Comunicat de presă – Buzăul, educaţie şi spirit prin sportul de masă

Standard

Federaţia FORTES derulează în perioada 04 mai – 15 decembrie 2018 proiectul Buzăul, educaţie şi spirit prin sportul de masă, finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005, având ca scop: Promovarea sportului de masă în Râmnicu Sărat şi jud. Buzău prin intermediul desfăşurării unor competiţii sportive în perioada mai – decembrie 2018 în Râmnicu Sărat de susţinere egalitară a implicării unui număr cât mai ridicat de tineri în activităţi bazate pe: fotbal, tenis cu piciorul, streetball, voley, futsal, tenis de masă, cross, ciclism.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creşterea gradului de participare la derularea unor competiţii sportive de abordare a 8 discipline sportive a unui număr de peste 1000 de tineri din Râmnicu Sărat şi localitățile învecinate într-o perioadă de 7 luni de zile;
  2. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a unui număr de peste 4000 de tineri şi alţi cetăţeni ai Mun. Râmnicu Sărat şi judeţului Buzău cu privire la importanţa promovării şi susţinerii sportului de masă în Jud. Buzău, prin activități derulate în Râmnicu Sărat şi susţinute atât în mediul online cât şi offline, într-o perioada de 7 luni de zile;
  3. Dezvoltarea capacităţii de management sportiv a celor 30 de tineri ce compun grupul ţintă al proiectului, a celor 5 membri ce alcătuiesc echipa de proiect alături membrilor şi voluntarilor organizaţiei în vederea implementării unor competiţii sportive de promovare a sportului de masă care să ofere perspective multiplicatoare la nivelul jud. Buzău, într-o perioadă de 7 luni de zile;
  4. Creşterea gradului de promovare a FORTES şi a Consiliului Judeţean Buzău prin derularea de activităţi de vizibilitate şi diseminare a rezultatelor şi impactului proiectului, în Râmnicu Sărat, atât prin resurse online cât şi offline, într-o perioadă de 7 luni de zile;

Activitățile principale planificate pentru a fi implementate în perioada eligibilă a proiectului au în vedere promovarea, pregătirea, organizarea şi diseminarea unor competiții sportive ce vin în întâmpinarea susținerii unitare a sportului de masă la Râmnicu Sărat cu multiplicare la nivelul întregului județ Buzău, care să ofere noi perspective asupra sportului, asupra modalităților şi mijloacelor de utilizare a timpului liber al tinerilor din comunitatea locală precum şi dezvoltarea de noi modele comportamentale şi de acțiune la nivel local, care să susţină în mod progresiv şi continuu creșterea gradului de participare al tinerilor la activitățile sportive. Activitățile sunt fundamentate pe un proces de management calitativ, ce vor porni de la o etapă a promovării proiectului şi competițiilor, va parcurge etapa derulării efective a competițiilor şi se vor finaliza prin diseminarea şi multiplicarea rezultatelor acestora şi a impactului generat asupra tuturor factorilor şi mediilor implicate. În acest sens propunem 9 sporturi care să fie abordate: fotbal, tenis cu piciorul, voley, futsal, streetball, tenis de masă, cross/Atletism, Ciclism pentru care, în mod particular vor fi organizate competiții care să atragă tinerii pasionați şi interesați din Râmnicu Sărat, localitățile învecinate, Buzău şi alte localităţi rurale. Va fi oferită astfel o deschidere la sport şi o gamă de altfel de alternative de practicare a sporturilor propuse, una gratuită celor interesați, care mai mult decât atât va fi finalizată şi prin festivităţi care să încununeze dorința de participare, competitivitatea celor implicați şi noi modele de urmat pentru comunitatea râmniceană şi buzoiană.

Rezultatele estimate – vizează pe de o parte grupul țintă şi pe de altă parte beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului. Astfel la nivelul grupului țintă rezultatele constau în formarea în rândul celor 30 de tineri a unor veritabili Lucrători de tineret, tineri responsabili pentru comunitate, care să fie capabili de a se reprezenta în procesul de luare a deciziilor, a identificării unor viitoare locuri de muncă şi în prezent a dobândirii de competenţe şi calificări care să le fie de folos în procesul de dezvoltare socio-profesională specifică perioadei pe care o traversează. Un alt rezultat este reprezentat de creșterea notorietății şi nivelului de implicare a CJ Buzău şi FORTES în soluționarea şi oferirea de răspuns la nevoile cu care tinerii din jud. Buzău se confruntă: nevoia de dezvoltare, de formare continuă, de promovare a sportului de masă şi a unui stil de viață sănătos ca prioritate abordată şi clasificată superior şi la nivel european şi de valorificare a unor noi oportunităţi. Imaginea pozitivă creată în comunitatea locală, atragerea de noi voluntari precum şi a atenției administrației locale către problemele tinerilor, atenția sporită a mass-mediei, aprecierea părinților, profesorilor faţă de activităţile proiectului, toate acestea sunt rezultate notabile ce vor fi considerate la finele proiectului.

Având în vedere impactul pe care îl scontăm la nivel comunitar, acesta este transpus în rezultatele obținute urmare a participării unui număr de aproximativ 1000 de tineri din Râmnicu Sărat la desfășurarea competițiilor sportive de masă, ce vor consta pe de o parte într-o creștere a gradului de practicare a sportului prin mijloace alternative şi pe de altă parte o dezvoltare a capacității acestora şi a celorlalți cetățeni râmniceni de a înțelege şi promova importanţa practicării sportului şi a susținerii sporturilor de masă în procesul de dezvoltare pe de o parte a comunităţii locale şi pe de altă parte a cetățenilor, tinerilor implicați şi a grupurilor ce au ca obiectiv promovarea sportului. Mai mult decât atât un alt rezultat așteptat este constituit de valorificarea parteneriatului cu CJ Buzău.

 

Manager de proiect,

Andreiu Silviu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.