Comunicat de presă – Buzăul, educaţie şi spirit prin sportul de masă

Standard

Federaţia FORTES derulează în perioada 04 mai – 15 decembrie 2018 proiectul Buzăul, educaţie şi spirit prin sportul de masă, finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005, având ca scop: Promovarea sportului de masă în Râmnicu Sărat şi jud. Buzău prin intermediul desfăşurării unor competiţii sportive în perioada mai – decembrie 2018 în Râmnicu Sărat de susţinere egalitară a implicării unui număr cât mai ridicat de tineri în activităţi bazate pe: fotbal, tenis cu piciorul, streetball, voley, futsal, tenis de masă, cross, ciclism.

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Creşterea gradului de participare la derularea unor competiţii sportive de abordare a 8 discipline sportive a unui număr de peste 1000 de tineri din Râmnicu Sărat şi localitățile învecinate într-o perioadă de 7 luni de zile;
 2. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a unui număr de peste 4000 de tineri şi alţi cetăţeni ai Mun. Râmnicu Sărat şi judeţului Buzău cu privire la importanţa promovării şi susţinerii sportului de masă în Jud. Buzău, prin activități derulate în Râmnicu Sărat şi susţinute atât în mediul online cât şi offline, într-o perioada de 7 luni de zile;
 3. Dezvoltarea capacităţii de management sportiv a celor 30 de tineri ce compun grupul ţintă al proiectului, a celor 5 membri ce alcătuiesc echipa de proiect alături membrilor şi voluntarilor organizaţiei în vederea implementării unor competiţii sportive de promovare a sportului de masă care să ofere perspective multiplicatoare la nivelul jud. Buzău, într-o perioadă de 7 luni de zile;
 4. Creşterea gradului de promovare a FORTES şi a Consiliului Judeţean Buzău prin derularea de activităţi de vizibilitate şi diseminare a rezultatelor şi impactului proiectului, în Râmnicu Sărat, atât prin resurse online cât şi offline, într-o perioadă de 7 luni de zile;

Activitățile principale planificate pentru a fi implementate în perioada eligibilă a proiectului au în vedere promovarea, pregătirea, organizarea şi diseminarea unor competiții sportive ce vin în întâmpinarea susținerii unitare a sportului de masă la Râmnicu Sărat cu multiplicare la nivelul întregului județ Buzău, care să ofere noi perspective asupra sportului, asupra modalităților şi mijloacelor de utilizare a timpului liber al tinerilor din comunitatea locală precum şi dezvoltarea de noi modele comportamentale şi de acțiune la nivel local, care să susţină în mod progresiv şi continuu creșterea gradului de participare al tinerilor la activitățile sportive. Activitățile sunt fundamentate pe un proces de management calitativ, ce vor porni de la o etapă a promovării proiectului şi competițiilor, va parcurge etapa derulării efective a competițiilor şi se vor finaliza prin diseminarea şi multiplicarea rezultatelor acestora şi a impactului generat asupra tuturor factorilor şi mediilor implicate. În acest sens propunem 9 sporturi care să fie abordate: fotbal, tenis cu piciorul, voley, futsal, streetball, tenis de masă, cross/Atletism, Ciclism pentru care, în mod particular vor fi organizate competiții care să atragă tinerii pasionați şi interesați din Râmnicu Sărat, localitățile învecinate, Buzău şi alte localităţi rurale. Va fi oferită astfel o deschidere la sport şi o gamă de altfel de alternative de practicare a sporturilor propuse, una gratuită celor interesați, care mai mult decât atât va fi finalizată şi prin festivităţi care să încununeze dorința de participare, competitivitatea celor implicați şi noi modele de urmat pentru comunitatea râmniceană şi buzoiană.

