei piese de teatru „Arta nu drog”, pe perioada activitatilor; (obiectiv subsidiar)

Exterior InteriorDezvoltarea abilitatilor sportive de inviorare si petrecere a timpului liber in mod sanatos prin sport – nu drog, de catre grupul tinta, pe parcursul a 8 zile de activitati de la Rm. Sarat;

flyerDezvoltarea dialogului interculturale între cei 28 de participanți prin activitatile de la Rm. Sarat desfasurate pe o perioada de 8 zile.ue-funding-logo
Obiectivele noastre sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile Erasmus+ si urmaresc sa contibuie la dezvoltarea tinerilor in conformitate cu Strategia Europa 2020.

Vom atinge aceste obiective prin activitati non-formale, precum: teatru forum, joc de rol, team-buildings si trust-buildings, masa rotunda, sport pentru sanatate, brainstorming, vizite la sediul CPECA Buzau dar si workshopuri de teatru, muzica, dans si media ce vor construi un spectacol final cu titlul “Art not drugs”, sustinut la Casa municipal de Cultura “Florica Cristoforeanu” in fata unui grup tinta, de tineri din liceele locale, voluntari, dar si parinti, profesori, oameni din comunitate.
Roll-UpDupa participarea la acest proiect, tinerii vor fi mai responsabili, vor avea alternative sanatoase pentru timpul liber dar totdata isi vor dezvolta competente lingvistice,civice, abilitati si competente artistice, atat in domeniul teatrului cat si in muzica, dans si media.

Choose SMART, Choose ART

erasmus + euThe theme of the project “Choose Smart Choose Art” is preventing and abating drug use amongst youngsters, by offering a healthy and creative alternative: art and sport. Starting with the idea that dramatics is the most profound expression of the human creativity, a form of knowledge, the project “Choose Smart, Choose Art” was created. It wants to be a moral, spiritual and cultural cleansing of the youngsters, towards abating drug use.
The project will be developed over the course of 14 months, between 05.08.2014 – 05.10.2015, involving promoters form 6 countries: Spain, Portugal, Turkey, Italy, Malta and Romania. The project was created as a youth exchange, during a period of 9 days. The youth exchange will take place in Rimnicu Sarat, between the 14th and the 22nd of September, and it addresses 36 youngsters with ages between 16 and 19 years, along with 6 group leaders. Of the youngsters, some will come from vulnerable social and economic environments,(single parent families, precarious economic situations), which could make them take bad decisions, like using illegal drugs. And so, using diverse cultural activities, held in a non-formal environment and a friendly atmosphere, the participants will be given a healthy and creative alternative for spending free time, and also the chance to explore their artistic side.
The objectives are: Raising the degree of awareness of the target group, regarding the danger of using illegal substances, through activities developed with the help of non-formal education activities, in Rimnicu Sarat, for a period of 8 days; Raising the level of involvement in artistic activities, which will have as a final result creating and staging a play called “Art not drug”, during the activities; Increasing the sporting abilities of the target group, for recreation and spending free time in a healthy way, through sport, not drugs, during the 8 days of activities at Rm. Sarat; Increasing the intercultural dialogue between the 28 participants, through the activities from Rimnicu Sarat.
Our objectives are created according to the objectives and priorities and their purpose is to contribute at the progress of youngsters, according to the Europa Strategy 2020.
We will reach these goals through non-formal activities, such as: forum theaters, role playing games, team-buildings and trust buildings, round table, sport for help, brainstorming, visits at the CPECA from Buzau, but also media, dance, music and theatre workshops, which will create a final show, entitled “Art not Drugs”, held at the municipal Culture Hall “Florica Cristoforeanu”, in front of a target group of youngsters from the local high schools, volunteers, but also parents, teachers, people from the local community.
After attending this project, the youngsters will be more responsible, they will have healthy alternatives for their free time, but they will also increase their civic and linguistic abilities, artistic abilities, in the theatre area, but also in the area of music, dance and media.

Project funded by the European Union through Erasmus Plus Programme

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.