Monthly Archives: February 2017

Haide în echipa noastră, aplică acum!

Standard

ATCE Speranţa Râmniceană îşi măreşte echipa de management şi doreşte să te implice şi pe tine, doreşte să-ţi ofere posibilitatea de a acumula experienţă profesională alături de o echipă de lucrători de tineret profesionişti, echipă ce derulează anual ca beneficiari sau parteneri peste 20 de proiecte Erasmus+ prin acţiunile KA1 – mobilităţi ale tinerilor şi Ka2 – parteneriate strategice în domeniul tineret.

Posturile vacante pentru care puteţi să vă manifestaţi intenţia de a candida sunt:

 1. volunteersManagement de proiect şi activităţi de secretariat – 2 posturi, apel deschis tinerilor din Uniunea Europeană

Oferim un stagiu de voluntariat sau internship de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, până la 1 an, pentru 2 tineri. Aplicantul trebuie să corespundă următorului profil: tânăr cu vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 30 ani, puternic motivat să dezvolte competenţe de management, secretariat şi coordonare, se acceptă tineri din spaţiul Uniunii Europene care însă trebuie să aibă abilităţi lingvistice de limba română şi engleză la nivel conversaţional, să aibă disponibilitate la program flexibil, să aibă competenţe tehnice de operare PC şi noţiuni de birotică/secretariat, bun organizator, cel puţin studii medii finalizate.

Costurile de călătorie se vor cofinanţa de voluntar, ATCE Speranţa Râmniceană acordă cazare, alocaţie de hrană şi întreţinere de 550 lei/lună, credit lunar de 5 euro pentru cartelă de telefon şi bani de buzunar în limita a 200 lei/lună. Se va încheia Contract de voluntariat şi se va acorda la finalul stagiului Certificat Naţional de Voluntariat, conform Legii 78/2014.

Pentru a aplica vă rugăm să completaţi formularul online ce se regăseşte aici şi să trimiteţi un CV model Europass la adresa de e-mail office@atcesr.ro.

 1. wanted-volunteer-mentorsMentor în cadrul stagiilor SEV – 4 posturi, apel deschis tinerilor şi lucrătorilor de tineret din Municipiul Râmnicu Sărat

Dacă ai abilitatea de a consilia, îndruma, coordona, integra în comunitate tineri voluntari SEV din Uniunea Europeană, te aşteptăm în echipa noastră de mentori.

Profilul mentorului pe care dorim să-l implicăm în viitoarele stagii SEV este următorul: lucrător de tineret adult, cu expertiză în coordonarea grupurilor de tineri, în formare şi facilitare, în coaching şi mentorat. În plus trebuie să aibă abilităţii de lider, să fie flexibil şi adaptabil la program prelungit, cu expertiză în coordonarea şi implementarea de activităţi non-formale şi interculturale, cu abilităţi de psiholog, bun mediator al conflictelor, fire deschisă, prietenoasă, înţelegătoare şi tolerantă. Trebuie să aibă şi o capacitate de adaptare foarte bună şi cunoştinţe de limbă engleză la nivel conversaţional mediu spre avansat. Se va încheia Contract de voluntariat şi se va acorda la finalul fiecărui stagiu Certificat Naţional de Voluntariat, conform Legii 78/2014.

Pentru a aplica completaţi formularul online ce se regăseşte aici şi trimiteţi un CV model Europass la adresa de e-mail office@atcesr.ro.

septembervolunteerswanted3. Voluntari locali, suport în implementarea stagiilor SEV – 10 posturi, apel deschis tinerilor din Municipiul Râmnicu Sărat

Căutăm 10 tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 20 de ani, cu o puternică motivaţie de a se implica în proiecte de voluntariat alături de voluntari SEV. Cerinţe: nivel basic de comunicare în limba engleză, un minim de experienţă în utilizarea de metode şi instrumente non-formale (să fi fost participant în minim 1 proiect de tineret), disponibilitatea de a susţine activităţi pe termen lung. Se va încheia Contract de voluntariat şi se va acorda la finalul fiecărui stagiu Certificat Naţional de Voluntariat, conform Legii 78/2014.