Rezultatele estimate – vizează pe de o parte grupul țintă şi pe de altă parte beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului. Astfel la nivelul grupului țintă rezultatele constau în formarea în rândul celor 30 de tineri a unor veritabili Lucrători de tineret, tineri responsabili pentru comunitate, care să fie capabili de a se reprezenta în procesul de luare a deciziilor, a identificării unor viitoare locuri de muncă şi în prezent a dobândirii de competenţe şi calificări care să le fie de folos în procesul de dezvoltare socio-profesională specifică perioadei pe care o traversează. Un alt rezultat este reprezentat de creșterea notorietății şi nivelului de implicare a CJ Buzău şi FORTES în soluționarea şi oferirea de răspuns la nevoile cu care tinerii din jud. Buzău se confruntă: nevoia de dezvoltare, de formare continuă, de promovare a sportului de masă şi a unui stil de viață sănătos ca prioritate abordată şi clasificată superior şi la nivel european şi de valorificare a unor noi oportunităţi. Imaginea pozitivă creată în comunitatea locală, atragerea de noi voluntari precum şi a atenției administrației locale către problemele tinerilor, atenția sporită a mass-mediei, aprecierea părinților, profesorilor faţă de activităţile proiectului, toate acestea sunt rezultate notabile ce vor fi considerate la finele proiectului.

Având în vedere impactul pe care îl scontăm la nivel comunitar, acesta este transpus în rezultatele obținute urmare a participării unui număr de aproximativ 1000 de tineri din Râmnicu Sărat la desfășurarea competițiilor sportive de masă, ce vor consta pe de o parte într-o creștere a gradului de practicare a sportului prin mijloace alternative şi pe de altă parte o dezvoltare a capacității acestora şi a celorlalți cetățeni râmniceni de a înțelege şi promova importanţa practicării sportului şi a susținerii sporturilor de masă în procesul de dezvoltare pe de o parte a comunităţii locale şi pe de altă parte a cetățenilor, tinerilor implicați şi a grupurilor ce au ca obiectiv promovarea sportului. Mai mult decât atât un alt rezultat așteptat este constituit de valorificarea parteneriatului cu CJ Buzău.

 

Manager de proiect,

Andreiu Silviu

Comunicat de presă de finalizare a proiectului ITing my Network

Standard

IT-ing my Network, cu număr de referință 2016-3-RO01-KA105-035482, este un proiect multicultural, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ şi a dezvoltat pe parcursul implementării două mobilităţi: mobilitatea lucrătorilor de tineret – training course şi mobilitatea tinerilor – schimb de tineri, având un parteneriat format din organizaţii de tineret din 7 ţări Europene ce au vizat dezvoltarea în domeniul IT. Perioada de implementare a proiectului ITing my Network a fost 15.01.2017 – 14.03.2018, iar perioada de implementare a mobilităţilor a fost următoarea:

– training course pentru 21 de lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani, membri ai organizaţiilor promotoare s-a desfăşurat la Râmnicu Sărat, România în perioada 28.04 – 07.05.2017;

– VPA în care au participat 7 lideri, câte un lider de grup din partea fiecărui promotor, s-a desfăşurat la Râmnicu Sărat, România în perioada 30.06 – 03.07.2017;

– schimb de tineri, s-a desfăşurat de asemenea în Râmnicu Sărat, România având ca participanţi 42 de tineri cu vârste cuprinse între 17 – 23 de ani și 7 lideri de grup, perioada de implementare a fost 08 – 15.08.2017.

Scopul proiectului “IT-ing my Network” a fost oferirea de posibilităţi de dezvoltare pentru tineri şi lucrători de tineret  în domeniul IT pentru capacitarea lor profesională şi de integrare pe piaţa muncii (antereprenoriat sau angajabilitate), utilizând metode şi intrumente nonformale variate.

Cei 7 promotori ce au implementat proiectul sunt:

 • Federația de Organizțiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport- România;
 • Associacao Lilaz – Portugalia;
 • Associazione Culturale Eufemia – Italia;
 • E-gençlik Dernegi – Turcia;
 • Project Spontaneous Foundation – Polonia;
 • Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje – Macedonia;
 • Girls Leading Our World Association – Bulgaria.

