Diseminare EURAM

Standard

4zeci de CONCLUZII pentru EURAM

Culese din chestionarea informală a participanților!

Concluzii LEGATE DE TEMATICA PROIECTULUI

 1. Republica și Monarhia reprezintă două sisteme ale unor oameni egali
 2. Sistemul de guvernare republican (românesc) oferă mult mai multe drepturi decât cel Monarhic (Spaniol)
 3. Tinerii spanioli găsesc aproape imposibilă implicarea lor în viața administrativă considerând că autoritățile nu le acordă atenție
 4. Sistemul Monarhic aplicabil Spaniei este condus pe o serie de reguli și principii ce reușesc să țină situația statală sub control
 5. Spaniolii își cunosc mult mai bine decât românii obiceiurile și tradiția știind totodată să le pună în valoare
 6. Nu există diferențe vizibile de gândire și comportament între tinerii din România și Spania, ambele fiind popoare latine
 7. Atât tinerii din Spania cât și cei din România și-au manifestat interesul de a lua parte la viața comunității și de a participa la actul decizional; ambele comunități reclamă slaba chestionare înainte de luarea unor decizii importante pentru soarta acestora
 8. Spaniolii năzuiesc să trăiască într-un sistem Republican
 9. Tinerii români ar da Republica pe Monarhie
 10. Există o situație similară atât în România cât și în Spania și anume contestarea abuzului de putere a conducătorilor de către populație
 11. Urmare a vizitelor tematice din cadrul Municipalităților ambii primari au susținut implicarea tinerilor în viața comunității locale
 12. Urmare a implicării în proiect tinerii din grupul țintă au devenit mult mai conștienți de sprijinul pe care Comisia Europeană îl oferă pentru dezvoltarea acestora și interesul pe care Comisia prin Programul TiA și alte programe de susținere se implică în formarea și asistarea profesională și socială a tinerilor din UE

 

Concluzii informale ALE PROIECTULUI

 1. Învățarea interculturală a produs o serie importantă de competențe la nivelul fiecărui participant!
 2. Metodele de educație non – formală ne-au ajutat să înțelegem mai bine diversitatea culturală, scopul și obiectivele proiectului
 3. Între participanții din Spania și România a existat o totală relație de comunicare și colaborare antidiscriminatorie și coezivă
 4. Ideea abordării tematicii de democrație participativă a produs o atenție și un interes deosebit pentru tinerii din ambele state
 5. În România activitatea voluntară ia proporții destul de mari în comparație cu Spania, acolo unde voluntariatul nu ocupă un loc prea important în obiectivele tinerilor și ale autorităților
 6. Arhitectura localităților Spaniole este menținută și atent întreținută de către autorități și cetățeni comparativ cu spațiul românesc aici unde atenția pentru menținerea valorilor arhitecturale este una foarte selectivă
 7. Principala caracteristică a zonei de activități, Andaluzia, situată în sudul Spaniei era derularea de activități agricole de plantare de măslini. În urma proiectului a rezultat că statul spaniol sprijină o agricultură sectorială fundamentată pe principii regionale: Spania este împărțită în zone prioritare, fiecare zonă fiind caracterizată de o componentă agricolă aparte
 8. Atât tinerii din România cât și tinerii din Spania întâmpină mari probleme cu identificarea după terminarea studiilor a unui loc de muncă
 9. Orarul de lucru aferent celor două state este total diferit. În Spania, prânzul poartă numele de Siesta și este utilizat de cele mai multe ori într-un mod mult mai dinamic decât în România (în grupuri, etc.)
 10. Aferent potențialului financiar al celor două zone, concluzionăm că veniturile medii ale spaniolilor sunt simțitor mai mari decât cele ale românilor în timp ce și prețurile practicate sunt cu aceleași proporții mai mari
 11. Au fost puse bazele conlucrării pe perioadă îndelungată, partenerii din Spania propunându-ne o serie de parteneriate strategice pentru perioada următoare, de considerat

DESPRE CEEA CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN PROIECTUL EURAM