Pentru a aplica completaţi formularul online ce se regăseşte aici.

we-want-you-volunteers4. Staff suport în implementarea mobilităţilor Erasmus plus – 5 posturi, apel deschis tinerilor din Municipiul Râmnicu Sărat

Căutăm 5 tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani, care să se implice în activităţile de suport ale mobilităţilor Erasmus+ alături de echipele de proiect. Cerinţe: disponibilitatea de implicare full time în timpul mobilităţii, cunoştinţe lingvistice nivel basic de conversaţie în limba engleză. Se va încheia Contract de voluntariat şi se va acorda la finalul fiecărei mobilităţi Certificat Naţional de Voluntariat, conform Legii 78/2014.

Pentru a aplica completaţi formularul online ce se regăseşte aici.

 1. leaderCoordonator de voluntari – 2 posturi, apel deschis tinerilor şi lucrătorilor de tineret din Municipiul Râmnicu Sărat

Dacă eşti tânăr sau lucrător de tineret cu experienţă în coordonarea de activităţi de voluntariat şi în non-formal, dacă ai motivaţia şi disponibilitatea de a coordona tineri voluntari SEV din Uniunea Europeană, te aşteptăm în echipa noastră de coordonatori de voluntari.

Profilul coordonatorului de voluntari pe care dorim să-l implicăm în viitoarele stagii SEV este următorul: tânăr (minim 18 ani) sau lucrător de tineret adult, cu expertiză în coordonarea grupurilor de tineri, în formare şi facilitare, în coaching şi mentorat. În plus trebuie să aibă abilităţii de lider, să fie flexibil şi adaptabil la program prelungit, cu expertiză în coordonarea şi implementarea de activităţi non-formale şi interculturale, fire deschisă, prietenoasă, înţelegătoare şi tolerantă. Trebuie să aibă şi o capacitate de adaptare foarte bună şi cunoştinţe de limbă engleză la nivel conversaţional mediu spre avansat. Se va încheia Contract de voluntariat şi se va acorda la finalul fiecărui stagiu Certificat Naţional de Voluntariat, conform Legii 78/2014.

Pentru a aplica completaţi formularul online ce se regăseşte aici şi trimiteţi un CV model Europass la adresa de e-mail office@atcesr.ro.

 1. fotografFotograf / editor foto-video – 3 posturi, apel deschis tinerilor din Municipiul Râmnicu Sărat

Căutăm 3 tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani, care să aibă experienţă în fotografie şi editare şi care să aibă disponibilitatea de a se implica activ şi pe toată durata mobilităţilor, în cadrul proiectelor Erasmus+ derulate de asociaţie. Totodată va edita fotografiile şi va realiza filmuleţele de promovare şi diseminare a mobilităţilor. Se va încheia Contract de voluntariat şi se va acorda la finalul fiecărei mobilităţi Certificat Naţional de Voluntariat, conform Legii 78/2014.

Pentru a aplica completaţi formularul online ce se regăseşte aici.

Relaţii şi informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon +40763246068

Echipa ATCE Speranţa Râmniceană

Implică-te, fii voluntar!

images

Advertisement

Comunicat de presă!!! de lansare a proiectului “TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage” finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

Standard

16732158_10212812823341827_1992853898_o

“TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage”

2016-3-RO01-KA105-035620

TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ cu suma de 35.116,01 euro, este o mobilitate a voluntarilor SEV care se va desfăşura pe o perioadaă de 17 luni, între 15 ianuarie 2017 şi 14 iunie 2018.

Activitatea principală a proiectului este un stagiu SEV de 9 luni, KA1 – mobilităţi ale voluntarilor SEV cu ţări partenere la program. Stagiul SEV se derulează pe o perioadă de 9 luni, în intervalul 30 aprilie 2017 – 01 februarie 2018 şi implică 6 voluntari SEV cu vârste cuprinse între 18 – 30 ani, în echilibru de gen (3 băieţi şi 3 fete), prioritate la program având tinerii identificaţi că se confruntă cu oportunităţi reduse de ordin economic, cultural, social, sau alte oportunităţi reduse.

Organizaţiile promotoare – de trimitere, ce sunt implicate în derularea proiectului sunt: Georgian Youth for Europe – Georgia, ProAtlantico Associacao Juvenil – Portugalia, E-genclik Dernegi – Turcia.