Având în vedere atingerea scopului, proiectul și-a propus următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea nivelului de competențe IT pentru un număr de 70 de participanți, tineri și lucrători de tineret, capabili să acceseze și să utilizeze baze de date și soft-uri menite să eficientizeze lucrul în organizațiile europene de tineret, pe parcursul implementării cursului și schimbului de tineri de la Rm. Sărat.
 2. Creșterea capacității organizaționale a celor 7 promotori prin formarea a 21 de lucrători de tineret în domeniul IT pe parcursul a 8 zile de training, susținut la Râmnicu Sărat.
 3. Dezvoltarea competențelor practice de angajabilitate și antreprenoriat a 42 de tineri participanți la schimbul de la Râmnicu Sărat, pentru a forma tineri adaptabili pieței muncii.
 4. Dezvoltarea dialogului intercultural între cei 70 de participanți din partea celor 7 promotori implicați activ în proiect în scopul creșterii coeziunii sociale în cadrul Uniunii Europene, a conștientizării cetățeniei active și înțelegerii diversității culturale, pe parcursul implementării proiectului IT-ing.
 5. Creșterea vizibilității programului Erasmus+ și a educației nonformale pentru aproximativ 10 000 de cetățeni europeni, cu ajutorul celor 70 de participanti, utilizând competențele IT dezvoltate în proiect, pentru promovarea rezultatelor în mediul online, pe parcursul implementării proiectului.

În susținerea acestor obiective, s-au implementat o serie de activități și metode formale și non-formale, din care enumerăm: ice-breakers, workshop-uri, prezentări interactive, jocuri de algoritmică și team-building, workshop-uri pe diferite arii profesionale de creație media și programare.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa fortes.rms@gmail.com, sau vă puteți adresa direct organizatorilor:

Marius Neculae, project manager: nmatao@yahoo.com , nr. de telefon: +40761539848

Ionuț Ilie, asistent manager: ionut.ilie1998@yahoo.com , nr. de telefon: +40724581851

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ cu suma de 43304 euro.

Apel de selecţie – FOCUS

Standard

FOCUS – Find your competences & use them SMART

2017-2-RO01-KA105-037810

 

Echipa Centrului Cultural Florica Cristoforeanu lansează apel de selecție participanți, pentru schimbul de tineri ce va avea loc în perioada 22 august – 01 septembrie 2018 (cu zilele de călătorie incluse) la Râmnicu Sărat, România, aferent proiectului FOCUS – find your competences & use them SMART, număr de referinţă: 2017-2-RO01-KA105-037810, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1 (KA1) – mobilităţi ale tinerilor. Activitatea youth exchange este concentrată pe aplicabilitatea metodelor și instrumentelor nonformale de petrecere a timpului liber, având şi un rezultat intelectual în realizarea unui Ghid de petrecere a timpului liber. Proiectul are un parteneriat multicultural cu implicarea a 8 promotori din România, Italia 2 promotori, Turcia, Bulgaria, Macedonia, Spania și Grecia.

Grupul ţintă aferent mobilităţii – Schimb de tineri – este format din 49 de participanţi (6 tineri + 1 lider/ţară), liderul fiind adult (+18) fără limită de vârstă superioară.

Pentru formarea grupului de participanți ce vor reprezenta Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, se caută 6 tineri cu vârste cuprinse în intevalul 17 – 22 ani (preferabil), în egalitate de gen, prioritate având minim 2 tineri ce se confruntă cu oportunităţi reduse precum: diferenţe culturale, obstacole economice, dificultăţi educaţionale, obstaciole geografice etc.