 1. Am comunicat continuu și coerent pe tematica proiectului
 2. Comunicarea s-a derulat în limba engleză
 3. Fiecare participant a avut dreptul și șansa de a prelua cuvântul și de a fi astfel activ pe perioada activităților
 4. Tinerii au luat parte la o gamă amplă de activități de educație non – formală
 5. Cea mai apreciată metodă utilizată a fost metoda Debate, aceasta oferindu-le ocazia de a se întrece în argumente
 6. Participanții au avut ocazia de a descoperi specificul cultural prin derularea de seri tradiționale, precum și arhitectural, alături de întâlnirea unor noi oameni, responsabili locali din ambele comunități care i-au ajutat să fie mai bine incluși în cele două comunități
 7. Atât în România cât și în Spania a fost o organizare foarte bună care a ajutat la tingerea obiectivelor proiectului
 8. Au fost împărtășite informații în mod direct, face to face între participanți fiind totodată primite informații din partea formatorilor
 9. A fost derulat un proces continuu de învățare, pornind de la prezentarea aspectelor detaliate ale proiectului și continuând cu construirea treptată a întregului cadru de implementare
 10. Participanții au petrecut timp împreună atât pe perioada activităților zilnice cât și în cadrul serilor organizate, ocazie cu care au împărtăşit experiențe, informații, legând astfel prietenii temeinice
 11. A fost acordată o atenție aparte dreptului la liberă exprimare a tinerilor care a fost susţinuţi promovat pe întreaga perioadă a proiectului. Astfel rezultatul nu are în vedere doar cunoașterea ci mai mult decât atât luarea de inițiativă prin cunoașterea oportunităților celor două sisteme
 12. A fost evident observată o evoluție a relațiilor din interiorul grupurilor, progresiv, începând cu prima zi de activități și terminând cu ultima. Procesul de socializare și comunicare interculturală a fost facilitat de organizarea unor activități interculturale și de manifestare socială tematice
 13. S-a produs conștientizarea tinerilor în relație cu drepturile și oportunitățile pe care aceștia le au. Mai mult decât atât în aproape două săptămâni tinerii au obținut un bagaj informațional complex și corect
 14. A fost realizată o repartizare coerentă a sarcinilor astfel încât fiecare tânăr a avut ocazia de a prezenta, organiza, executa, evalua, concluziona
 15. A fost oferită o atenție deosebită învățării experiențiale și prin comunicare directă fiind încurajat dialogul dintre tineri
 16. Atitudinea tinerilor pe întreaga perioadă a implementării efective a fost una admirabilă, aceștia menținându-și de fiecare dată vie atenția până la ultima activitate
 17. A fost realizată o conexiune între tinerii din grupul țintă, obiectivele, interesele lor și ale proiectului și Programului TiA pe de altă parte și autoritățile locale din ambele comunități, fiind obținută totodată și declarația de susţinere pe termen lung a voluntariatului

Maria Constantinescu și Ruxandra Milea – participante în proiectul EURAM

DSC_0292 DSC_0381

 

 

 

 

 

 

 

Diseminare EURAM … de început și va urma ….

Proiectul „European Union Republic and Monarchy” a reprezentat și reprezintă un proiect de democraţie participativă, finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, acțiunea 1.3, cu angrenarea a 24 de tineri din 4 structuri din România şi Spania. Perioada de desfăşurare este 1 ianuarie 2013 – 31 octombrie 2013, iar activităţile propriu-zise au avut loc între 15 – 28 mai în Puente Gentile, Spania şi Râmnicu Sărat, România.

Aferent perioadei de diseminare a informaţiilor (15 iunie – 15 octombrie 2013), tinerii din grupul ţintă au desfăşurat şi vor desfăşura în continuare o serie de activităţi specifice de diseminare, după cum urmează: articole pe blog şi în revista „Micul Jurnalist”, campanii stradale de diseminare, conferinţe interactive şi în cadrul diseminării speciale acţiuni de lobby şi advocacy în primăriile comunităţilor învecinate. Toate metodele şi mijloacele utilizate au ca scop promovarea rezultatelor şi crearea unui impact atât la nivel individual, cât şi la nivel macro de organizații și instituții promotoare și comunitățile locale ale celor patru promotori.

DSC_0053Pe parcursul întregii etape de diseminare au fost și vor fi distribuite în continuare materiale de promovare, însoțite de comunicarea de către tineri a rezultatelor obținute în implementare: afişe, pliante, flyere, stickere, cărți postale și vor fi utilizate blogurile www.atcesr.wordpress.com şi www.euramnicean.blogspot.com, unde vor fi încărcate articole despre rezultatele şi implicarea tinerilor în proiect, toţi tinerii din comunitate având şansa de a-şi exprima părerile, opiniile şi concluziile de final.

Se vor desfăşura conferinţe publice în cadrul Centrului de Tineret Fortes unde tinerii din comunitate vor împărtăşi informaţii referitoare la cele două sisteme abordate precum şi la identificarea de modalităţi şi mijloace de implicare în actul administrativ.

Vor fi elaborate şi chestionare în care tinerii vor dori să identifice poziţia cetăţenilor faţă de avantajele şi dezavantajele celor două sisteme europene: republică şi monarhie.    Diseminarea va continua şi în perioada 1 – 20 octombrie 2013 prin distribuirea a 200 de DVD-uri şi CD-uri cu filmuleţul proiectului şi 100 de mape personalizate ce vor fi utilizate în acţiunile de lobby în cadrul vizitelor programate la primăriile comunelor învecinate.

Toate acţiunile desfăşurate sau care se vor desfășura au drept scop o dublă conştientizare: pe de o parte importantă susţinerii tinerilor de a se implica în actul administrativ, dar şi de a lua iniţiativa în cadrul comunităţilor prin participarea la actul decizional.

Neculăiasa Anca Francesca

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.