Tematica proiectului este definită de ţinte ale Uniunii Europene precum: înţelegerea culturală şi acceptarea diversităţii, promovarea spiritului creativ şi antreprenorial, posibilităţi de angajare în spaţiul European.

Scopul proiectului este conştientizarea diversităţii în context cultural European prin punerea în contact a 6 voluntari SEV din Portugalia, Turcia şi Georgia cu membrii comunităţii râmnicene si cei din următoarele zone rurale, limitrofe Municipiului Râmnicu Sărat: Valea Râmnicului, Podgoria, Puieşti, Boldu şi Balta Albă, pe parcursul implementării stagiului de voluntariat SEV.

Obiectivele urmărite în îndeplinirea scopului propus sunt:

 • Dezvoltarea abilităţilor practice de confecţionare de obiecte tradiţionale / artizanale de către cei 6 voluntari SEV în cadrul atelierelor de lucru susţinute în şcolile şi liceele râmnicene, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Rm. Sărat.
 • Dezvoltarea spiritului creativ şi de antreprenoriat tradiţional al celor 6 voluntari SEV din Portugalia, Georgia şi Turcia în cadrul activităţilor de învăţare a meseriilor tradiţionale în 5 comune limitrofe Municipiului Rm. Sărat, pe parcursul celor 9 luni de stagiu.
 • Creşterea nivelului de conştientizare a diversităţii culturale în context intercultural a 6 voluntari SEV prin aplicarea de metode nonformale în cadrul activităţii „Cultural HUB”, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Rm. Să
 • Dezvoltarea de competenţe Youthpass pentru cei 6 voluntari SEV, prin efectuarea stagiului de 9 luni de la Râmnicu Sărat.
 • Dezvoltarea solidarităţii prin cunoaştere interculturală, acceptarea diversităţii şi dezvoltarea atitudinilor de înţelegere şi toleranţă între cei 6 voluntari SEV şi comunităţile locale implicate în proiect: Râmnicu Sărat, Valea Râmnicului, Podgoria, Puieşti, Boldu, Balta Albă, în sensul schimbului de valori culturale, pe perioada stagiului de 9 luni de la Rm. Sărat.

Obiectivele propuse de noi sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile programului Erasmus+ şi ale mobilităţii SEV, cu ţintele Europa 2020, rezultatele urmărite generând efecte de multiplicare şi follow-up.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului sunt implementate cu metode şi instrumente nonformale, agenda unei săptămâni clasice este structurată astfel: primele două zile se vor realiza obiecte artizanale, următoarele două zile se vor promova meserii tradiţionale săteşti, urmând ca vinerea să implementăm activităţi de promovare culturală şi interculturală la Centrul de Tineret FORTES, în cadrul activităţii denumită sugestiv Cultural HUB.

Rezultatele obţinute în urma implementării stagiului de către cei 6 voluntari şi beneficiarii vizaţi sunt: vor dezvolta noi competenţe din aria celor 8 competenţe Youthpass, vor asimila noi informaţii despre culturile statelor europene, vor dezvolta atitudini de respect, înţelegere, toleranţă,  recunoştere şi acceptare a diversităţii culturale, abilităţi practice de a realiza obiecte handmade şi de a dezvolta afaceri prin promovarea meseriilor tradiţionale, creativitate şi spirit antreprenorial, conştientizare awareness la nivelul Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta prin e-mail sau telefon, aici:

– ATCE Speranța Râmniceană: office@atcesr.ro, tel./fax 0238563169

– Mateevici Volodea, președinte: volodeamateevici@gmail.com, tel. 0763246068

– Feraru Angela Mădălina, manager de proiect:  feraru.angela@gmail.com

– Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare:  giorgiana.grozea@yahoo.com

– Cojoacă Andreea Cătălina, asistent manager: andru.catalina@yahoo.com

– Neculae Marius, mentor: nmatao@yahoo.com

– Ceparu Florin, mentor: flo2007rms@yahoo.com

 

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

 logo-touch

ERASMUS+

Changing lives. Opening minds

Apel intern de selecție participanți – Training course – dezvoltarea abilităților IT

Standard

logo-iting

IT-ing my Network

2016-3-RO01-KA105-035482

 

FORTES lansează apel de selecție intern, pentru 3 lucrători de tineret care să participe activ la mobilitatea 1, curs de formare IT, ce va avea loc în Municipiul Râmnicu Sărat, Centrul de Tineret FORTES, în perioada 28 aprilie – 07 mai 2017.