Ca și profil al participantului, tinerii vor avea competențe minime de limbă engleză, nivel basic de conversaţie, disponibilitate la procesul de învățare furnizat, flexibilitatea de a lucra în echipe interculturale, motivație să se implice în toate fazele proiectului precum: vizibilitate, pregătire, implementare, evaluare, diseminare, multiplicare și follow-up, motivaţia de a desfăşura activităţi atractive de petrecere a timpului liber pentru a stopa practicile şi activităţile nocive.

Mai multe informații despre proiect puteți găsi accesând grupul de facebook al proiectului: https://www.facebook.com/groups/2036320209773788/.

Selecţia se va realiza în două etape: depunerea și analiza formularelor de aplicație, urmată de interviu, la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, după cum urmează:

 • 15 ianuarie – 15 aprilie 2018, ora 12:00 – depunerea formularelor de aplicaţie la următoarele adrese de e-mail : vilcu@gmail.com, volodeamateevici@gmail.com;
 • 15 – 25 aprilie, procesul de selecţie a formularelor de aplicaţie şi proba interviu
 • 25 aprilie 2018, ora 10:00, postarea rezultatelor finale

Descărcați formularul de aplicare de aici!

NOTĂ: Calendarul poate suferi modificări!

UPDATE, 15 aprilie 2018:

 • 15 ianuarie – 06 iunie 2018, ora 10:00, depunerea formularelor de aplicaţie la următoarele adrese de e-mail : vilcu@gmail.com, volodeamateevici@gmail.com;
 • 06 – 12 iunie 2018, procesul de selcţie şi proba interviu;
 • 14 iunie 2018, ora 10:00, postarea rezultatelor finale;

UPDATE, 06 iunie 2018:

Rezultate intermediare – selecţie participanţi FOCUS

În urma depunerii şi evaluării formularelor de aplicaţie, Comisia de evaluare şi selecţie, formată din: 
Socol-Vîlcu Violeta – preşedinte,
Mateevici Volodea – membru şi
Ilie Violeta – Rafaela – membru,
selectează pentru proba interviu următorii tineri:
1. Ciurea Adriana;
2. Toader Mara;
3. Enescu Mara;
4. Lăptoiu Andreea;
5. Dumitru Andreea;
6. Bogdan Andreea;
7. Iordache Marius;
8. Bontu Vlad;
9. Banaurs Mădălin;
10. Mănescu Adelin;
11. Ghizdeanu Simina;
12. Cîrjan Bianca;
13. Florea Marco;
14. Sîrbu Ionuț;

Proba interviu va fi susţinută mâine, 07.06.2018, ora 15:00, la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu – biroul directorului.

Mult succes participanţilor!

UPDATE, 07 iunie 2018:

Rezultate finale – selecţie participanţi FOCUS

În urma probei interviu, Comisia de evaluare şi selecţie, formată din: 
Socol-Vîlcu Violeta – preşedinte,
Mateevici Volodea – membru şi
Ilie Violeta – Rafaela – membru,
selectează următorii tineri să participe la Schimbul de tineri din luna august 2018:

1. Ciurea Adriana;
2. Toader Mara;
3. Enescu Mara;
4. Bontu Vlad;
5. Cîrjan Bianca;
6. Bogdan Andreea;

Lista de rezervă:
7. Florea Marco;
8. Lăptoiu Andreea;
9. Dumitru Andreea;
10. Mănescu Adelin;
11. Iordache Marius;

Staff suport:
12. Ghizdeanu Simina;
13. Banaurs Mădălin;
14. Sîrbu Ionuț;

Lider de grup:
15. Ilie Rafaela; 

Mult succes participanţilor!

