Monthly Archives: November 2016

Comunicat de presă de finalizare a proiectului CAMPIONATELE SPORTIVE ALE TINERILOR BUZOIENI – EDIŢIA A III-A 2016

Standard

img_6063Astăzi, 15 noiembrie 2016, s-a finalizat proiectul coordonat de Atletic Club Onix 2010, „Campionatele sportive ale tinerilor buzoieni – ediţia a III-a 2016”, finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005.

Proiectul a fost susţinut financiar cu un grant de 6500 lei din Bugetul Judeţului Buzău pe anul 2016, finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general, promovarea sportului de masă şi s-a derulat în perioada 01 iunie – 15 noiembrie 2016, la Râmnicu Sărat.

Reamintim obiectivele proiectului:

 1. Creşterea gradului de participare la derularea unor competiții sportive de abordare a 8 discipline sportive;
 2. Creșterea nivelului de informare şi conștientizare a unui număr de peste 4000 de tineri şi alți cetățeni ai Mun. Râmnicu Sărat şi județului Buzău cu privire la importanţa promovării şi susținerii sportului de masă în Jud. Buzău;
 3. Dezvoltarea capacitații de management sportiv;
 4. Creșterea gradului de promovare a Atletic Club ONIX şi a Consiliului Județean Buzău prin derularea de activităţi de vizibilitate şi diseminare a rezultatelor şi impactului proiectului;

 

Activitățile proiectului au fost: fotbal, tenis cu piciorul, voley, futsal, streetball, tenis de masă, cross/atletism, ciclism.

Advertisement

Comunicat de presă de finalizare a proiectului Cupa prieteniei – susţinerea activităţii de selecţie a AC ONIX în 2016

Standard

minge-fotbal-flacaraCupa prieteniei – susţinerea activităţii de selecţie a AC ONIX în 2016, Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005, Beneficiar Atletic Club ONIX 2010

Astăzi, 15 noiembrie 2016, s-a finalizat proiectul „Cupa prieteniei – susţinerea activităţii de selecţie a AC ONIX în 2016”, implementat în perioada 01 iunie – 15 noiembrie 2016 în Râmnicu Sărat şi în Comunele limitrofe, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005. Reamintim la final de proiect obiectivele vizate şi atinse, rezultatele obţiunte în cadrul proiectului:

Obiectivele proiectului:

 1. Creșterea capacității de selecție a Atletic Club ONIX 2010 în rândul a peste 300 de copii provenind din 16 localităţi rurale prin organizarea unor Turnee Zonale, într-o perioadă de 3 luni de activităţi, în perioada iulie – septembrie 2016;
 2. Creșterea gradului de conștientizare a contextului mediului rural: familii, copii, autorităţi, cu privire la importanta sprijinirii tinerilor spre a accede către fotbalul de performanţă, prin activităţi de vizibilitate, diseminare şi continuare, derulate într-o perioadă de 6 luni de zile, în perioada 01 iunie – 15 noiembrie 2016;
 3. Dezvoltarea nivelului de colaborare între AC ONIX şi cluburile din mediul rural în vederea monitorizării continue a copiilor din comunitățile rurale pentru valorificarea competenţelor fotbalistice ale copiilor şi oferirea de posibilităţi de continuare a carierei în fotbal, atât la nivel profesionist cît şi local/amator, în perioada de implementare a proiectului;
 4. Promovarea unor noi mentalităţi în mediul rural de susținere a sportivilor şi valorilor locale în relația cu tinerii şi echipele celorlalte localităţi, prin susținerea în calitate de suporteri a echipelor locale pe perioada derulării jocurilor.

Rezultatele proiectului:

 • 16 echipe de copii participante la proiect;
 • 4 turnee zonale şi un turneu final implementate în perioada iulie septembrie 2016;
 • 300 de copii şi tineri implicaţi în activitatea fotbalistică;
 • 60 de copii identificaţi în cadrul selecţiei clubului AC ONIX 2010;
 • 1 echipă de management care a contribuit la creşterea capacităţii organizaţionale şi operaţionale a clubului AC ONIX 2010;
 • 5 membri ai echipei de proiect care şi-au dezvoltat expertiza de management;
 • 1 amplă campanie de promovare şi diseminare a proiectului şi a imaginii CJ Buzău, AC ONIX 2010 şi a Municipiului Râmnicu Sărat.

Echipa AC ONIX 2010