Profilul participantului ce va fi selectat pentru cursul de formare este următorul:

 • Să fie membru, lucrător de tineret activ al FORTES;
 • Să aibă un minim de experiență în implementarea şi coordonarea de proiecte de tineret;
 • Să aibă minim 18 ani împliniți la momentul depunerii candidaturii (04 octombrie 2016);
 • Să aibă motivația de a continua munca de tineret în cadrul organizației;
 • Să aibă cunoștințe de limba engleză, scris și vorbit, cel puțin la nivel mediu, cunoștințe operare PC, spirit inovativ şi creativ;
 • Să aibă un nivel mediu de cunoștințe în domeniul IT: operare microsoft office, internet, platforme online, utilizarea de software foto şi video, softuri de comunicare şi transfer date şi disponibilitatea de a învăța și utiliza tehnologii, soft-uri, tools-uri de eficientizare a muncii de tineret, noi şi inovative;
 • Să manifeste dinamism, implicare, bună capacitate de comunicare, toleranță, leadership, abilitatea de a lucra în echipă;
 • Să aibă motivație personală şi profesională în concordanţă cu tematica proiectului;
 • Să aibă disponibilitate de a participa activ în toate etapele aferente proiectului: vizibilitate, implementare, diseminarea rezultatelor;
 • Să încheie cu organizaţia un angajament scris pentru a asigura transferabilitatea rezultatelor cursului asupra voluntarilor locali şi a comunităţii locale, să asigure follow-up-ul proiectului;

Procesul de aplicare constă în:

– completarea formularului de intenţie, salvarea acestuia cu „nume, prenume, ITing my Network”;

Formularul poate fi descărcat de aici!

– completarea unui CV Europas din care să reiasă faptul că sunteți membru/lucrător de tineret activ al FORTES şi proiectele relevante în care v-aţi implicat ca lucrător de tineret (coordonator de voluntari, leader, facilitator, trainer, mentor, coach, manager de proiect, membru al echipei de proiect, etc);

Formularul poate fi completat online aici!

Selecția se va realiza în două etape: analiza formularelor de intenţie şi a CV-urilor EUROPASS, urmată de un interviu la sediul FORTES și postarea rezultatelor pe blogul www.atcesr.com. Data limită de trimitere a formularului şi a CV-ului este 05 aprilie 2017, ora 12:00. Analizarea formularelor si interviul vor avea loc în data de 06 aprilie 2017, ora 15:00 la Centrul de Tineret FORTES iar rezultatele vor fi postate pe blog în data de 06 aprilie 2017, ora 17:00. Formularul, completat în limba engleză, va fi salvat după modelul: ”nume și prenume, ITing my Network” și trimis împreună cu CV+ul EUROPASS salvat şi ataşat e-mail-ului la următoarele adrese de e-mail: office@atcesr.ro  şi nmatao@yahoo.com.

Pentru mai multe informații puteți să ne scrieți un e-mail aici:

Mateevici Volodea, președinte, volodeamateevici@gmail.com

Marius Neculae, manager de proiect, nmatao@yahoo.com 

Angela Mădălina Feraru, feraru.angela@gmail.com

Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare, giorgiana.grozea@yahoo.com

UPDATE 06.04.2017, ora 17:00

În urma evaluării formularelor de candidatură şi a interviului realizat la Centul de Tineret FORTES, azi 06.04.2017, de către Comisia de selecţie formată din Neculae Marius – preşedinte comisie, Mateevici Volodea şi Feraru Angela Mădălina – membri, au fost selectaţi ca participanţi la Cursul de formare, A1 – mobilitatea lucrătorilor de tineret ITing mz Network, următorii lucrători de tineret ai FORTES:

 • Pricopi Ionel;
 • Romaneţ Rafaela Violeta;
 • Datcu Fănel.

Lista de rezervă:

 • Vasile Mitruţ;
 • Vasilache Cosmin;

Cu drept de contestaţie în 48 ore de la afişare!