 

 

 

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

 

Socol Vîlcu Violeta – manager de proiect

Rezultate Festivalul Dramaturgiei Buzoiene – ediţia a X-a 2017

Standard

Ediţia a X-a a Festivalului Dramaturgiei Buzoiene a avut următorii laureaţi:

Trofeul festivalului

Trupa: Mugurii Veseli

Unitatea: Parohia Limpeziş

Piesa: Detectiv cu greutate

Coordonator: pr. Tudose Ionuţ

Trupe Locul I

Trupa: Underground

Unitatea: Colegiul Naţional Mihai Eminescu

Piesa: Pastramă Trufanda

Coordonator: prof. Marcu Nina

Trupe Locul II

Trupa: Axis Mundi

Unitatea: Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă

Piesa: Richard al III-lea nu se mai întoarce

Coordonator: pr. Andrei Ştefan

Trupe Locul III

Trupa: Măştile

Unitatea: Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă

Piesa: Cântăreaţa cheală

Coordonator: prof. Bratu Nicolae

Cel mai bun actor

Elev: Pîrvu Paul

Unitatea: Liceul Teoretic Ştefan cel Mare

Secţiunea: Teatru forum

Piesa: Combaterea absenteismului

Coordon.: prof. Paraschiv Rozalia

Cea mai buna actriţă

Elev: Neculăiasa Ecaterina

Unitatea: Liceul Teoretic Ştefan cel Mare

Secţiunea: Monolog

Piesa: La oglindă

Coordonator: Rusu Graţiela

Premiul pentru regie

Prof. pr. Ştefan Andrei

Unitatea: Colegiul Naţional Al.  Vlahuţă

Piesa: Richard al III-lea nu se mai întoarce

Monolog Locul I

Elev: Neculăiasa Ecaterina

Unitatea: Liceul Teoretic Ştefan cel Mare

Piesa: La oglindă

Coordonator: Rusu Graţiela

Monolog Locul II

Elev: Baciu Alex

Unitatea: Colegiul Naţional Mihai Eminescu

Piesa: Cine sunt eu

Coordonator: prof. Marcu Nina

Monolog Locul III

Elev: Ciurea Adriana

Unitatea: Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă

Piesa: Insomnia

Coordonator: prof. Bratu Nicu

Monolog Locul III

Elev: Stanciu Andreea Florentina

Unitatea: Parohia Limpeziş

Piesa: Cura de slăbire

Coordonator: pr. Tudose Ionuţ

Teatru Forum Locul I

Unitatea: Liceul Teoretic Ştefan cel Mare

Tema piesei de teatru forum: Combaterea absenteismului

Coordonator: prof. Paraschiv Rozalia, Rusu Graţiela, prof. Pîrlog Ionela

Teatru Forum Locul II

Unitatea: Liceul Teoretic Ştefan cel Mare

Tema piesei de teatru forum: Combaterea violenţei

Coordonator: prof. Pîrlog Ionela, prof. Paraschiv Rozalia, Rusu Graţiela

Dramaturgie scrisă Locul I

Titlul piesei: Circul

Unitatea: Colegiul Naţional Mihai Eminescu

Elev: Radu Teodora

Coordonator: prof. Marcu Nina

Dramaturgie scrisă Locul I

Titlul piesei: Circul

Unitatea: Colegiul Naţional Mihai Eminescu

Elev: Todoran Teodora

Coordonator: prof. Marcu Nina

Comunicat de presă – We have rights, now let’s be human! ajuns la final

Standard

We have rights, now let’s be human!, număr de referință  2016-1-RO01-KA105-024136, a fost un proiect multicultural, implementat în perioada 1 iunie 2016 – 30 octombrie 2017. Acesta a fost fundamentat pe tematica dezvoltării de atitudini de înţelegere a crizei refugiaţilor, acceptarea diversităţii culturale la nivelul Uniunii Europene şi include un training şi un schimb de tineri, cu un parteneriat format din opt țări europene ce doresc să ridice nivelul de conștientizare și înțelegere asupra problemei refugiaților și drepturilor omului.

