Comunicat de presă de lansarea proiectului Research and Inclusion for Sustainable Employability

Standard

      376908_143197699114866_392997690_n Din cauza rapidităţii informaţiei, a dorinţei de a maximiza rezultatele şi a tehnologiei care câştigă din ce în ce mai mult teren în peisajul pieţii muncii,angajatorii se ghidează după criterii foarte aspre în ceea ce priveşte selectarea candidaţilor pentru o slujbă, mizând pe cunoştinţele acestora  cât mai diversificate. Aşadar, societatea de astăzi doreşte a construi tineri cât mai adaptabili pieţii muncii, deţinând cunoştinţe în cât mai multe arii de dezvoltare,capabili de a colabora internaţional –  incluzând contactul cu alte culturi. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, candidaţii trec printr-o serie de încercări şi decizii încă din timpul anilor de studiu.

Odată identificate aceste nevoi, s-a născut proiectul RISE – ” Research and Inlcusion  for Sustainable Employability “, număr de referinţă 2014-3-RO01-KA105-013303 , finanţat de Uniunea Europeană, cu suma de 32,091.00 euro, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1 – mobilități ale tinerilor și lucrătorilor de tineret. Implementarea proiectului se va desfăşura între 01.02.2015 – 01.02.2016 . 

Lansarea proiectului demarat de Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport va avea loc Marţi, în data de 17 Februarie 2015, la ora 10:00 , la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S printr-o conferință de presă și prin postarea comunicatului de presă pe site-urile și blog-urile tuturor promotorilor.

Scopul acestui proiect este de a forma tineri şi lucrători de tineret adaptabili pieţii muncii,prin îmbunătăţirea competenţelor şi a aptitudinilor digitale,de antreprenoriat,de comunicare şi creativitate,toate acestea cu ajutorul unor instrumente formale şi non-formale variate, în contextul dezvoltării dialogului intercultural.

Pentru a ne atinge scopul propus vom avea în vedere realizarea următoarelor obiective:

Obiectiv 1 Creşterea nivelului de expertiză al celor 21 de youth work-eri din România, Bulgaria, Bosnia, Macedonia, Malta, Spania şi Portugalia, pentru ghidarea tinerilor în carieră, folosind metode şi instrumente non-formale, pe parcursul celor 7 zile de training.

Obiectiv 2 Dezvoltarea competenţelor de angajabilitate şi antreprenoriat al celor 35 de participanţi (grupul ţintă nr. 2) din schimbul de la Râmnicu Sărat, pentru a forma tineri adaptabili pieţii muncii.

Obiectiv 3 Creşterea nivelului capacităţii organizaţionale prin formarea celor 21 de lucrători (grupul ţintă nr.1) în trainingul de la Râmnicu Sărat.

Obiectiv 4 Creşterea nivelului de conştientizare al oportunităţilor de angajare pentru grupul ţintă nr.2, folosind metode şi instrumente non-formale, pe parcursul celor 7 zile ale activităţii de schimb.

Obiectiv 5 Dezvoltarea competenţelor IT de bază pentru ambele grupuri ţintă, ce servesc ariei angajabilităţii şi antreprenoriatului, pe parcursul celor 2 activităţi principale.

Obiectiv 6 Dezvoltarea dialogului intercultural cu ajutorul ambelor grupuri ţintă, în scopul  consolidării unei educaţii Europene bazată pe diversitate, pe parcursul implementării proiectului.

Activităţile proiectului vor fi realizate în trei paşi, şi anume :

  • mobilitatea lucrătorilor de tineret, ce constă în furnizarea de metode adecvate, prin efectuarea unui training de angajabilitate şi antreprenoriat pentru 21 de lucrători de tineret – 30 Martie – 6 Aprilie 2015 ;
  • activităţi locale de tineret, adică pilotarea experienţei de către lucrătorii de tineret în organizaţiile şi în comunitatea lor, prin aplicarea metodelor şi instrumentelor non-formale ce le-au fost furnizate ;
  • mobilitatea tinerilor, constă în transferabilitatea rezultatelor într-un schimb de 35 de tineri, cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, însoţiţi de către un lider din fiecare organizaţie de trimitere ce a participat la cursul de formare. Activitatea va avea loc între 19 – 27 Iulie 2015, şi va fi precedată de Vizita de Planificare în Avans (VPA ), din perioada 26 – 28 Iunie 2015.

Atât în cadrul cursului de formare cât şi al schimbului de tineri, vom folosi metode non-formale specifice tematicii proiectului, precum: Life-line; Workshops: pe subiecte diferite ce au legatură cu sursa problemelor in câmpul angajabilităţii, pe dezvoltarea aptitudinilor creative, de comunicare, a celor IT; Role-play game on stereotypes and prejudices; Interview simulation; Develop your own bussines plan.Set up a bussines team.Present your bussines plan, Introduction of CV Europass instrument, activităţi de aplicabilitate precum workshops pe diferite ateliere (IT, muzică, gastronomie, etc); role-play game; photo-storry şi story-telling, seri interculturale.

Componenţa promotorilor proiectului RISE este următoarea :

Organizaţia coordonatoare : Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport, F.O.R.T.E.S. – România

Organizaţiile partenere :

Youth Centre “Kosmos” – Bosnia şi Herzegovina
“GLOW” Association – Bulgaria
Association for Progress, Education and Lobbying ( PEL) – Macedonia
Active Youth (AT) – Malta
Federación de Casas de Juventud de la Comunidad Valenciana (FCJCV) – Spania
ProAtlântico – Associação Juvenil – Portugalia

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta prin e-mail sau telefon la adresele ce urmează :

Mateevici Volodea, preşedinte, volodeamateevici@gmail.com, tel : 0763246068

Angela Feraru, manager de proiect, feraru.angela@gmail.com, tel : 0729612294

Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare. giorgiana.grozea@yahoo.com, tel : 0769719386

ErasmusPlusO

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. Comunicatul de presă reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană nu este responsabilă de informația transmisă prin acest material.

Angela Mădălina FERARU – manager de proiect

806621734

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.