Echipa de formatori şi facilitatori va fi formată din:

 • Feraru Angela Mădălina;
 • Ilie Ionuţ;
 • Ceparu Florin;
 • Foarfecă Guniţă;
 • Ciobotă Cătălin;
 • Neculae Marius şi Stoica Gabriel (lista de rezervă)

Preşedinte FORTES,

Volodea Mateevici

UPDATE 15.04.2017 – Lista de facilitatori din cadrul cursului de formare A1:

 • Foarfecă Guniţă;
 • Torcărescu Ştefan;
 • Neculae Marius;

erasmuspluso

Comunicat de presă de lansare al proiectului IT-ing my Network

Standard

online-bannerIT-ing my Network, cu număr de referință 2016-3-RO01-KA105-035482, este un proiect multicultural, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ şi include două mobilităţi: mobilitatea lucrătorilor de tineret – training course şi mobilitatea tinerilor – schimb de tineri, având un parteneriat format din organizaţii de tineret din 7 ţări Europene ce doresc dezvoltarea în domeniul IT. Proiectul IT-ing va fi implementat în perioada 15.01.2017 – 14.03.2018, de-a lungul căreia vom desfășura cele 2 mobilități şi anume:

– training course, presupune un număr de 21 de lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani şi se va desfăşura în Râmnicu Sărat, România în perioada 28.04 – 07.05.2016.

 – schimb de tineri, se va desfăşura de asemenea în Râmnicu Sărat, având ca participanţi 42 de tineri cu vârste cuprinse între 17 – 23 de ani și 7 lideri de grup, perioada de implementare fiind între 08 – 15.08.2016.

Scopul proiectului “IT-ing my Network” este oferirea de posibilităţi de dezvoltare pentru tineri şi lucrători de tineret  în domeniul IT pentru capacitarea lor profesională şi de integrare pe piaţa muncii (antereprenoriat sau angajabilitate), utilizând metode şi intrumente nonformale variate, iar cei 7 parteneri ce vor lucra la îndeplinirea acestuia sunt:

 • Federația de Organizțiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport- România;
 • Associacao Lilaz – Portugalia;
 • Associazione Culturale Eufemia – Italia;
 • E-gençlik Dernegi – Turcia;
 • Project Spontaneous Foundation – Polonia;
 • Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje – Macedonia;
 • Girls Leading Our World Association – Bulgaria.

Având în vedere atingerea scopului, proiectul își propune următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea nivelului de competențe IT pentru un număr de 70 de participanți, tineri și lucrători de tineret, capabili să acceseze și să utilizeze baze de date și soft-uri menite să eficientizeze lucrul în organizațiile europene de tineret, pe parcursul implementării cursului și schimbului de tineri de la Rm. Sărat.
 2. Creșterea capacității organizaționale a celor 7 promotori prin formarea a 21 de lucrători de tineret în domeniul IT pe parcursul a 8 zile de training, susținut la Râmnicu Sărat.
 3. Dezvoltarea competențelor practice de angajabilitate și antreprenoriat a 42 de tineri participanți la schimbul de la Râmnicu Sărat, pentru a forma tineri adaptabili pieței muncii.
 4. Dezvoltarea dialogului intercultural între cei 70 de participanți din partea celor 7 promotori implicați activ în proiect în scopul creșterii coeziunii sociale în cadrul Uniunii Europene, a conștientizării cetățeniei active și înțelegerii diversității culturale, pe parcursul implementării proiectului IT-ing.
 5. Creșterea vizibilității programului Erasmus+ și a educației nonformale pentru aproximativ 10 000 de cetățeni europeni, cu ajutorul celor 70 de participanti, utilizând competențele IT dezvoltate în proiect, pentru promovarea rezultatelor în mediul online, pe parcursul implementării proiectului.

În susținerea acestor obiective, vom implementa o serie de activități și metode formale și non-formale: ice-breakers, workshop-uri, prezentări interactive, jocuri de algoritmică și team-building, workshop-uri pe diferite arii profesionale de creație media și programare.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa office@actcesr.ro, sau vă puteți adresa direct organizatorilor:

Marius Neculae, project manager: nmatao@yahoo.com , nr. de telefon: +40761539848

Ionuț Ilie, asistent manager: ionut.ilie1998@yahoo.com , nr. de telefon: +40724581851

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene cu suma de 43304 euro.