Cei opt promotori ce se alătură îndeplinirii scopului sunt:

 • Asociatia de Tineret Cultura si Educatie “Speranta Ramniceana”- România;
 • Development center “Pangeya Ultima” – Ucraina;
 • Associazione Culturale Eufemia – Italia;
 • E-gençlik Dernegi – Turcia;
 • Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje, PEL –Macedonia;
 • Georgian Youth for Europe – Georgia;
 • Active Youth – Malta;
 • ASSOCIATION YOUTH CENTRE KOSMOS KLJUC – Bosnia și Herzegovina.

Având în vedere atingerea scopului, proiectul a avut şi şi-a atins prin activităţile derulate, următoarele obiective:

 1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la criza refugiaților pentru 56 de participanți provenind din 8 țări, în cadrul a 2 mobilități: curs de formare și schimb de tineret, pe perioadă de 14 zile;
 2. Dezvoltarea unor competențe profesionale în domeniul teatrului ca instrument de integrare, pentru 24 de tineri provenind din 8 tari, pe parcursul a 7 zile de curs,în Râmnicu Sărat, România;
 3. Creșterea vizibilității teatrului ca instrument non-formal pentru dialog și toleranță, pentru cele 8 comunități locale, care vor beneficia de rezultatele cursului de formare, instrument folosit de către lucrătorii de tineret prin activități locale;
 4. Dezvoltarea unor atitudini tolerante pentru 32 de tineri în timpul celor 7 zile de schimb de tineret din Rustavi, Georgia;
 5. Ridicarea nivelului de cunoaștere și înțelegere cu privire la drepturile omului și ale drepturilor refugiaților pentru 32 de tineri pe parcursul celor 7 zile ale schimbului de tineri din Rustavi, Georgia;
 6. Facilitarea unui context pentru dialogul intercultural și comunicare pentru 56 de participanți provenind din 8 țări, în scopul de a promova solidaritatea, toleranța și înțelegerea reciprocă între parteneri..

Prima etapă a proiectului (mobilitatea lucrătorilor de tineret – training course) s-a desfășurat la Râmnicu Sărat, în perioada 08-14 august 2016, având ca participanţi 27 de lucrători de tineret, membri ai promotorilor de proiect.

Activitatea 2, schimbul de tineri, a avut loc in Rustavi, Georgia, in perioada 26.07 – 03.08.2017, cu un grup țintă format din 32 de tineri cu vârste cuprinse între 17-24de ani, însoțiți de 8 lideri de grup, participanți la cursul de formare.

Principalele activitati si metode ale mobilităților provin din zona nonformalului: jocuri de cunoaștere si de rol, energizere, icebreak, prezentari, seminarii, workshopuri, teambuildinguri, vizite, seri interculturale, evaluari.

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus + al Comisiei Europene cu suma de 36234 euro.

 

Notă de informare privind protecția datelor personale

Standard

FEDERATIA ORGANIZATIILOR RAMNICENE DE TINERET EDUCATIE SI SPORT (FORTES)

PARTENER 1 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/137/5/1/114204

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport (FORTES), prin Mateevici Volodea – președinte, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: implementarea proiectului POCU, „ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, POCU/137/5/1/114204 (operarea datelor personale aferente grupului ținta si raportarea către AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU).

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru implementarea proiectului POCU „ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, POCU/137/5/1/114204 (operarea datelor personale aferente realizării Strategiei de Dezvoltare Locală si raportarea către AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU). Refuzul dvs. determina imposibilitatea includerii dumneavoastră in grupul țintă.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: echipei de management a proiectului POCU „ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, POCU/137/5/1/114204 (liderul de parteneriat UAT Municipiul Râmnicu Sărat) si AMPOSDRU si/sau OIPOSDRU.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de FORTES, prin Mateevici Volodea – președinte?

□ DA □ NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociatia de Tineret Cultura si Educatie – Speranta Ramniceana, prin Mateevici Volodea – presedinte. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Preşedinte F.O.R.T.E.S

Volodea Mateevici